מבזקים

חפץ חיים – הלימוד היומי – ה' סיון – שבת קודש

א. אם בייש חבירו על עובר בלאו ד"לֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא", ורק המספר עובר בלאו זה, ודווקא אם מספר הדברים בפניו (לאוין יד)ב. אם בייש חבירו ברבים, כרתוהו רז"ל מעולם הבא ואמרו: המלבין את פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא (לאוין יד)ג. הזהירה תורה שלא להקניט ולהכאיב ליתום ואלמנה, שנאמר, "כָּל אַלְמָנָה וְיָתוֹם […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ד' סיון – יום שישי

א. אם על ידי סיפור הלשון הרע הוא מחזק מחלוקת עובר גם על לאו ד"לֹא יִהְיֶה כְקֹרַח וְכַעֲדָתוֹ". ואפשר שגם המקבל עובר בלאו זה כיון שאם היה מראה פנים נזעמים להמספר להראותו שאינו רוצה בלשה"ר ממילא היה נשקע המחלוקת. (לאוין יב)ב. אם בדבריו מבזהו על מעשיו הראשונים, או בפגם משפחה או במיעוט חכמתו בתורה או […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ג' סיון – יום חמישי

א. אם העיד בפני ב"ד בדבר איסור ביחידי, באופן שלא יכול לבוא מזה שום תועלת לענין ממון ושבועה, ולא לענין לפסול את האיש הזה מכשרותו מחמת שהוא עד אחד בדבר עובר על לאו ד"לֹא יָקוּם עֵד אֶחָד בְּאִישׁ לְכָל עָו‍ֹן וּלְכָל חַטָּאת" (לאוין י)ב. אם מדבק עצמו לחבורה של אנשי רשע ובעלי לשון הרע כדי […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ב' סיון – יום רביעי

א. אם בפניו, שלום ידבר אל רעהו ושלא בפניו מבאיש את ריחו בפני אחרים עובר על לאו ד"לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ". ורק המספר עובר בלאו זה, ודווקא שלא בפניו (לאוין ז)ב. אם יש לו שנאה בלבו על המדובר בשביל שביקש ממנו לעשות לו טובה ולא עשה לו (וכגון שסירב להלוות לו ממון וכדומה) ובשל […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – א' סיון – יום שלישי

א. "הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תִּשְׁכַּח אֶת ה' אֱלֹקיךָ" הזהירה תורה מפני הגאווה, ומי שמלעיג ומתלוצץ על חבירו מסתמא מחשיב עצמו לחכם ואיש באנשים. כי אילו היה מכיר נגעי עצמו לא היה מלעיג מחבירו. – ולאו זה בלשה"ר ולא ברכילות. על המספר בלבד, אפילו על אמת ואפילו שלא בפניו. (לאוין ה)ב. אם מתכבד בקלון חבירו בפניו […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ט אייר – יום שני

א. "הִשָּׁמֶר בְּנֶגַע הַצָּרַעַת" הזהירה תורה שלא לשכוח מלהיזהר שלא לספר לשון הרע, שלא תבא עליך הצרעת על ידי סיפור הזה. ואזהרה זו היא גם כשמספר הדברים שלא בפניו, ואפילו על אמת. (וצ"ע אם האיסור גם על המקבל) (לאוין ג)ב. הזהירה תורה "לִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל", והמספר והמקבל עוברים בלאו זה לפי שהם נותנים […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ח אייר – יום ראשון

א. בתורה ישנו איסור על רכילות "לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ", איזהו רכיל? זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר כך אמר פלוני עליך, כך וכך שמעתי על פלוני שעשה לך, ואפילו הדברים אמת. (לאוין א)ב. בכלל לאו זה גם איסור לשון הרע החמור עוד יותר מרכילות. והוא המספר בגנות חבירו אף על פי שאומר אמת. […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ז אייר – שבת קודש

א. מפני גודל הרעות שנמצאו במידה המגונה של חטא הלשון, הזהירה התורה בפרטות עבור זה, והטילה לאו מיוחד עליו, יותר מאשר שאר המידות הנשחתות (כגון: כעת, אכזריות, ליצנות), שאך שגן הן משחיתים את תאר הנפש וצורתה, וגם עליהם רמזה התורה בכמה מקומות כמבואר בחז"ל, עם כל זה אין עליהם לאו בפירוש במנין תרי"ג. (פתיחה)ב. וכאשר […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ו אייר – יום שישי

א. בשל אהבת השם אותנו הרחיקנו מכל המידות הרעות ובפרט מלשון הרע ורכילות שמביאים את בני האדם לידי מצה ומריבה, ופעמים אף לשפיכות דמים. וכמו שמצינו בנוב עיר הכהנים, בחטא הנחש (שהחטיא את חוה על ידי לשון הרע, והביא מיתה לעולם), בירידת ישראל למצרים (ע"י דיבה שסיפר יוסף על אחיו, ואע"פ שהיה לו היתר), חטא […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ה אייר – יום חמישי

א. בספר חפץ חיים מובאים הלכות לשון הרע ע"פ עיקרי ההלכה, ואף דברי הרבינו יונה שמובאים בו נסמכים על פי רוב מש"ס ופוסקים, ולא סמך החפץ חיים על דבריו לבד כי אם במקום שנשמע מדבריו איזה קולא (וכהאי גוונא משאר ספרי המוסר), אבל לחומרא כמעט רובו ככולו יש לדינים אלו עוד ראיות (הקדמה)ב. אם ימצא […]