גיוס בנות

חכמי התורה באזהרה חמורה לכל בנות ישראל "אין שום היתר לשום בת סמינר להופיע בשום אופן בלשכות הגיוס רק תשלחנה את התצהיר הנדרש בדואר או ע"י שליח כאשר היה כל השנים"

"כבר גלוי וידוע בכל בית ישראל מה שפסקו כל גדולי הדור העבר, והכריעו לדורות כי כל גיוס הן לצבא והן לשירות לאומי ואפילו בהתנדבות הרי הוא בכלל יהרג ואל יעבור! ודבריהם קיימים לעולמי עולמים." * "אנו פונים בקריאה נרגשת לכל בנות ישראל, עימדו בגבורה כנגד כל הקמים עליכן, אל תיראו ואל תחתו, ודעו כי אתן מצוות ע"פ דת תורתנו הקדושה, למסור את נפשכן ולסבול צער וייסורים ומאסר ממושך בבית כלא, ולא לעבור על תוקף איסור חמור זה, שהוא ביהרג ואל יעבור" * "ואנו שבים ומודיעים כי נקהל ונעמוד על נפשנו, להגן על כל נפש מישראל הן בחורי ישראל והן בנות

דאגה בעולם היהודי לקראת ישיבת ועדת חוץ ובטחון מחר לאישור תקנות חדשות שנועדו לפרוץ פרץ לשלוח יד בבנות ישראל בסוגיית הגיוס

בשונה מתעודות פטור אחרות נקבע בחוק, כי 'פטור' בנות דתיות לאחר קבלתו הינו סופי ובלתי הפיך. וע"מ לבטלו יש לפתוח בהליך של הרשעה פלילית הדורשת הוכחה מעבר לכל ספק סביר, ורק בסיומו של תהליך מורכב וכמעט בלתי ניתן ליישום זה ניתן לבטל את הפטור. מחר מתכננים בממשלה לשנות את ההליך. * ע"פ דרישת מנהיגי היהודים נקבע בתיקון 13 לחוק, כי גם בת שבאה מרקע משפחתי דתי, אף אם היא אינה דתית ושומרת מצוות באופן מלא תהיה זכאית לקבל את תעודת הפטור לאחר שתעמוד בפני וועדה מיוחדת. בשנת תשע"ו עיוות בג"ץ את החוק וקבע כי כי לא די בשמירת כשרות בבית

חבר הכנסת מרגי במכתב חריף לשר הבטחון: מפקד לשכת הגיוס בירושלים מציב קשיים חמורים בפני בנות חרדיות המעונינות לקבל פטור • פרסום ראשון

סא"ל ישראל שטרית מפקד לשכת גיוס ירושלים החליט לשנות את נוהל הגשת 'הצהרת דת' בלשכת גיוס ירושלים * ח"כ יעקב מרגי במכתב חריף לשר הביטחון "ההחלטה החדשה של מל"ג ירושלים כי על כל בת חרדית חלה חובת התייצבות באופן אישי לצורך הגשת הצהרת דת ולאחריה היא מחויבת בראיון בלשכה. מדובר בהוראה אשר אין לה אח ורע בלשכות הגיוס ברחבי הארץ" * ח"כ מרגי מפרט מספר עובדות מהזמן האחרון בלבד ומסיים: "מוטלת חובה על המערכת הצבאית להעמיד איזונים ראויים בהערכה נכונה של המצב במטרה לייצר שיח בונה ונכון ולא שיח מפלג המגביר את הקיטוב והמתח ברחוב החרדי בפרט והעיר ירושלים בכלל".

הרשויות מציבות קשיים בירוקרטיים לבנות ישראל במטרה לאלצם להתייצב בלשכות הגיוס; מאות חרדים וגדולי תורה מחו במשך למעלה מיממה מול לשכת הגיוס בירושלים

הצבא מציב לאחרונה קשיים מכוונים ומנצל אמתלאות שונות כדי לאלץ בנות דתיות וחרדיות להתייצב בלשכות הגיוס, ובארגוני הסיוע לבנות המסתבכות עם רשויות הצבא מזהירים: "על ההורים והנהלות הסמינרים לנקוט משנה זהירות בהגשת התצהירים למתן פטור משירות צבאי. להשגיח ולהתריע שלא ייווצר מצב בו תלמידה חרדית לא תגיש את התצהיר הנדרש בזמן הקבוע. בכל מקרה, אין להיכנע לדרישות הצבא לזימון הבת ללשכת הגיוס לשום בדיקה או חקירה כל שהיא" * במכתב מיוחד של 'העדה החרדית' משנה שעברה חודד שוב הוראתם הנחרצת של מרנן החזו"א והרב מבריסק זיע"א, כי "אסור לכל בת ישראל להתייצב בלשכות הגיוס לדבר גיוס ופיקוד חס וחלילה לא

קרוב ל-14 שעות של מאבק: מחאות סמוך ללשכת הגיוס בירושלים בנסיון למנוע גיוס בת ישראל בכפיה

