כל הכותרות

על רקע חילולי השבת המתמשכים באישור הממשלה: אלפים השתתפו הלילה בעצרות תפילה וסליחות

לאור קריאתו של שר התורה הגאון האדיר רבי חיים קנייבסקי שליט"א, אלפי חרדים השתתפו הלילה בעשרות עצרות תפילה וסליחות במחאה על חילולי השבת המתבצעים בישראל באישור הממשלה, כשרק בימים אלו אישר ראש הממשלה חילולי שבת המוניים המבוצעים על ידי יהודים, לטובת תחרות זמר בינלאומית שמיועדת לגויי הארצות. העצרת המרכזית התקיימה בבית המדרש 'לדרמן' בבני ברק.

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ב אייר – יום שישי

א. אם מכיר את המתאנה, והוא יודע שלא יתבענו בבית דין אלא יעשה דין לנפשו, ויתפסנו או שיחזיר לו הסחורה, או לא ישלים לו המעות שנשאר חייב לו, יש ליזהר מלגלות לו, עד שיעמוד גם בשלשת התנאים הבאים. א. שיידע ענין זה של ההונאה בעצמו. ב. שיהיו המספרים שנים. ג. שלא יסובב למאנה היזק יותר […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"א אייר – יום חמישי

א. אם רואה לאדם שלקח סחורה מאחר, והוא יודע שהמוכר רימה אותו. אם על פי דין תורה, הלקוח אינו יכול לתבוע מהמאנה עכשיו כלום (אם בגלל שהיה פחות משתות, או שעבר שיעור זמן של כדי שיראה לתגר ולקרובו, או כל סיבה אחרת), בודאי שמי שהולך ומספר הדברים למתאנה ומראה לו איך שפלוני רימה אותו, הריהו […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י' אייר – יום רביעי

א. אם רואה אדם שרוצה להיכנס לחנות לקנות סחורה, והוא מתבונן שטבע האיש הזה שהוא תם ואיננו חריף להבין ערמומיות בני אדם, וגם הוא מכיר טבע בעל החנות שכל תשוקתו וחפצו להשיג איש כזה בשביל לרמותו (אם בסחורה, אם במדה ומשקל, ואם במחיר), צריך לספר לו את ענין החנות ההיא ולהזהירו שלא יכנס בה, אפי' […]

גדולי התורה מבהירים: כל המוסדות על טהרת הקודש ימשיכו לפעול כמתכונתם, ולא יהיו כפופים לשלטון בכי הוא זה

מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א, פרסמו קריאה מיוחדת לחיזוק מוסדות החינוך שעל טהרת הקודש ללא תלות תקציבית מיוחדת, בו הם מבהירים כי "כל התלמודי תורה ובתי יעקב שהוקמו לשמר את פך השמן הטהור של חינוך בני ובנות ישראל על טהרת הקודש יתנזרו מלקיחת כל תקציב ממשרדי הממשלה השונים המתערבים בעניני החינוך הטהור, ימשיכו בדרך זו […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ט' אייר – יום שלישי

א. אסור לגלות לחבירו מה שאחד גזלו, הזיקו או עשה לו שום רעה, אלא אם כן הוכיחו מקודם, וגם יושלמו בו התנאים הבאים:. א. שידע בבירור שגזלו (ולא ע"פ השמועה). ב. שיתבונן היטב מן הדין שהוא בכלל גזל. ג. שלא יגדיל העוולה יותר ממה שהיא. ד. שיכוון לתועלת ולא מצד שנאה. ה. אם יכול לסבב […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ח' אייר – יום שני

א. מה שהזכרנו שאם אחד רואה שחבירו רוצה להשתתף באיזה דבר עם אחר, ועל ידי השותפות יסובב לו עלי ידי זה ענין רע צריך לגלות לאותו האדם כדי להצילו מן הענין הרע (בכפוף לחמשה תנאים), היינו דוקא אם עדיין לא גמרו העיסקה ביניהם. אבל אם כבר גמרו העיסקה ביניהם, אסור לו לספר לו אם הוא […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ז' אייר – יום ראשון

א. אם שמע לאחד שאומר כי בכוונתו לפגוע בפלוני במקום פלוני, והאיש המאיים מוחזק זה מכבר שהוא מתכוון למה שהוא מדבר ולא מגזם סתם, ובודאי בכוונתו לעשות כן – צריך להוכיחו, ואם לא יקבל תוכחתו צריך לילך למאוים ולהזהירו על כך, אולי יוכל להזה ממנו בכדי שלא יגיע לו הביוש או ההיזק. אולם צריך לעמוד […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ו' אייר – שבת קודש

א. אם אחד רואה שחבירו רוצה להשתתף באיזה דבר עם אחר, ועל ידי השותפות יסובב לו עלי ידי זה ענין רק  צריך לגלות לאותו האדם כדי להצילו מן הענין הרע, אך בכפוף לחמשה תנאים. 1) שיתבונן מתחילה האם הדבר הוא אכן רע. 2) שלא יגדיל את הענין הרע יותר ממה שהוא. 3) שיכוון רק לתועלת, […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ה' אייר – יום שישי

א. אם מה שמספר לחבירו שפלוני אמר עליו אינו דבר גנאי, אבל דרך בני אדם להקפיד קצת כשאומרים לו בפניו, הרי זה בכלל אבק רכילות. (הלכות רכילות כלל ח' סעיף ד') ב. חייב אדם להסתיר את הסוד אשר יגלה לו חבירו דרך סתר, אפילו אין בגילו הסוד ענין רכילות. ודבר זה חמור הרבה יותר מסתם […]