כל הכותרות

חפץ חיים (הלימוד היומי – י' ניסן – יום שני)

א. איסור רכילות הוא אפילו אין בכוונתו ברכילותו להכניס שנאה בלבו על אותו פלוני. ואפילו אם גם לפי דעתו של הרוכל כדין עשה אותו פלוני. וכגון ששמעון מוכיח לראובן על מה שעשה לו ענין פלוני ופלוני, וראובן מתנצל עצמו שהדין עמו, והראיה שגם יהודה אמר עליו כן, אפילו הכי נחשב לרוכל אם הוא משער שעל […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ט' ניסן – יום ראשון

א. אסור לספר רכילות על חבירו, והמספר עובר בלא תעשה שנאמר 'לא תלך רכיל בעמך', ועון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות בישראל. לאו זה שהזכרנו הוא מה שכתבתו התורה מפורש לאיסור זה, אבל ישנם עוד הרבה לאוין ועשים אחרים, שהוא עובר עליהם על ידי סיפור רכילות (הל' רכילות, כלל א, סעיף א) ב. איזהו […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ח' ניסן – שבת קודש

א. אם נעשה דבר שלא כהוגן ובא ראובן ושאל לשמעון, מי עשה את הדבר הזה? והוא מבין שראובן חושדו בזה, אף על פי כן אסור לו לגלות מי עשה הדבר (ואפי' ראה בעצמו), אלא ישיב אני לא עשיתי את הדבר (אם לא שהוא דבר שאפילו לא היה שואלו או חושדו כלל גם כן היה צריך […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ז' ניסן – יום שישי

א. גם כשנצרך לספר לשון הרע, עליו להזהר מאוד באיזה אופן לספר הדברים, הן בפרט שיתברר לו כי הדבר בגדר גזל והזק והונאת דברים וכיוצא בזה, והן בכך שיהי כל הסיפור אמת ללא כל תערובת של שקר וללא גוזמא כלל, ושיכוון לתועלת. ונאמר מוות וחיים ביד הלשון. (הל' לשה"ר, כלל י', סעיף ט"ו) ב. טעות […]

אצטדיון ארתור אש, ניו יורק: עשרות אלפי תורמים חרדים התכנסו הלילה למגבית מיוחדת עבור מוסדות החינוך החרדיים הפועלים ללא תקצוב ממשלתי; מחיר כניסה החל מ-360 דולר; יעד המגבית: 12 מליון דולר

בראשות מנהיגי עולם התורה בארץ ובחו"ל, התאספו אמש עשרות אלפי נדיבי עם באצטדיון ארתור אש שבניו יורק המכיל 23,771 מקומות ישיבה לכינוס ענק למען מוסדות החינוך שעל טהרת הקודש הפועלים מתוך עצמאות חינוכית מוחלטת וללא תלות בתקציבי משרד החינוך, * המחיר המינימלי לכרטיס כניסה עומד על 360 דולר למקומות בשורות האחוריים, ועד ל-5000 דולר למקומות הישיבה בשורות הקדמיות. * יעד המגבית עומד על 12 מליון דולר, מתוכם יגוייסו ע"י המוני התורמים סכום של 4 מליון דולר, כשהוא יוכפל פעמיים על ידי נדיבי עם.

חפץ חיים – הלימוד היומי – ו' ניסן – יום חמישי

א. לסיכומן של דברים, אם נצרך לספר לשון הרע בגין עוולה שעשה אדם לחבירו, עליו להיזהר בשמירה יתירה שלא יחסרו בו הפרטים הבאים, כי אם לא יזהר בקל יוכל להלכד בפח היצר ולהיות מבעלי לשון הרע דאורייתא. ואלו הן: 1. שיידע הענין מידיעה עצמית (ולא ע"י שמועה). שהגם שבאמת היה לו הזק בכניניו, מי יודע […]

שַׁאֲלִי שְׂרוּפָה בָּאֵשׁ | אסון נורא: שמונה ספרי תורה היו למאכולת אש בשריפת בית כנסת בטבריה

אבל כבד ירד אתמול (שלישי) בשעות הערב על עיה"ק טבריה בפרט ועל העולם היהודי בכלל, עם היוודע תוצאותיה הטראגיות של השריפה שפרצה בשעות אחר הצהריים בבית הכנסת "משכן שלום" של התימנים בשיכון א' בטבריה כששמונה ספרי תורה היו רח"ל למאכולת אש שפרצה במקדש ה', ועוד מספר ספרי תורה ניזוקו קשות.

חפץ חיים – הלימוד היומי – ה' ניסן – יום רביעי

א. אם הוא משער שעל ידי שיספר לאנשים איך שפלוני הצר לו, תוכל לבוא תועלת על להבא, וכגון שישיב לו הגזילה, או שימנעוהו מלהצר לו ולהזיק לו מותר לספר הדבר לבני אדם אף שעל ידי הסיפור יתבזה חבירו לפני השומעים, כיון דאין כוונת המספר לזה רק רוצה לשמור על עצמו שלא יהיה ממנו נזק בענין […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ד' ניסן – יום שלישי

א. למרות שהתרנו לספר לשון הרע על חברו (בכפוף לשבעה תנאים) אם רואה שהוא הזיק וציער לחבירו, מ"מ יזהר שלא להתיר לעצמו לספר לאחרים איך פלוני פגע בו או עשקו וכל כהאי גוונא, ואפילו הוא יודע בעצמו שאינו משקר בסיפור הזה (אא"כ מדובר בתועלת ממשית וכפי שיבואר להלן), ואפילו אם יצטרפו לזה כל שאר פרטי […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ג' ניסן – יום שני

אם הוא מוחזק שלא ישא פני איש, וכן כי אינו מדבר אלא אמת, מותר לספר לאנשים דבר עולה שעושה אדם לחבירו, ויודע בו שלא יקבל תוכחתו אפילו שלא בפני שלשה, כי לא יחשדוהו לחונף או שקרן. אולם עדיין צריך ליזהר מאוד שלא יחסרו בזה שאר הפרטים, כי לא חסרנו בו כי אם הפרט של אפי […]