כל הכותרות

חפץ חיים – הלימוד היומי – ו' תמוז – יום שלישי

א. אם עבר וסיפר לשון הרע על חבירו, ולא נתגנה או הוזק חבירו בעקבות סיפורו, תיקונו שיתחרט על לשעבר, יתודה ויקבל על עצמו בלב שלם על להבא שלא לעשות כן. (הל' לשה"ר, כלל ד, סעיף יב)ב. אם נתגנה חבירו בעקבות סיפור הלשון הרע שלו, ונסבב לו על ידי זה היזק בגופו או בממונו או שהוצר […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ה' תמוז – יום שני

א. מותר ונכון מאד לאדם שרוצה להכניס חבירו בעניניו, כגון לקחת אותו לעבודה, או לעשות עמו שותפות ושידוך, שידרוש ויחקור אנשים על מהותו וענינו. ואין בזה משום לשון הרע,  דאין כוונתו לגנותו אלא שלא יבוא אחר כך לידי היזק מריבות וחילול השם. אולם זאת בתנאי שלפני ששואל, עליו להבהיר למי ששואל מאיתו הסיבה שרוצה לעשות […]

שמחה בעולם היהודי: אסיר עולם התורה שוחרר במפתיע מהכלא הצבאי

לאחר המחאה ההמונית שהתקיימה ביום שלישי שעבר בירושלים, ולקראת המחאה ההמונית שהייתה אמורה להתקיים היום (שלישי) בבני ברק: אסיר עולם התורה בן העליה הבחור החשוב דניאל כיטוב שוחרר אמש (שני) מהכלא הצבאי בתום שבוע במעצר הצבאי, לאחר שהתגלה פגם בהליך המשפטי שהתנהל בעניינו, כשמי שטיפל בכך היה עורך הדין שנשכר ע"י הוועדה להצלת עולם התורה.– […]

חפץ חיים (הלימוד היומי – ד' תמוז – יום ראשון)

א. אם רואה חבירו שנתגאה או כעס, או שאר מידות מגונות שיש לו, אסור לפרסמם, דזה גנאי גמור, ואפילו הוא אמת, הלא יתכן שעשה תשובה על מידות אלו. (הל' לשה"ר, כלל ד, סעיף ט)ב. גם אם ראה את חבירו שהורגל באותן מידות, ואין ליבו מר לו עליהן, אף על פי כן אסור לילך ולהלעיג עליו […]

אלפים השתתפו במעמדות קבלת שבת ברחובה של עיר להזדהות עם בן הישיבה שהושלך לכלא הצבאי עקב התנגדותו לגיוס חרדים

אלפי חרדים השתתפו בערב שבת האחרון בשורת מעמדות קבלת שבת קודש על פני רחובה של עיר שאורגנו על ידי הוועדה להצלת עולם התורה להזדהות עם אסיר עולם התורה בן העליה דניאל בן הדסה (כי טוב) שהושלך לכלא הצבאי בגין התנגדותו לגיוס חרדים, וסירובו לשתף פעולה עם חוק הגיוס. בין היתר התקיימו מעמדות קבלות פנים, בירושלים […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ג' תמוז – שבת קודש

א. אם החוטא הינו אדם אשר פרק מעליו עול מלכות שמים בדבר אחד, שאינו נזהר במזיד פעמים רבות מעבירה אשר כולם יודעים שהיא עבירה, א"כ מוכח שלא מחמת שגבר עליו יצרו עבר את העבירה אלא כי בשרירות ליבו הוא הולך, ועל כן גם כאשר ניתן לשפוט מעשיו לצד הזכות, יש לשופטו לחובה, אחרי שנתחזק לרשע, […]

בעקבות מעצרו של תלמיד הישיבה: מעמדות קבלת שבת המוניים יתקיימו ברחובה של עיר בריכוזי הערים החרדיות

אלפי חרדים צפויים להשתתף עם כניסת השבת במעמדות קבלת שבת קודש על פני רחובה של עיר להזדהות והבעת הוקרה לאסיר עולם התורה בן העליה דניאל בן הדסה (כי טוב) שנכלא בכלא הצבאי בגין התנגדותו לגיוס חרדים. בהודעת הוועדה להצלת עולם התורה שמתפרסם הבוקר מפורטים המוקדים הבאים: בירושלים שני מוקדים, בצומת בר אילן – שמואל הנביא. […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ב' תמוז – יום שישי

א. אם החוטא (באופן חד פעמי) בדבר שידוע איסורו, הוא מהאוילים הלצים השונאים למוכיחם, ועל כן אין יכול להוכיחו בעצמו, ואם לא יוכיחוהו אנשים חשובים יוכל להיות שישנה באיוולתו עוד הפעם, יכול לספר הדברים לרבו ולאיש סודו (אם יודע כי יאמין לו כשני עדים, ואפי' אם יוכל להיות שרבו יספר הדברים לאחרים), ומותר לרבו לשנא […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – א' תמוז – יום חמישי

א. אם רואה את חבירו עובר עבירה (שלא נתפשט איסורן ברבים, וכן לא התרה בו) ויש לתלות שעשה דבר זה שלא במתכוון, או שלא ידע שדבר זה אסור, או שהיה סבור שהוא חומרא ומדה טובא בעלמא שהכשרים נזהרין בזה, אזי אפילו ראהו עובר עבירה זו כמה פעמים יש לתלות בזה ואסורים לגלותו כדי שלא יהיה […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ח סיון – יום רביעי

א. אסור לספר על חבירו  דברים שיתבזה בהם, ואפילו הם דברי גנאי בעלמא, וכגון מעשה אבותיו וקרוביו, או מעשיו הראשונים, כיון שעתה הוא מתנהג כשורה אסור לגנותו בזה, ולשון הרע מקרי. (הל' לשה"ר, כלל ד, סעיף א)ב. איסור סיפור לשון הרע הוא אפילו אין מתכווין לגנות חבירו, וגם אצל מי שהוא מספר עתה לא יתבזה […]