חדשות

ירושלים נפלה בידי צורר היהודים איווט ליברמן שמתכנן להפעיל אפרטהייד נגד החרדים – לרדוף ולהצר לעולם התורה, ולחלן את ירושלים

בעקבות בחירתו של מר משה ליאון המשמש כידא אריכתא של שר הגיוס וצורר היהודים איווט ליברמן, צפויים בני היהדות החרדית להיתקל ברדיפה קשה ואכזרית נגד עולם התורה והישיבות, כשגורמי העירייה ינסו לסגור בתי כנסיות ומוסדות לימוד, למנוע את זכות הקיום של בני הישיבות ועולם התורה. ושלא לדבר על מניעת הקמת מוסדות תורה חדשים בעיר. * הדיל לתמיכה של גורמים שונים במועמדותו של ליאון, כללה גם הסכם לקידום חוק הגיוס הכולל יעדים ומכסות שעל עולם התורה והישיבות למסור מידי שנה לידי הצבא רחמנא ליצלן. * לפני הבחירות אף פרסם האתר 'סרוגים' בשם מטה אנשי ליאון, כי הוא סירב להגיע לכל סיכום

יום השנה השלישי לפטירתו: החל מאמש – המונים עולים לציונו של מרן ראש ישיבת גרודנא זיע"א

החל מאמש עולים המונים לציונו של ראש ישיבת גרודנא הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זיע"א אשר טמון בבית העלמין הר המנוחות בירושלים, ואשר יום היארצייט לפטירתו חל היום כ"ט חשון להעתיר בתפילה ותחנונים על צרות הכלל והפרט, ובפרט הגזירות הנוראות השוררות על עולם התורה. * העלייה המרכזית לציון תתקיים היום (רביעי) בשעה 15:30. עם תום מעמד התפילה, תערך תפילת רבים מיוחדת באמירת פרקי תהילים פסוק בפסוק, עם י"ג מידות של רחמים, לישועת הכלל והפרט, ועל קיום עולם התורה בטהרתה ולהצלחת המערכה הגורלית נגד גזירת הגיוס ולשחרורו של אסיר עולם התורה הבחור מקדש שם שמים ישראל מאיר בן גילה.

בָּרוּךְ הַמְקַדֵּשׁ שְׁמוֹ בָרַבִּים: גידול חסר תקדים במספר המצביעים עבור 'בני תורה – עץ' שהצהירו כי הם נאמנים לה' ולתורתו

חמש שנים לאחר שסיעת 'בני תורה' הוקמה ע"י מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך זיע"א, התקיים אתמול משאל עם נוסף לבחון את כוחו של הציבור הדבק בה' ובתורתו, כאשר מתברר כי בניגוד לכל ההשמצות ההסתה והדיבורים כביכול במהלך השנים ירד מספרם של הנאמנים לה' ולתורתו, ולמרות הטרור והאלימות הרצחנית שהופעלו כל השנים נגד בני התורה, נרשם גידול חסר תקדים במספר המצביעים עבור 'בני תורה - עץ', כשנכון לאתמול מספר המצביעים שהינם מעל גיל 17 שהצהירו כי הינם מתנגדים לכל פשרה וויתור בעניני הדת גדל לכ-22,000 קול כן ירבו. גידול של כ-7,000 בני אדם יותר ממה שהצביעו עבור 'בני

קריקטורה: הלילה ליברמן ולפיד סופרים כמה חרדים הצביעו עבור 'עץ – בני תורה' והצהירו כי הם מתנגדים לגיוס בני ישיבות

בדו"ח שפרסם "המכון הישראלי לדמוקרטיה" שבועות ספורים לאחר הבחירות הקודמות לרשויות (תשע"ג), הוא ניתח את תוצאות הבחירות המלמדות על הצלחתה של רשימת 'בני תורה' וציין כי "יש כאן איתות ברור כי החרדיות השמרנית איננה נוטה להיעלם או לחזור בה". * וכבר כתב מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך זיע"א "מקובלנו מרבותינו על ענין הבחירות כי יש בריבוי המצביעים כבוד שמים, אשר השפעתו רבה ועצומה לידע ולהתוודע כי יש ציבור הנאמן לד' ולתורתו". "ובודאי חובה גמורה על כל אחד ואחד לעשות יותר מכדי יכולתו להצלחת רשימת "בני תורה". "ועי"ז יראו שיש ציבור גדול של בני תורה אשר

פסק הלכה ממרן הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א וממרן הגאון רבי זבולון שוב שליט"א: הנני מורה לרבים השואלים, להצביע למפלגת "בני תורה" שסימנה "עץ"

ויש בהצבעה לרשימת "עץ" ריבוי כבוד שמים באופן הנעלה ביותר, ומצוה גדולה מאוד לסייע לרשימה זו ולהשפיע על כל אשר חרד על קיום התורה והיהדות שיצביע לרשימה זו. וכל המסייעים והמצביעים לרשימת מפלגת "בני תורה" שסימנה "עץ" יתברכו מן השמים בבני חיי ומזוני, שפע ברכה והצלחה בכל אשר יפנו בכל מכל כל.

