גיוס בנות

אמש: בית המשפט הצבאי האריך את מעצרה של בת ישראל עד ליום ראשון

ביום ראשון התקיים דיון נוסף בענינה * פניותיה לפוטרה משירות צבאי נדחו בטענה שהתצהיר נשלח באיחור * ראשי הוועדה להצלת עולם התורה יתכנסו להתייעצות במעונו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א, לדון על דרכי הפעולה.