חינוך והשכלה

קול החינוך מתריע: במהלך ימי החנוכה יערוך משרד החינוך בגני התתי"ם, בגני הילדות ובבתי הספר לבנות ימי פעילות במתכונת של "חינוך ממלכתי"

תקדים חמור ומסוכן - משרד החינוך יקבל לידיו את הבעלות המלאה על הפעילות בימי החנוכה בגני התתי"ם, בגני הילדות ובבתי הספר, מה שינוצל על ידו לעיוות ושיבוש התוכן הפנימי של חג החנוכה, ויוביל מאד מהר להפיכת חג החנוכה לחג תרבותי במשנת החילוניות הקלולקת שהפכה את מועדי ישראל לפולקלור יהודי ריק מתוכן.

מרן ראש ישיבת כנסת יצחק שליט"א: "אנו מורים לתלמידנו ולסרים למשמעתנו שלא להתייצב בלשכות הגיוס, ואל ישעו לפחדים ולחששות ולעמוד כחומה בצורה"; "בשעת השמד עלינו לעמוד כחומה בצורה, לא יתכן בשעה זו להיות נתמך על ידיהם"

תלמידי ישיבת 'כנסת יצחק' בחדרה יודעים כי תלמיד הנמצא בין כותלי הישיבה, הוא בלתי לד' לבדו להתמסר לעמלה של תורה, ולהשקיע בה את כל מעייניו, בישיבה אף לא ניתן להחזיק כלל שום סוג של 'נגן' וכדו', כשבמקום זאת משתמשים אך ורק בקלטות וווקמנים. בתקופה האחרונה החליט ראש הישיבה לנתק קשר עם משרד החינוך, דבר שיפיל עליו עול כלכלי של למעלה מחצי מליון שקל בחודש. לקראת חג הסוכות פרסם סופר 'העדה' בגליון 'דורות' טור מיוחד ובו הביא את תוכן ורוח הדברים ששמע במעונו של מרן ראש ישיבת כנסת יצחק הגאון הגדול רבי יהושע ארנברג שליט"א, שהבהיר באופן חד וקלוח את הסיבה

דרמה בעולם הישיבות: ישיבת הדגל הליטאית הודיעה כי היא מנתקת כל מגע וקשר עם משרד החינוך

לאחר שבתקופה האחרונה משרדי הממשלה משתמשים בשוט התקציבים ככלי שרת להרחבת השפעתו על אורחות חייו של הציבור החרדי ולבוללו בתוך הציבור הכללי, בין בצבא, בין באקדמיה ויציאה לשוק העבודה. או לכל הפחות להשתיק את ההתנגדות במידה מסויימת למגמה זו. שיגר הבוקר ראש ישיבת כנסת יצחק בחדרה הגאון הגדול רבי יהושע ארנברג שליט"א מכתב חריף ומנומק למשרד החינוך ובו דורש לנתק כל קשר של מוסדות הישיבה עם משרד החינוך // המכתב המלא

מרן רבי אלחנן ווסרמן הי"ד: עירוב לימודי חול בקודש בכלל 'מתו אחיו מחמת מלאכה'

הגאון הקדוש מרן רבי אלחנן ווסרמן הי"ד, משיב ליהודי מדוע לא מקיימים את הדין של "חייב אדם ללמד בנו אומנות". שהרי מילה ודאי חובה יותר גדולה, ואעפ"כ במתו אחיו מחמת מילה אסור למול, אף כאן השיב רבי אלחנן נכלל הדבר בגדר מתו אחיו מחמת מלאכה. * יצויין כי הדברים נאמרו בהקשר לעירוב לימוד חול סתם, ואילו לימודי האקדמיה חמורים הרבה יותר

דאגה: גידול במספר הילדים החרדים הנשלחים למוסדות חינוך ממלכתיים; בית חולים במרכז הארץ מנצל את חולשתם של ילדים המאושפזים בו ומנסה להחדיר בהם את נגע ההשכלה

עיתון 'ישראל היום' מפרסם הבוקר כי מספר הילדים הנשלכים למוסדות ממלכתיים בשנה הקרובה עלה ל-6000. במקביל, בסוף שבוע שעבר נחשף בעיתון 'הפלס' כי בית החולים מעייני הישועה בבני ברק בחר לנצל את מצבם של ילדים חולים (לרפו"ש), המאושפזים בבית החולים, מיוסרים במחלתם ומרוחקים מהאווירה הטבעית השגרתית של הבית, המוסד החינוכי והקהילה הסובבת, ואשר מצויים מטבע הדברים במצב רגיש ומורכב, ומפעיל עבורם מוסד ממלכתי חרדי שנאסר בתוקף על ידי כל גדולי ישראל.

