מבזקים

מאבק חרדי נחוש נגד החוק המתגבש לגיוס חרדים: הערב עצרת מחאה אדירה בבני ברק בראשות גדולי התורה שליט"א

היהדות החרדית בארץ הקודש מתלכדת בימים אלו למאבק נחוש בגזירת השמד של גיוס בני ישיבות, זאת נוכח הכוונה להמשיך בימים אלו בגיבוש פשרות חדשות ומסוכנות לקיומו של עולם התורה. * ע"פ הוראת מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א, מתקיימים בימים אלו ביוזמת הוועדת להצלת עולם התורה עצרות וכינוסי מחאה והסברה ברחבי הארץ. הערב תתקיים עצרת מרכזית […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ט"ז אייר – יום שלישי

א. אם רואה אחד שרוצה להשתדך עם אחד, והוא יודע שלחתן יש חסרונות עצומים, אך המחותן אינו מודע להם, ואילו היה מודע להם לא היה מתרצה לשידוך, יש לגלות לו, אך יד לידע שיש בזה הדין הרבה פרטים והם יתבארו בהמשך. ואפי' אם יתמלאו הפרטים אין מותר לגלות אלא קודם גמר השידוך אבל אחר שנשתדך […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ט"ו אייר – יום שני

א. "לפני עור לא תיתן מכשול", ואמרו חז"ל שלא לתן עצה שאינה הוגנת לו, ועל כן מאוד צריך ליזהר שלא לייעץ לראובן להשתתף עם שמעון אם הוא יודע שום ריעותא שיוכל להיות על ידי שותפותם, כגון מפני עניותו או שאיננו איש נאמן על כך. דאפילו באופנים שאסור לילך ולרגל על שמעון, היינו דוקא לילך ולהרע […]

חפץ חיים (הלימוד היומי – י"ד אייר – יום ראשון)

א. אם הוא רואה את ראובן רוצה להשתתף עם שמעון בענייני מסחרו, והוא מכיר את ראובן שאין חושש לממון אחרים מפני טבעו הרע, יזהיר מתחילה לשמעון שלא ישתתף עימו, אך צריך ליזהר מאוד שלא יחסרו בו הפרטים הבאים. א) שיתבונן מתחילה האם הדבר הוא אכן רע. ב) שלא יגדיל את הענין הרע יותר ממה שהוא. […]

חפץ חיים (הלימוד היומי – י"ג אייר – שבת קודש)

א. לפעמים קובע אדם לרכוש מחבירו סחורה מסוימת, ומבקשו לשמור לו על הסחורה עד שיביא הכסף, לבנתיים מגיע אדם שלישי ורוכש ממנו הסחורה. כשיבוא לאחר מכן הלקוח הראשון אסור לו לגלות לו שם הלקוח השני, אפילו אם ירצה המוכר להמשיך העוולה עליו, ולומר אני הוא ששגגתי בענין הזה, כי הוא לא ידע שסיכמת עימי לרכוש […]

על רקע המגעים לקראת חקיקת חוק גיוס חדש: במוצאי שבת עצרת זעקה בירושלים; גדולי התורה במכתב נוקב "נעמוד על נפשנו"

על רקע המגעים לקראת חקיקת חוק גיוס חרדים חדש, ומחשש כי החוק שיחוקק יכלול מכסות ויעדים מקרב בני הישיבות צפוי להתקיים במוצאי שבת עצרת תפילה וזעקה, באולמי תמיר בירושלים "למחות ולזעוק כנגד הגזירה הנוראה המתרגשת ובאה עלינו, פן יאמרו ספו גודרי גדר ועומד בפרץ אין". ישאו דברי ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן […]

על רקע חילולי השבת המתמשכים באישור הממשלה: אלפים השתתפו הלילה בעצרות תפילה וסליחות

לאור קריאתו של שר התורה הגאון האדיר רבי חיים קנייבסקי שליט"א, אלפי חרדים השתתפו הלילה בעשרות עצרות תפילה וסליחות במחאה על חילולי השבת המתבצעים בישראל באישור הממשלה, כשרק בימים אלו אישר ראש הממשלה חילולי שבת המוניים המבוצעים על ידי יהודים, לטובת תחרות זמר בינלאומית שמיועדת לגויי הארצות. העצרת המרכזית התקיימה בבית המדרש 'לדרמן' בבני ברק.

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ב אייר – יום שישי

א. אם מכיר את המתאנה, והוא יודע שלא יתבענו בבית דין אלא יעשה דין לנפשו, ויתפסנו או שיחזיר לו הסחורה, או לא ישלים לו המעות שנשאר חייב לו, יש ליזהר מלגלות לו, עד שיעמוד גם בשלשת התנאים הבאים. א. שיידע ענין זה של ההונאה בעצמו. ב. שיהיו המספרים שנים. ג. שלא יסובב למאנה היזק יותר […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"א אייר – יום חמישי

א. אם רואה לאדם שלקח סחורה מאחר, והוא יודע שהמוכר רימה אותו. אם על פי דין תורה, הלקוח אינו יכול לתבוע מהמאנה עכשיו כלום (אם בגלל שהיה פחות משתות, או שעבר שיעור זמן של כדי שיראה לתגר ולקרובו, או כל סיבה אחרת), בודאי שמי שהולך ומספר הדברים למתאנה ומראה לו איך שפלוני רימה אותו, הריהו […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י' אייר – יום רביעי

א. אם רואה אדם שרוצה להיכנס לחנות לקנות סחורה, והוא מתבונן שטבע האיש הזה שהוא תם ואיננו חריף להבין ערמומיות בני אדם, וגם הוא מכיר טבע בעל החנות שכל תשוקתו וחפצו להשיג איש כזה בשביל לרמותו (אם בסחורה, אם במדה ומשקל, ואם במחיר), צריך לספר לו את ענין החנות ההיא ולהזהירו שלא יכנס בה, אפי' […]