כל הכותרות

חפץ חיים (הלימוד היומי – י"ד סיון – יום שני)

א. המספר לשון הרע על חבירו עובר על "אָרוּר מַכֵּה רֵעֵהוּ בַּסָּתֶר" (ארורין א')ב. המספר לשון הרע לחבירו וכן המקבל, הגורמים לחבריהם לעבור על איסור לשון הרע, עובר על "אָרוּר מַשְׁגֶּה עִוֵּר בַּדָּרֶךְ" (ארורין ב')ג. מי שבשאט נפש עובר על איסור חמור זה של לשון הרע, ודבר זה נחשב אצלו כהפקר, עובר ב"אָרוּר אֲשֶׁר לֹא […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ג סיון – יום ראשון

א. אם בדברי הלשון הרע והרכילות שמספר על חבירו נתערב גם תערובת של שקר, עובר על "מדבר שקר תרחק", וגם נשתנה שמו לפגם להיקרא בשם מוציא שם רע שעונשו חמור הרבה יותר מסתם לשון הרע ורכילות (עשין יג)ב. "וְהָלַכְתָּ בִּדְרָכָיו" נצטוינו לילך במדותיו של הקב"ה, ומי שמרגיל עצמו במדה רעה זו של לשון הרע, אינו […]

הסלמה דרמטית: שלש פעילות הצלה חרדיות נעצרו הבוקר בכניסה ללשכת הגיוס בירושלים

שלוש נשים חרדיות, הפועלות מטעם ארגון ההצלה החרדי 'חומתייך' עוכבו הבוקר לחקירה סמוך ללשכת הגיוס בירושלים. פעילות ההצלה החרדיות מפעילות בסמוך ללשכת הגיוס עמדת הסברה המספק לצעירות המגיעות ללשכת הגיוס מידע חוקי רלוונטי המאפשר להם לקבל פטור מגיוס מטעמי דת. * מזה תקופה ארוכה מפעילים רשויות הצבא קשיים על בנות שמבקשות פטור מטעמי דת, ובלא […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ב סיון – שבת קודש

א. מצוה תמידית על האדם לירוא מלפני ה' יתברך כל ימי חיינו שלא לעבור על מה שציונו שנאמר "אֶת ה' אֱלֹקֶיךָ תִּירָא", ובודאי מי שמפקיר את נפשו לעון החמור הזה של לשון הרע ורכילות ביטל עשה זו. (עשין יא) ב. העובר עבירה מחשבין עמו בעת הדין על הזמן שעבר עבירה מדוע לא קיים בשעה זו […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"א סיון – יום שישי

א. אם מספר לשון הרע על כהן עובר על מצות עשה ד'וְקִדַּשְׁתּוֹ'. ואפשר דבלאו זה עובר גם המקבל, וגם כשסיפור הלשון הרע נעשה שלא בפני הכהן (עשין ט')ב. המספר לשון הרע על אביו ואמו עובר על מצות עשה דכיבוד אב ואם, ואפילו שלא בפניהם. ומלבד זה עובר גם כן על "אָרוּר מַקְלֶה אָבִיו וְאִמּוֹ" ה' […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י' סיון – יום חמישי

א. אין לנהוג קלות ראש ולדבר שיחה בטלה, ועל אחת כמה וכמה שלא לדבר לשון הרע ורכילות בבית הכנסת, שנאמר "וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ" שנצטוינו לירוא ממי ששוכן בו, ומי שמדבר לשה"ר בבית הכנסת מראה בעצמו שאינו מאמין שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו בבית הזה, ולכך הוא מעיז פניו אפילו לדבר בבית המלך שלא כרצון המלך. [והמספר […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ט' סיון – יום רביעי

א. אם רואה חברו מתחיל לספר לו בגנות חברו והוא יודע שדבריו יהיו נשמעין להמספר (ואפי' אם ספק לו בזה) מחויב מן הדין להוכיחו כדי שלא יגמור החטא, שנאמר "הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ", ולכן אם מניחו לגמור סיפורו הרע על חברו, בוודאי עובר על מצות עשה זו. (עשין ה')ב. אם מדבק עצמו לחבורה של אנשי רשע ובעלי […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ח' סיון – יום שלישי

א. "בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ" צותה תורה שאם תראה חברך שדיבר או עשה מעשה ויש בדבר לשפטו לצד הטוב ולצד הזכות, תטה הספק לכף זכות אף אם הוא אדם בינוני (אשר יזהר מן החטא ופעמים יכשל בו), ואם הדבר נוטה יותר לכף חובה מלכף זכות ישאיר הדבר בספק. ואם הוא ירא אלוקים נתחייבנו לדונו לכף זכות […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ז' סיון – יום שני

א. צותה תורה שנזכור בפה מעשה מרים הנביאה שלקתה בצרעת, לאחר שדיברה באחיה, בצנעה, ולמרות שלא התכוונה להזיקו, שנאמר "זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה ה' אֱלֹהֶיךָ לְמִרְיָם בַּדֶּרֶךְ", ואם כן ממילא מי שמדבר לשון הרע או רכילות בודאי שוכח בשעת מעשה ענין עונשה של מרים הנביאה. ואם לא ישכח ויעבור, גרע הרבה יותר דהוא דמומר לדבר […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ו' סיון – חג השבועות

א. אם מספר הלשון הרע והרכילות בכדי להחניף לשומע, וכגון שהוא יודע שיש לו על אותו פלוני שנאה מכבר, עובר בלאו ד"לֹא תַחֲנִיפוּ אֶת הָאָרֶץ" (לאוין טז) ב. אם שומע לשון הרע, ואף מוסיף איזה תיבות לפגם לפי שהמספר הוא אדם חשוב או שיש לו טובות ממנו, או שירא שיחזיקו אותו לאינו חכם. חשיב גם […]