מבזקים

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות

א. איסור רכילות הוא אפילו אם הדברים שהוא מספר לחבירו שעשו לו, נעשו לפני שלשה, ולא אמרינן שמכיו שעשוהו לפני שלשה, הרי זה כאילו הסכימו שיספרו הדברים לאותו פלוני. (ויש מקילים אך בתנאי שיעמדו בכל התנאים שציינו בהלכות לשון הרע) (הל' רכילות, כלל ב, סעיף ג')ב. אם ניסה להסתלק משותפות שיש לו עם חבירו, בכדי […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. מחובת ההרחקה משקר שלא לומר דבר המשתמע לשני אופנים, כיון שמדבריו מובן דבר שקר (והוא מכוין להטעות בזה את חבירו) זאת על אף שבליבו הוא מכוון לאמת. (כלל א, סעיף ד')ב. ואפילו אם אין דבריו מתפרשים אלא באופן אחד, ואין בדבריו שום תערובת של שקר, אלא שהוא מחסיר קצת מהדברים שהיו, ועי"ז משתנה כוונת […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – כ"ה אב – יום שני)

א. אסור לספר רכילות אפילו בפני יחיד, וכל שכן בפני רבים, ולא אמרינן שהרי זה כאילו סיפר הרכילות בפני מי שמספר עליו, שהרי גם זה רכילות גמורה. (הל' רכילות, כלל ב, סעיף א')ב. גם אבק רכילות אסור, וכגון שמספר דבר שניתן לפרשו הן לטוב והן לגנאי, והוא מכיר בטבעו של זה השני שהוא איש נרגן […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. מחובת ההרחקה משקר הוא גם שלא לומר דבר שיתכן שהוא שקר, אע"פ שאינו בודאי שקר. (כלל א, סעיף ג')ב. מי שיש לו מחלת השכחה ויודע שדרכו לשכוח, ושאלוהו איזה דבר, ולפי זכרונו כעת אינו זוכר כזה דבר, צ"ע אם מותר לו לומר בלשון ודאית "לא היה דבר כזה" וכיוצ"ב או שצריך למור בלשון ספק […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – כ"ד אב – יום ראשון)

א. איסור רכילות הוא אפילו ברמאות, שמנסה להזכיר לו נשכחות על מריבה ישנה שהיתה לו עם פלוני, כשמזכיר את מה שנגרם לו אז, אע"פ שאינו מספר מי עשה הדברים, והרי זה איסור גמור (הל' רכילות, כלל א, סעיף י')ב. איסור סיפור רכילות הוא בין בפה ובין בכתב. בין כשמספר לו שפלוני גינה אותו, ובין שמספר […]

אלול בכלא הצבאי: אסיר עולם התורה האברך הרב מאיר בלוי הושלך לבידוד בכלא הצבאי למשך 55 יום

ניסיונות הכפיה החילוניים נמשכים:  אתמול התקבלה בבית המשפט הצבאי ביפו ההחלטה בעניינו של אסיר עולם התורה בן העליה האברך החשוב הרב מאיר בלוי שליט"א שנעצר והושלך לכלא הצבאי בגין התנגדותו לגיוס חרדים, וסירובו לשתף פעולה עם חוק הגיוס. בהחלטתו קצב בית המשפט את עונשו של הרב בלוי ל-55 ימי מאסר, לעומת 150 יום אותם דרשה […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. אם חבירו מספר לו דברי שקר ואינו מונעו נכלל  באיסור דמדבר שקר תרחק, שבשתיקתו גורם לחבירו לחשוב שהוא נהנה בסיפוריו והוא מוסיף לומר שקר. אבל אם הוא שומע איך אחד מספר דברי שקר לאדם שלישי ואינו מונע אותו, אינו עובר אלא על מצוות עשה דהוכחה. (כלל א', סעיף ב', ס"ק כ"א-כ"ב, וד"ה שתיקתו).

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – כ' מנחם אב- יום רביעי)

א. איסור רכילות הוא אפילו אין בכוונתו ברכילותו להכניס שנאה בלבו על אותו פלוני. ואפילו אם גם לפי דעתו של הרוכל כדין עשה אותו פלוני. וכגון ששמעון מוכיח לראובן על מה שעשה לו ענין פלוני ופלוני, וראובן מתנצל עצמו שהדין עמו, והראיה שגם יהודה אמר עליו כן, אפילו הכי נחשב לרוכל אם הוא משער שעל […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – י"ט מנחם אב – יום שלישי)

א. אסור לספר רכילות על חבירו, והמספר עובר בלא תעשה שנאמר 'לא תלך רכיל בעמך', ועון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות בישראל. לאו זה שהזכרנו הוא מה שכתבתו התורה מפורש לאיסור זה, אבל ישנם עוד הרבה לאוין ועשים אחרים, שהוא עובר עליהם על ידי סיפור רכילות (הל' רכילות, כלל א, סעיף א)ב. איזהו רכיל? […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. באיסור שקר, הוזהרנו לא רק על השקר עצמו, אלא נצטוינו גם להתרחק מן השקר, לשים לב בכל ענייניו שלא יבואו חלילה לידי שקר. ומ"מ אם הוא דבר רחוק שיסתבב מזה שקר אין בזה איסור, אמנם אין למהר לומר על כל דבר שהוא רחוק מהשקר. (כלל א', סעיף ב', וד"ה שיכול להיות)ב. כאשר רואה את […]