גיוס בנות

עשרות חכמי התורה בעקבות הנסיון לפגוע בבנות ישראל: "מחוייבים אנו לעת כזאת לעמוד על נפשינו ולהרעיש עולם ומלואה במחאה אדירה שכמותה לא נהייתה; באשר אנו רואים בזה גזירת שמד והעברה על דת אשר אנו מצווים עליה יהרג ואל יעבור"

מכתב החריף שנכתב בדם ליבם של כ-70 חכמי התורה התפרסם אמש במגזר החרדי תחת הכותרת "יהרג ואל יעבור!" * "כבר גלוי וידוע בכל בית ישראל מה שפסקו כל גדולי הדור העבר, והכריעו לדורות כי כל גיוס הן לצבא והן לשירות לאומי ואפילו בהתנדבות הרי הוא בכלל יהרג ואל יעבור! ודבריהם קיימים לעולמי עולמים." * "אנו פונים בקריאה נרגשת לכל בנות ישראל, עימדו בגבורה כנגד כל הקמים עליכן, אל תיראו ואל תחתו, ודעו כי אתן מצוות ע"פ דת תורתנו הקדושה, למסור את נפשכן ולסבול צער וייסורים ומאסר ממושך בבית כלא, ולא לעבור על תוקף איסור חמור זה, שהוא ביהרג ואל יעבור"

חשש כבד בכל רחבי העולם היהודי: ועדת חו"ב תאשר תקנות שיאפשרו ביטול מתן פטור לבנות מטעמי דת

היום מתוכנן בועדת חוץ ובטחון הישראלי לאשר תקנות חמורות שנועדו לפגוע פגיעה חמורה בעם היהודי ובקדושת בנות ישראל, כשלראשונה יתאפשר לועדה מטעם הצבא לבטל את הפטור שניתן לבנות מטעמי דת. בניגוד, למצב הקיים עד היום, לפיו 'פטור' בנות דתיות לאחר קבלתו הינו סופי ובלתי הפיך. וע"מ לבטלו יש לפתוח בהליך של הרשעה פלילית הדורשת הוכחה מעבר לכל ספק סביר, ורק בסיומו של תהליך מורכב וכמעט בלתי ניתן ליישום זה ניתן לבטל את הפטור. היום מתכננים בועדת חוץ ובטחון של הכנסת לשנות את ההליך. * מרן הגרא"מ שך זיע"א במכתבים ומאמרים: "והאמת כי על דעתי היה שיש לעזוב את הקואליציה מיד

הערב בירושלים: כינוס חירום בשל כוונת השלטון לאשר מחר תקנות שנועדו לפגוע בקדושת כרם בית ישראל בנושא גיוס בנות

בעקבות המגמה החמורה שפושה ומחמירה בעת האחרונה של רשויות הצבא להתנכל לבנות ישראל שומרות תורה ומצוות, כאשר אפילו תלמידות סמינרים נתקלות בקשיים ונקראות לראיון דת. ולקראת הניסיון החמור לאשר ולקבוע תקנות חדשות הפוגעות בזכויות הפטור לבנות, ולשנות את ההסדר הקיים עשרות שנים, ואשר נחרט בדיו של דם ואש ע"י גדולי הדור הקודם, יתקיים הערב בשעה 19:30 כינוס חירום ומחאה גדולה ע"פ כיכר זופניק בירושלים.

הקלטות חושפות: הצבא מפעיל מאמצים אקטיביים לפתות ולהכריח בנות דתיות להתגייס לצבא בניגוד לצו הדתי הקובע כי הדבר ב'יהרג ואל יעבור'; הערכות: מדובר באלפים

פורום "חותם" אסף בתקופה האחרונה הקלטות של ראיונות שנערכו לצעירות דתיות, הכוללים בחינה מדוקדקת של אורח החיים שלהן, למרות שהחוק אינו דורש זאת. באחת מההקלטות שנחשפו אמש ב'החדשות' נשמעת בת ישראל שמתעקשת שלא להידרדר לצבא: "הרבנים אסרו, פסקו במפורש לא ללכת, הרב עובדיה יוסף אמר: לא הולכים". אך נציגה מטעם הצבא מנסה ללחוץ עליה "את יודעת שיש חרדים בצבא?

הערב בירושלים: עצרת הסברה ומחאה גדולה נגד נסיונות השלטון לפגוע בקדושת כרם בית ישראל בנושא גיוס בנות

בעקבות המגמה המסוכנת של התנכלות הצבא לבנות שומרות תורה ומצוות בעת האחרונה, כאשר אפילו תלמידות סמינרים נתקלות בקשיים ונקראות לראיון דת. ולקראת הניסיון החמור לאשר ולקבוע תקנות חדשות הפוגעות בזכויות הפטור לבנות, ולשנות את ההסדר הקיים עשרות שנים, ואשר נחרט בדיו של דם ואש ע"י גדולי הדור הקודם, יתקיים הערב בשעה 19:00 כינוס מחאה, באולמי תמיר בירושלים, בראשות חכמי התורה שליט"א

חכמי התורה באזהרה חמורה לכל בנות ישראל "אין שום היתר לשום בת סמינר להופיע בשום אופן בלשכות הגיוס רק תשלחנה את התצהיר הנדרש בדואר או ע"י שליח כאשר היה כל השנים"

