רבני 'טוהר המחנה': יש לשמור על גדרי הצניעות בדרך לכותל המערבי בליל חג השבועות

לאחר שבעידוד ארגונים חילוניים התנכלה המשטרה ליוזמה שנערכה בעידודו של הגרי"ש אלישיב זיע"א, ולפיו בכדי לשמור על טוהר המחנה הגברים ילכו לכותל דרך שער שכם והנשים דרך שער יפו. רבני 'טוהר המחנה' פונים בבקשה אישית מכל עולי הרגל בליל חג השבועות: לשמור על גדרי הצניעות בדרך לכותל המערבי. הרבנים מבקשים להבהיר, כי בשעות לפנות בוקר, ישנה ערבוביה נוראית רח"ל בדרכים המובילות לכותל המערבי ועל כן ראוי להימנע מללכת בשעות הצפופות לפנות בוקר. וכן ראוי שנשים לא תלכנה לכותל בליל חג השבועות * יודגש שהרבנים שליט"א מעוררים שראוי שבני נוער לא ילכו לכותל בליל וביום חג השבועות כי אם בלווי הורים ותחת השגחה מפני נוער שוליים המשוטטים בדרכים ובשולי רחבת הנשים.

המייל האדום

לשליחת ידיעות למערכת

* הידיעה תתפרסם ללא פרטי מוסר הידיעה

כ״ד בסיון תשע״ט