כל הכותרות

מכה לפרקליטות הצבאית: אסיר עולם התורה מאיר בלוי שוחרר ביום שישי ממעצרו; הערב דיון נוסף בעניינו בבית המשפט לערעורים בקריה בתל אביב

התפתחות דרמטית נוספת במשפטו של אסיר עולם התורה בן העליה הרב מאיר בלוי שליט"א שנעצר לכלא הצבאי עקב התנגדותו לגיוס חרדים. בדיון שהתקיים בענינו ביום שישי האחרון בבית המשפט הצבאי לערעורים בקרייה בתל אביב, הורה בית המשפט הצבאי לשחרורו לחופשי לשבת בערבות של 5,000 ש"ח, כשדיון נוסף בעניינו יתקיים הערב בשעה 18:00 בבית הדין הצבאי. ההחלטה באה, בעקבות עתירת פרקליטו מנחם שטאובר שנשכר על ידי הוועדה להצלת עולם התורה שהעלה נימוקים משפטיים כבדי משקל, אשר על פיהם אין לצבא כלל סמכות לעוצרו או לזמנו לגיוס, מאחר ואינו מתייצב כלל בלשכת הגיוס מאז ביטול חוק טל. * יצויין, כי שחרור ממעצר

הכנסת ספר תורה לישיבת דעת אליהו בירושלים // גלרית ענק

במהלך שבוע שעבר השתתפו מרנן ורבנן גדולי ישראל בשמחת הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת דעת אליהו בראשות הגאון הגדול רבי נפתלי עלזאס שליט"א, מערכת האידישע פוסט, מתכבדת להציג בפניכם גלריה מהמעמד

במסגרת המגבית העולמית 'לנו ולבנינו' של קרן 'מאיר עיני ישראל' – במוצש"ק ויקהל – שקלים סעודת מלווה מלכה מרכזית לתושבי מודיעין עילית

להעמדת בסיס איתן וקבוע להחזקת מוסדות החינוך על טהרת הקודש מיסודו של רבינו הקדוש בעל ה'דרכי שמואל' זיע"א  כצוואתו המפורשת והחד – משמעית של רבינו הקדוש זיע"א  במכתבו הציבורי האחרון מער"ח אדר תשע"ח "וכבר מילתנו אמורה שבזמנים קשים אלו שהכל רואים בבירור את מטרתם לא תבוא ולא תקום ח"ו, אין מנוס אלא להתנתק מהם ומהמונם […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ה אדר א' – שבת קודש

א. מותר ונכון מאד לאדם שרוצה להכניס חבירו בעניניו, כגון לקחת אותו לעבודה, או לעשות עמו שותפות ושידוך, שידרוש ויחקור אנשים על מהותו וענינו. ואין בזה משום לשון הרע,  דאין כוונתו לגנותו אלא שלא יבוא אחר כך לידי היזק מריבות וחילול השם. אולם זאת בתנאי שלפני ששואל, עליו להבהיר למי ששואל מאיתו הסיבה שרוצה לעשות […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ד אדר א' – יום שישי

א. אם רואה חבירו שנתגאה או כעס, או שאר מידות מגונות שיש לו, אסור לפרסמם, דזה גנאי גמור, ואפילו הוא אמת, הלא יתכן שעשה תשובה על מידות אלו. (הל' לשה"ר, כלל ד, סעיף ט) ב. גם אם ראה את חבירו שהורגל באותן מידות, ואין ליבו מר לו עליהן, אף על פי כן אסור לילך ולהלעיג […]

"סעיף 20": התפתחות משפטית בפרשת מאסרו של האב לפעוטה בת 4 חודשים שהושלך לכלא הצבאי בשל התנגדותו לגיוס חרדים; היום דיון בבית המשפט הצבאי לערעורים

