כל הכותרות

דיווח: בליכוד החלו לנסח טיוטה של חוק גיוס חרדים חדש

בליכוד החלו לנסח טיוטה של חוק חדש לגיוס חרדים בנסיון לפשר בין דרישות הסיעות החרדיות ודרישות ישראל ביתנו. ומשכך, ראש הממשלה נתניהו שומר על אופטימיות בכל הקשור ליציבות הממשלה המסתמנת, חרף הרף הרטורי הגבוה של שני הצדדים. כך דווח ב'החדשות'. * כזכור, עם ביטולו של חוק טל שאיפשר את דיחויים של כל בני הישיבות מגיוס, […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ה ניסן – יום שלישי

א. אסור להאמין לדברי רכילות אפילו אם שומעם מיהודי שאינו נוגע בדבר, ק"ו כשהמספר נוגע בדבר או שאינו יהודי, בוודאי אין להאמינו. (הל' רכילות, כלל ו', סעיף ג') ב. אם סילק המושל אדם מתפקידו ואינו יודע אם מעצמו עשה זאת או שאחד הלשין עליו, אסור לו לחשוד לאחד מישראל (אם לא שיש לו דברים הניכרים) […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ד ניסן – יום שני

א. אסור לקבל דברי רכילות כאמת אפילו אם הם נאמרו בפרסום לפני הרבה אנשים. אלא אם נוגע לו הדבר על להבא, מותר לו לחקור אחר הדבר. (הל' רכילות, כלל ו', סעיף א') ב. אסור להאמין לרכילות, אפי' מספר הדברים בפני המסופר (וכ"ש כשלא מספר בפניו, אלא טוען שהיה מספר הדברים אפילו בפניו). ואפי' המסופר שותק […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ג ניסן – יום ראשון

א. במקום שנתאמת אצלו דברי הרכילות שכן נעשו, אולם יש בידו לשפטו לצד הטוב ולצד הזכות שלא היתה כוונתו להקניתו, רק ענין אחר שלפי הענין ההוא לא יהיה עליו עוולה. והוא נמנע מלדונו לכף זכות, אלא מקבל את הדברים לגנאי, הרי זה נקרא ג"כ בשם מקבל רכילות (הל' רכילות, כלל ה', סעיף ו')  ב. אם […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ב ניסן – שבת קודש

איסור קבלת לשון הרע ורכילות, הוא אפילו אם המספר מספר הדברים מעצמו, דברים שנוגעים לו על להבא (שהותר לשומעם), וכ"ש אם מפציר בחבירו בדברים עד שמספר לו הדברים. ועל כן מה נואלו האנשים שדורשים תמיד מחבירהם מה דיבר אליהם פלוני, ואפילו שאין בידיעת הדבר הזה שום נפקא מינה על להבא, אם לו שברור לו שנוגע […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"א ניסן – יום שישי – שביעי של פסח

א. אם רואה על חבירו דברים הניכרים שרוצה להזיקו, או ששמע מאחד על פלוני שרוצה להזיקו, מותר לו לדרוש ולחקור אחר זה אצל אנשים אם מחשבתו להזיקו בכנין פלוני ופלוני, כדי לידע איך להישמר ממנו, ואין לו לחוש שעל ידי זה יסובב שיספרו בני אדם בגנותו (הל' רכילות, כלל ה', סעיף ג') ב. גם באופן […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ' ניסן – יום חמישי – ה' דחוה"מ פסח

א. איסור גמור מן התורה לקבל דברי רכילות ולהאמין שהדברים אמת. ואמרו חז"ל שלשה לשון הרע הורגתן, האומרו, והמקבלו, ומי שנאמר עליו. ועוד אמרו חז"ל כי כל המקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים. ודין רכילות כדין לשון הרע לענין זה. (הל' רכילות, כלל ה', סעיף א') ב. אף שמיעת רכילות בלחוד, גם אם אין בכוונתו […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ט ניסן – יום רביעי – ד' דחוה"מ פסח

א. איסור רכילות הוא אפילו אם אינו מגלה דבר חדש, רק שהוא עדיין לא התבונן בזה שפלוני עשה לו עוולה. כיון שעל ידי דיבורו נולד ענין חדש, שגורם בזה להכניס שנאה בלבו על אותו פלוני. (הל' רכילות, כלל ד', סעיף א) ב. אם ראובן דיבר רכילות על שמעון בפני שנים, והלך אחד מהשנים וגילה הדבר […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ח ניסן – יום שלישי – ג' דחוה"מ פסח

א. אם ראובן סיפר ללוי כי שמעון דיבר עליו רכילות, אסור לו לילך לשמעון לשאול אותו "איך דברת עלי בפני לוי?" כי על ידי זה עובר גם הוא על איסור רכילות. ואם יאמר לו סתם 'שמעתי שדיברת עלי כך וכך', אם על ידי זה יבין ראובן ממילא מי היה המגלה לו, ג"כ אסור. (הל' רכילות, […]

הסוף לחילולי השבת? ביהדות התורה דורשים את תיק העבודה והרווחה

במפלגת יהדות התורה דורשים לקבל לרשותם גם את תיק העבודה והרווחה שיוענק לח"כ מקלב מדגל התורה, במתכונת של סגן שר ללא שר מעליו. יצויין כי מדובר בתקדים, לאחר שבניגוד לשותפתה החסידית נמנעה עד כה המפלגה הליטאית ליטול תפקידים ממשלתית, וככל הנראה לפני שתתקבל החלטה סופית בענין, תתכנס מועצת גדולי התורה של המפלגה להכריע בענין. * […]