כל הכותרות

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – י"ד תשרי – יום ראשון)

א. אם העיד בפני ב"ד בדבר איסור ביחידי, באופן שלא יכול לבוא מזה שום תועלת לענין ממון ושבועה, ולא לענין לפסול את האיש הזה מכשרותו מחמת שהוא עד אחד בדבר עובר על לאו ד"לֹא יָקוּם עֵד אֶחָד בְּאִישׁ לְכָל עָו‍ֹן וּלְכָל חַטָּאת" (לאוין י)ב. אם מדבק עצמו לחבורה של אנשי רשע ובעלי לשון הרע כדי […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – י"ג תשרי – שבת קודש)

א. אם בפניו, שלום ידבר אל רעהו ושלא בפניו מבאיש את ריחו בפני אחרים עובר על לאו ד"לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ". ורק המספר עובר בלאו זה, ודווקא שלא בפניו (לאוין ז)ב. אם יש לו שנאה בלבו על המדובר בשביל שביקש ממנו לעשות לו טובה ולא עשה לו (וכגון שסירב להלוות לו ממון וכדומה) ובשל […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. אם משנה מדבריו בכדי להביא לשלום, אולם השלום יחזיק מעמד רק לזמן מסויים, וכגון שלאחר זמן יתגלה האמת ותחזור המחלוקת להיות כבתחילה ג"כ מותר (ואפילו אם תשוב להיות בתוקפה הראשון, וכל שכן אם ע"י שיהוי הזמן יפוג מעט תוקפו של המחלוקת), אולם אם ע"י שיתודע לו ששקרו לו תתחזק המחלוקת יותר משהיא כעת, פשיטא […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – י"א תשרי – יום חמישי)

א. "הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תִּשְׁכַּח אֶת ה' אֱלֹקיךָ" הזהירה תורה מפני הגאווה, ומי שמלעיג ומתלוצץ על חבירו מסתמא מחשיב עצמו לחכם ואיש באנשים. כי אילו היה מכיר נגעי עצמו לא היה מלעיג מחבירו. – ולאו זה בלשה"ר ולא ברכילות. על המספר בלבד, אפילו על אמת ואפילו שלא בפניו. (לאוין ה)ב. אם מתכבד בקלון חבירו בפניו […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – י' תשרי – יום רביעי – יום כיפור)

א. "הִשָּׁמֶר בְּנֶגַע הַצָּרַעַת" הזהירה תורה שלא לשכוח מלהיזהר שלא לספר לשון הרע, שלא תבא עליך הצרעת על ידי סיפור הזה. ואזהרה זו היא גם כשמספר הדברים שלא בפניו, ואפילו על אמת. (וצ"ע אם האיסור גם על המקבל) (לאוין ג)ב. הזהירה תורה "לִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל", והמספר והמקבל עוברים בלאו זה לפי שהם נותנים […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ט' תשרי – יום שלישי – ערב יו"כ)

א. בתורה ישנו איסור על רכילות "לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ", איזהו רכיל? זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר כך אמר פלוני עליך, כך וכך שמעתי על פלוני שעשה לך, ואפילו הדברים אמת. (לאוין א)ב. בכלל לאו זה גם איסור לשון הרע החמור עוד יותר מרכילות. והוא המספר בגנות חבירו אף על פי שאומר אמת. […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ח' תשרי – יום שני)

א. מפני גודל הרעות שנמצאו במידה המגונה של חטא הלשון, הזהירה התורה בפרטות עבור זה, והטילה לאו מיוחד עליו, יותר מאשר שאר המידות הנשחתות (כגון: כעס, אכזריות, ליצנות), שאף שגם הם משחיתים את תאר הנפש וצורתה, וגם עליהם רמזה התורה בכמה מקומות כמבואר בחז"ל, עם כל זה אין עליהם לאו בפירוש במנין תרי"ג. (פתיחה)ב. וכאשר […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ז' תשרי – יום ראשון)

א. בשל אהבת השם אותנו הרחיקנו מכל המידות הרעות ובפרט מלשון הרע ורכילות שמביאים את בני האדם לידי מצה ומריבה, ופעמים אף לשפיכות דמים. וכמו שמצינו בנוב עיר הכהנים, בחטא הנחש (שהחטיא את חוה על ידי לשון הרע, והביא מיתה לעולם), בירידת ישראל למצרים (ע"י דיבה שסיפר יוסף על אחיו, ואע"פ שהיה לו היתר), חטא […]