מועצת גדולי התורה וראשי הישיבות בקריאת קודש עבור רשימות 'עץ – בני תורה': "חוב קדוש לחזק בכל כוח את רשימות בני תורה ומועמדיהם – זו חובת השעה שאין מי שרשאי ליבטל ממנה, וגם המתרפה חבר הוא לבעל משחית ח"ו"

וכל העוסקים בזה הם הם מעמידי התורה וכל ברכות התורה עליהם ושומר מצוה לא יידע דבר רע. כי ברכת ד' עליהם, וכל המצביעים והעושים והמעשים למען רשימה זו יתברכו הם וכל אשר להם בכל מכל כל בגשמיות וברוחניות בזה ובבא. // המכתב המלא

מרן הגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט"א: ככל שיהיה ציבור יותר גדול שיצביע עבור 'בני תורה – עץ' ובכך יכריז כי 'ד' הוא האלוקים' – יש בזה עצמו קידוש שם שמים

במהלך הכינוס ההיסטורי שהתקיים במוצאי שבת קודש פרשת וירא בעיר הקודש ירושלים, בראשות מרנן ורבנן אדירי התורה שליט"א, בהשתתפות אלפים רבים מציבור בני התורה בעיר ירושלים, לקראת המערכה הגורלית והקריטית בהצלחת רשימות "בני תורה" במערכת הבחירות שתתקיים מחר יום שלישי, נשא דברים מרן הגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט"א, מראשי ישיבת פוניבז' // המשא המלא מדבריו בכינוס בירושלים

מרן ראש ישיבת פוניבז' שליט"א בכינוס למען סיעת 'בני תורה – עץ': "על כל אחד לעשות, לפעול ולהפעיל, להשפיע על מי שאפשר"

במהלך הכינוס ההיסטורי שהתקיים במוצאי שבת קודש פרשת וירא בעיר הקודש ירושלים, בראשות מרנן ורבנן אדירי התורה שליט"א, בהשתתפות אלפים רבים מציבור בני התורה בעיר ירושלים, לקראת המערכה הגורלית והקריטית בהצלחת רשימות "בני תורה" במערכת הבחירות שתתקיים מחר יום שלישי, נשא דברים מרן ראש ישיבת פוניבז הגאון הגדול רבי שמואל מרקוביץ שליט"א // המשא המלא מדבריו בכינוס בירושלים

מרן ראש הישיבה שליט"א: יש לעשות כל מה שאפשר עבור סיעת 'בני תורה – עץ'

במהלך הכינוס ההיסטורי שהתקיים במוצאי שבת קודש פרשת וירא בעיר הקודש ירושלים, בראשות מרנן ורבנן אדירי התורה שליט"א, בהשתתפות אלפים רבים מציבור בני התורה בעיר ירושלים, לקראת המערכה הגורלית והקריטית בהצלחת רשימות "בני תורה" במערכת הבחירות שתתקיים מחר יום שלישי, נשא דברים מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א, ראש ישיבות 'באר מרדכי' ו'קול תורה' // המשא המלא מדבריו בכינוס בירושלים

מרן הגאון הגדול רבי זבולון שוב שליט"א: על כל אחד לעשות את התפקיד שלו עבור 'בני תורה – עץ' ובסייעתא דשמיא נצליח

במהלך הכינוס ההיסטורי שהתקיים במוצאי שבת קודש פרשת וירא בעיר הקודש ירושלים, בראשות מרנן ורבנן אדירי התורה שליט"א, בהשתתפות אלפים רבים מציבור בני התורה בעיר ירושלים, לקראת המערכה הגורלית והקריטית בהצלחת רשימות "בני תורה" במערכת הבחירות שתתקיים מחר יום שלישי, נשא דברים מרן הגאון הגדול רבי זבולון שוב שליט"א, ראש ישיבת דברי אמת // המשא המלא מדבריו בכינוס בירושלים