"כבר גלוי וידוע בכל בית ישראל מה שפסקו כל גדולי הדור העבר, והכריעו לדורות כי כל גיוס הן לצבא והן לשירות לאומי ואפילו בהתנדבות הרי הוא בכלל יהרג ואל יעבור! ודבריהם קיימים לעולמי עולמים." * "אנו פונים בקריאה נרגשת לכל בנות ישראל, עימדו בגבורה כנגד כל הקמים עליכן, אל תיראו ואל תחתו, ודעו כי אתן מצוות ע"פ דת תורתנו הקדושה, למסור את נפשכן ולסבול צער וייסורים ומאסר ממושך בבית כלא, ולא לעבור על תוקף איסור חמור זה, שהוא ביהרג ואל יעבור" * "ואנו שבים ומודיעים כי נקהל ונעמוד על נפשנו, להגן על כל נפש מישראל הן בחורי ישראל והן בנות

דאגה בעולם היהודי לקראת ישיבת ועדת חוץ ובטחון מחר לאישור תקנות חדשות שנועדו לפרוץ פרץ לשלוח יד בבנות ישראל בסוגיית הגיוס

בשונה מתעודות פטור אחרות נקבע בחוק, כי 'פטור' בנות דתיות לאחר קבלתו הינו סופי ובלתי הפיך. וע"מ לבטלו יש לפתוח בהליך של הרשעה פלילית הדורשת הוכחה מעבר לכל ספק סביר, ורק בסיומו של תהליך מורכב וכמעט בלתי ניתן ליישום זה ניתן לבטל את הפטור. מחר מתכננים בממשלה לשנות את ההליך. * ע"פ דרישת מנהיגי היהודים נקבע בתיקון 13 לחוק, כי גם בת שבאה מרקע משפחתי דתי, אף אם היא אינה דתית ושומרת מצוות באופן מלא תהיה זכאית לקבל את תעודת הפטור לאחר שתעמוד בפני וועדה מיוחדת. בשנת תשע"ו עיוות בג"ץ את החוק וקבע כי כי לא די בשמירת כשרות בבית

חבר הכנסת מרגי במכתב חריף לשר הבטחון: מפקד לשכת הגיוס בירושלים מציב קשיים חמורים בפני בנות חרדיות המעונינות לקבל פטור • פרסום ראשון

סא"ל ישראל שטרית מפקד לשכת גיוס ירושלים החליט לשנות את נוהל הגשת 'הצהרת דת' בלשכת גיוס ירושלים * ח"כ יעקב מרגי במכתב חריף לשר הביטחון "ההחלטה החדשה של מל"ג ירושלים כי על כל בת חרדית חלה חובת התייצבות באופן אישי לצורך הגשת הצהרת דת ולאחריה היא מחויבת בראיון בלשכה. מדובר בהוראה אשר אין לה אח ורע בלשכות הגיוס ברחבי הארץ" * ח"כ מרגי מפרט מספר עובדות מהזמן האחרון בלבד ומסיים: "מוטלת חובה על המערכת הצבאית להעמיד איזונים ראויים בהערכה נכונה של המצב במטרה לייצר שיח בונה ונכון ולא שיח מפלג המגביר את הקיטוב והמתח ברחוב החרדי בפרט והעיר ירושלים בכלל".

הרשויות מציבות קשיים בירוקרטיים לבנות ישראל במטרה לאלצם להתייצב בלשכות הגיוס; מאות חרדים וגדולי תורה מחו במשך למעלה מיממה מול לשכת הגיוס בירושלים

הצבא מציב לאחרונה קשיים מכוונים ומנצל אמתלאות שונות כדי לאלץ בנות דתיות וחרדיות להתייצב בלשכות הגיוס, ובארגוני הסיוע לבנות המסתבכות עם רשויות הצבא מזהירים: "על ההורים והנהלות הסמינרים לנקוט משנה זהירות בהגשת התצהירים למתן פטור משירות צבאי. להשגיח ולהתריע שלא ייווצר מצב בו תלמידה חרדית לא תגיש את התצהיר הנדרש בזמן הקבוע. בכל מקרה, אין להיכנע לדרישות הצבא לזימון הבת ללשכת הגיוס לשום בדיקה או חקירה כל שהיא" * במכתב מיוחד של 'העדה החרדית' משנה שעברה חודד שוב הוראתם הנחרצת של מרנן החזו"א והרב מבריסק זיע"א, כי "אסור לכל בת ישראל להתייצב בלשכות הגיוס לדבר גיוס ופיקוד חס וחלילה לא

קרוב ל-14 שעות של מאבק: מחאות סמוך ללשכת הגיוס בירושלים בנסיון למנוע גיוס בת ישראל בכפיה

בעקבות תקלות ביורוקרטיות שהציבו בפניה רשויות הצבא התייצבה הצהריים בת ישראל נשואה בלשכת הגיוס בירושלים לצורך קבלת פטור משירות צבאי. בצבא ניסו לעוצרה במטרה לגייסה בכפיה, אך במקום התאספו למעלה מאלף חרדים למחאה וזעקה. * הצבא מציב לאחרונה קשיים מכוונים ומנצל אמתלאות שונות כדי לאלץ בנות דתיות וחרדיות להתייצב בלשכות הגיוס - 'מרכז ההכוונה והסיוע לבנות ישראל': על ההורים והנהלות הסמינרים לנקוט משנה זהירות בהגשת התצהירים למתן פטור משירות צבאי. בכל בעיה ניתן לפנות לאחד מהארגונים הבאים מרכז ההכוונה והסיוע לבנות ישראל - 02-940-3483. האגודה לזכויות הבת הדתית 072-253-7400. איגוד בני התורה הספרדים 02-650-7494, ארגון חומותייך 077-222-1244, ארגון יהודית