בעקבות תקלות ביורוקרטיות שהציבו בפניה רשויות הצבא התייצבה הצהריים בת ישראל נשואה בלשכת הגיוס בירושלים לצורך קבלת פטור משירות צבאי. בצבא ניסו לעוצרה במטרה לגייסה בכפיה, אך במקום התאספו למעלה מאלף חרדים למחאה וזעקה. * הצבא מציב לאחרונה קשיים מכוונים ומנצל אמתלאות שונות כדי לאלץ בנות דתיות וחרדיות להתייצב בלשכות הגיוס - 'מרכז ההכוונה והסיוע לבנות ישראל': על ההורים והנהלות הסמינרים לנקוט משנה זהירות בהגשת התצהירים למתן פטור משירות צבאי. בכל בעיה ניתן לפנות לאחד מהארגונים הבאים מרכז ההכוונה והסיוע לבנות ישראל - 02-940-3483. האגודה לזכויות הבת הדתית 072-253-7400. איגוד בני התורה הספרדים 02-650-7494, ארגון חומותייך 077-222-1244, ארגון יהודית

בעקבות התנכלויות רשויות הצבא לבנות ישראל; בד"ץ העדה החרדית בפסק הלכה: אסור לכל בת ישראל להתייצב בלשכות הגיוס לדבר גיוס ופיקוד חס וחלילה לא בדרכי פיתוי ולא בדרכי הכרח וכדומה (רק לבא להסדר באמצעות המוסדות)

הצבא מציב לאחרונה קשיים מכוונים ומנצל אמתלאות שונות כדי לאלץ בנות דתיות וחרדיות להתייצב בלשכות הגיוס * 'מרכז ההכוונה והסיוע לבנות ישראל': על ההורים והנהלות הסמינרים לנקוט משנה זהירות בהגשת התצהירים למתן פטור משירות צבאי. "בכל מקרה, אין להיכנע לדרישות הצבא לזימון הבת ללשכת הגיוס לשום בדיקה או חקירה כל שהיא, ובכל בעיה ניתן לפנות למס' הטלפון: 02-940-3483". * באגודה לזכויות הבת הדתית מדגישים, כי "אין לבת ישראל להופיע בעצמה בלשכת הגיוס. אם בכל זאת הוזמנה הבת לתחקור בצבא או מכל סיבה שהיא עליה ליצור קשר עם הגורמים במשרדנו העומדים מוכנים לסייע במקרים שכאלו, בטלפון 072-253-7400, או בדוא"ל [email protected]".

בחסדי שמים: סוכל נסיון מעצר בת ישראל בלשכת הגיוס בירושלים

בזמן נסיון המעצר הגיעו מאות חרדים למחות נגד המעצר. בתיעוד שהתפרסם בחדשות10 ניתן לראות אלימות משטרתית נגד החרדים * הצבא מציב לאחרונה קשיים מכוונים ומנצל אמתלאות שונות כדי לאלץ בנות דתיות וחרדיות להתייצב בלשכות הגיוס * 'מרכז ההכוונה והסיוע לבנות ישראל': על ההורים והנהלות הסמינרים לנקוט משנה זהירות בהגשת התצהירים למתן פטור משירות צבאי. "בכל מקרה, אין להיכנע לדרישות הצבא לזימון הבת ללשכת הגיוס לשום בדיקה או חקירה כל שהיא, ובכל בעיה ניתן לפנות למס' הטלפון: 02-940-3483".

בחסדי שמים: בת ישראל שנעצרה בלשכת הגיוס שוחררה מהמעצר מחשש למחאות ציבוריות

הצבא מציב לאחרונה קשיים מכוונים ומנצל אמתלאות שונות כדי לאלץ בנות דתיות וחרדיות להתייצב בלשכות הגיוס * 'מרכז ההכוונה והסיוע לבנות ישראל': על ההורים והנהלות הסמינרים לנקוט משנה זהירות בהגשת התצהירים למתן פטור משירות צבאי

לאחר ששה ימים במעצר: הבת ישראל שוחררה מהכלא הצבאי

ועדת דת קיבל את גירסת ה'בת ישראל' על זכאותה לקבלת פטור, והפרקליטות הצבאית החליטה לבטל את תביעתה להמשך מעצרה מחשש לתקדים משפטי * האברכים החשובים הפועלים במלאכת ה' נאמנה מזהירים: הצבא מנסה לכרסם בעיקרי היהדות ולגייס את בנות ישראל, יש לשים לב שלא להיכשל במלכודות * "שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם"

סערה ודאגה בעולם היהודי: השלטון בישראל החליט על גיוס בנות; בת ישראל במעצר בנסיון לגייסה בכפייה

בית המשפט הצבאי ביפו האריך את מעצרה של בת ישראל עד ליום חמישי; הוגש ערעור נגד ההחלטה החמורה; הדיון בערעור מחר יום שני * בעקבות המשך המעצר, ההפגנות נגד גיוס בנות צפויות להחריף * הפגנות התקיימו הצהריים מול לשכת הגיוס בירושלים ומול בית המשפט הצבאי ביפו * נוכחים בבית המשפט העידו כי ההפגנות מחוץ לבית המשפט הצבאי נשמעו בתוך האולם וניתן היה לראות בחוש כי הם מחזקות ומעודדות את הבת ישראל. * הצבא מציב לאחרונה קשיים מכוונים ומנצל אמתלאות שונות כדי לאלץ בנות דתיות וחרדיות להתייצב בלשכות הגיוס