התפתחות משפטית במעצרו של אסיר עולם התורה בן העליה הרב מאיר בלוי שליט"א שנעצר לכלא הצבאי עקב התנגדותו לגיוס חרדים, שם הוא שוהה באגב המיוחד עקב סירובו ללבוש את מדי האסירים, ובכך אף נפטר ממטלות הכלא. היום (שישי) יתקיים דיון בבית המשפט הצבאי לערעורים, בעקבות החלטת בית המשפט הצבאי לשחרר את אסיר עולם התורה למעצר פתוח עד ליום שני. בפרקליטות הצבאית דורשים את החזרתו לבידוד, ובוועדה להצלת עולם התורה דורשים את שחרורו המיידי. * הנימוק המשפטי העיקרי לשחרורו המיידי, הוא העובדה שמאז פקיעת חוק טל ועד אחרי חקיקת חוק הגיוס החדש משך זמן של למעלה משנה, לא נשלחו זימונים לבני

שבת חמישית ברציפות: המדינה בסדרת חילולי שבת רחבים בפרהסיא לצורך חשמול הרכבת, והקמת גשר להולכי רגל

במהלך כל השבת הקרובה (ויקהל - שקלים) יימשכו העבודות להקמת גשר שנועד לחבר את מזרח תל אביב ומרכזה להולכי רגל ולרוכבי אופניים. העבודות הנרחבות שהחלו לפני ארבעה שבועות ויימשכו גם בשבת הקרובה ובשבתות הבאים רחמנא ליצלן יחלו בכניסת השבת ויימשכו במהלך כל השבת. במהלך העבודות, יונפו 6 קורות פלדה מאסיביות, שמשקלן הכולל מעל 1000 טון שמהוות את בסיס הגשר. בנוסף, החל מלפני ארבעה שבתות, ובכל שבת עד להודעה חדשה, יבוצעו עבודות תשתית וחשמול במקטע שבין תחנות ההגנה וסבידור מרכז בתל אביב. * העבודות בשבת מתקיימות באישור הממשלה.

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ג אדר א' – יום חמישי

א. אם החוטא הינו אדם אשר פרק מעליו עול מלכות שמים בדבר אחד, שאינו נזהר במזיד פעמים רבות מעבירה אשר כולם יודעים שהיא עבירה, א"כ מוכח שלא מחמת שגבר עליו יצרו עבר את העבירה אלא כי בשרירות ליבו הוא הולך, ועל כן גם כאשר ניתן לשפוט מעשיו לצד הזכות, יש לשופטו לחובה, אחרי שנתחזק לרשע, […]

הצהריים, בבית המשפט הצבאי ביפו: דיון ראשון בעניינו של אסיר עולם התורה בן העליה הרב מאיר בלוי שליט"א שנעצר עקב התנגדותו לגיוס חרדים

היום (חמישי) בצהריים יתקיים בביהמ"ש הצבאי ביפו דיון ראשון בעניינו של אסיר עולם התורה הרב מאיר בן בת שבע (בלוי) שליט"א שנעצר ביום שלישי האחרון בשעות הערב לכלא הצבאי, עקב התנגדותו לגיוס חרדים וסירובו לשתף פעולה עם גזירת השמד של גיוס בני הישיבות. * בזמן מעצרו שוהה אסיר עולם התורה באגף המיוחד בישיבת המהר"ם מרוטנבורג שבכלא הצבאי, זאת עקב סירובו ללבוש את מדי האסירים, ובכך נפטר ממטלות הכלא, כמו"כ הוא צפוי להגיע לדיון בעניינו כשהוא חבוש במגבעת וחליפה * הוועדה להצלת עולם התורה העמידה לרשותו של בן העליה את הפרקליט הבכיר מנחם שטאובר שייצגו בפני בית המשפט, כשבין היתר הוא

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ב אדר א' – יום רביעי

א. אם החוטא (באופן חד פעמי) בדבר שידוע איסורו, הוא מהאוילים הלצים השונאים למוכיחם, ועל כן אין יכול להוכיחו בעצמו, ואם לא יוכיחוהו אנשים חשובים יוכל להיות שישנה באיוולתו עוד הפעם, יכול לספר הדברים לרבו ולאיש סודו (אם יודע כי יאמין לו כשני עדים, ואפי' אם יוכל להיות שרבו יספר הדברים לאחרים), ומותר לרבו לשנא […]