משרד החינוך: "צריך לזרוק את כל הילדים החרדים לים" – פעולות משרד החינוך מהשבוע האחרון חושפות את האידאולוגיה לפיה הוא פועל

משרד החינוך הבהיר במסגרת פרשת רכסים, כי העובדה שהורי התלמידים מתנגדים להתערבות משרד החינוך בתכני הלימודים של המוסד מהווה סיבה מספקת שיאפשר למוסד חינוך שמסכים להתערבות משרד החינוך לקבל את הילדים. אך מנגד האם למוסד שמסרב לקבל את תכתיבי משרד החינוך מאפשרים במשרד החינוך לשלוח את הילדים?, בסוף השבוע שעבר נחשף כי משרד החינוך מאיים בצו סגירה נגד מוסד חרדי עקב התנגדותו להתערבות משרד החינוך בתכני הלימודים. * במגזר החרדי מבהירים "ניצחנו את אנטיוכוס וסטאלין, ננצח גם אתכם"

אנטיוכוס 2019: פרשייה תקדימית חמורה ומזעזעת מסעירה את העולם היהודי // פרסום ראשון

לראשונה מאז פרוץ המדינה: משרד החינוך מאיים בצו סגירה נגד תלמוד תורה המרכזי 'דעת זקנים' בעיר מודיעין עילית שמסרב לאפשר למשרד החינוך להתערב בתכני הלימודים, כך נחשף הבוקר בעיתון 'הפלס' * בזמן היוונים למדו ילדי היהודים תורה במערה, בספרד בזמן האינקווזיציה שמרו על המצוות במרתפים, ובזמן הקומניזם חינכו במסירות נפש את הילדים תורה במקומות מחבא ומסתור. ההיסטוריה חוזרת? * במוסד החינוך הגיבו למשרד החינוך: אנו מוותרים על התקציבים, אך דורשים לאפשר לת"ת להמשיך כמימים ימימה בעבודתו החינוכית, להעמדת תלמידים תלמידי חכמים ויראי שמים, כמסורת החינוך שקיבלנו מרבותינו שליט"א וזצוק"ל

"חייב אדם ללמד את בנו ללכת בדרך התורה גם כשזה נגד הזרם"

שני סימני טהרה יש לדגים טהורים - סנפיר וקשקשת. הסנפיר היא חכמת השיט אף נגד הזרם ולהתגבר על הזמן והמקום - וזהו שחייב אדם ללמד את בנו תורה. והקשקשת המגינים על הדג והם התורה והמצוה דמגני ומצלי על האדם, לפי שבחסרון דעת תורה, אם יבא איזה מסית יכול הוא בפעם אחת להשפיע על כל אנשי העיר להסכים לעבוד אלהים אחרים. // על רקע סערות התקופה הננו להביא מדבריו הנוקבים של מרן ריש"א דגלותא הגרי"ש אלישיב בספרו דברי אגדה פרשת ראה

מזעזע: ילדי תשב"ר נאלצו לשמוע דברי בלע המבטאים את דרכו הכפרנית של השלטון

פירצה חמורה נוספת בחומות החינוך החרדי: הנהלת תלמוד תורה בירושלים הזמינה את מפכ"ל המשטרה ופמלייתו, לבקר בת"ת ולברך את התלמידים לרגל תחילת שנת הלימודים. המפכ"ל אף ניצל את ההזדמנות שניתנה לו כדי להטיף לתלמידים מוסר בענין החשיבות הראשונה במעלה לשמירת ערכי החוק והממלכתיות. בציבור החרדי הגיבו כי מדובר בכירסום מדאיג נוסף בערכי היסוד של היהדות הנאמנה ובכינון עולם התורה על בסיס התבדלות מוחלטת מכל חיי ומושגי העולם החילוני של פורקי עול תורה.

הצצה מרגשת: רבן של ישראל זיע"א מקים ומבצר החינוך הטהור בארץ ישראל

איש יהודי היה בירושלים הבירה ושמו שמואל בן שלמה זלמן: לרגל פתיחת זמן 'אלול' במוסדות החינוך על טהרת הקודש הפועלים בעצמאות חינוכית מלאה, מערכת ה'אידישע פוסט' מתכבד להגיש לכם מקבץ של תיעודים מרגשים ומרתקים ממרן ראש הישיבה רבן של ישראל זיע"א בהם הביע את הצורך החשוב בדבר הקמת מוסדות על טהרת הקודש בכל רחבי הארץ.