כל הכותרות

משבר גיוס בנות: לקראת הרכבת הממשלה, ביהדות התורה דורשים לאפשר פטור מיידי ללא צורך בזימונים ובראיונות בלשכת הגיוס

בעקבות הכרסום המתמשך בנושא גיוס בנות, כאשר רשויות הצבא מסרבות (בניגוד לחוק) להעניק פטור לבנות ששולחות אליהם תצהירי דת, ומנסים להציב בפניהם קשיים ביוקרטיים שונים, כולל דרישת מסירת פרטים לא רלוונטים, התייצבות בלשכות הגיוס וראיונות דת, כאשר כל גדולי התורה מכל העדות והחוגים הורו כי אין לשתף פעולה ולהתייצב לראיון דת. צפויים במפלגת יהדות התורה […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ז ניסן – יום שני – ב' דחוה"מ פסח

א. איסור רכילות הוא אפילו אם הדברים אמת גמור, בין אם מספר הדברים שלא בפניו של מי שמספר עליו, וכ"ש אם מספר את הדברים בפניו של מי שמספר עליו, ובאופן זה עוונו חמור עוד יותר לפי שהדבר יתקבל אצלו לאמת גמור, שיאמר לעצמו שאלולא הדבר אמת לא היה מעז פניו לומר לו בפניו ממש. (הל' […]

חפץ חיים הלימוד היומי – ט"ז ניסן – יום ראשון – א' דחוה"מ פסח

א. איסור רכילות הוא אפילו אם הדברים שהוא מספר לחבירו שעשו לו, נעשו לפני שלשה, ולא אמרינן שמכיו שעשוהו לפני שלשה, הרי זה כאילו הסכימו שיספרו הדברים לאותו פלוני. (ויש מקילים אך בתנאי שיעמדו בכל התנאים שציינו בהלכות לשון הרע) (הל' רכילות, כלל ב, סעיף ג') ב. אם ניסה להסתלק משותפות שיש לו עם חבירו, […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ד ניסן – יום שישי

א. איסור רכילות הוא אפילו ברמאות, שמנסה להזכיר לו נשכחות על מריבה ישנה שהיתה לו עם פלוני, כשמזכיר את מה שנגרם לו אז, אע"פ שאינו מספר מי עשה הדברים, והרי זה איסור גמור (הל' רכילות, כלל א, סעיף י') ב. איסור סיפור רכילות הוא בין בפה ובין בכתב. בין כשמספר לו שפלוני גינה אותו, ובין […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ט"ו ניסן – שבת קודש – יו"ט ראשון של פסח

א. אסור לספר רכילות אפילו בפני יחיד, וכל שכן בפני רבים, ולא אמרינן שהרי זה כאילו סיפר הרכילות בפני מי שמספר עליו, שהרי גם זה רכילות גמורה. (הל' רכילות, כלל ב, סעיף א') ב. גם אבק רכילות אסור, וכגון שמספר דבר שניתן לפרשו הן לטוב והן לגנאי, והוא מכיר בטבעו של זה השני שהוא איש […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ג ניסן – יום חמישי

א. אם שואלו חבירו מה דיבר פלוני אודותי, ויכול להשיב באופן שלא יהיה שקר גמור וגם לא יהיה רכילות (וכגון שיספר רק חלק ממה שדיבר עם חבירו), ישיבהו באופן זה ולא יוציא שקר מפיו. אולם אם הוא מבין שחבירו לא יקבל את זה לתשובה מותר לו לומר אף שקר גמור מפני השלום, אך לא ישבע […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"א ניסן – יום שלישי

א. איסור רכילות הוא אפילו אם הדברים אמת גמור, ואפילו היו הצדדים שנואים זה לזה מאוד כבר מלפני כן. וכ"ש אם עד עתה היו הצדדים אוהבים ביניהם והוא הולך ומרגל מזה לזה, רשע הוא והוא מתועבר עבור זה מאוד לפני ה'. (הל' רכילות, כלל א, סעיף ד') ב. איסור רכילות הוא בין אם מספר מרצונו […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ב ניסן – יום רביעי

א. אם בשביל אי סיפור דברי הרכילות יחשדוהו מעסיקיו שגם הוא ידו עם פלוני ובשל כך יסלקוהו מעבודתו ולא יהיה לו במה לפרנס את בבני ביתו, ג"כ אסור לספר דברי הרכילות, אם לא במקום שבגילוי תהיה תועלת לסלק הנזקין ולהשבית הריב, אבל אין למהר לסמוך על היתר זה לפי שהיא נצרכת לפרטים רבים וכפי שיתבאר […]

בל יראה ובל ימצא | למרות עתירת הרפורמים: גם השנה ייאסר להכניס חמץ לבתי החולים

משרד הבריאות הפיץ בתחילת השבוע (שני) מכתב למנהלי בתי החולים, ובו ביקש להבהיר כי "עמדת המשרד היא שבתי החולים יפעלו להבטחת הכשרות בפסח". אך למרות שעל פי הנחיית משרד הבריאות, בבתי החולים מחויבים להקפיד על כשרות במהלך החג ולמנוע הכנסת חמץ. ישנם בתי חולים שהודיעו כי יבצעו בדיקה ביטחונית בלבד ולא ימנעו הכנסת חמץ על ידי מבקרים שיחפצו בכך. * בעקבות עתירת הרפורמים, ביקש בג"ץ בחודש שעבר מהמדינה לנמק מדוע אינה מאפשר להכניס חמץ בפסח לבתי חולים. אך עם זאת, המדינה תצטרך לתת את התשובה כחודש וחצי אחרי פסח. המשמעות היא שבפסח הזה, בתי החולים אכן יכולים להמשיך ולאסור על

בתמיכת המלך: הגאון רבי יאשיהו פינטו שליט"א מונה לתפקיד 'אבי אבות בתי הדין' של הקהילה היהודית במרוקו

ראש מוסדות 'שובה ישראל', הגאון רבי יאשיהו פינטו שליט"א מונה במוצאי שבת האחרון לתפקיד אבי אבות בתי הדין של מרוקו. במסגרת התפקיד יעמוד הגאון הרב יאשיהו פינטו בראש מערך הכשרות של יהודי מרוקו וייתן מענה לצרכים ההלכתיים והדתיים של היהודים המקומיים וכן לכ-100 אלף היהודים המבקרים במדינה כמידי שנה. * אירוע ההכתרה התקיים בבית הכנסת […]