מבזקים

אנטישמיות בישראל | שופט ערבי הורה לסגור בית כנסת יהודי הפועל למעלה מעשרים שנה – ללא הגבלת זמן // פרסום ראשון

השופט הערבי מוחמד חאג'-יחיא מבית השלום בירושלים הורה לסגור את בית הכנסת החרדי 'יחל ישראל' במודיעין עילית, ללא הגבלת זמן, זאת בין היתר בשל העובדה כי בעת הקמת בית הכנסת לפני למעלה מ-20 שנה הוחלט שהמרצפות שבמקום עמוד התפילה, יהיו שקועות כ-2 ס"מ מהמרצפות הסמוכות לה, וזאת ע"פ פסיקתו ההלכתית של מרנא החפץ חיים (סי' […]

הרבו תפילה: בשעה זו דיון בעתירה הקנטרנית שדורשת להוציא צו ביינים לסגור בית כנסת

בשעה זו נערך דיון בעתירה הקנטרנית שהגישו מספר גורמים חתרניים נגד בית הכנסת המרכזי 'יחל ישראל' שבמודיעין עילית תוך שהם דרשו לסגור את בית הכנסת עוד קודם החגים כשבין נימוקי העתירה העובדה כי בבית הכנסת מקיימים את ההוראה ההלכתית שסביב מקום החזן מדרגה קטנה בכדי שיהיה נמוך יותר. וכן שלל טיעונים אנטישמיים נוספים. בסייעתא דשמיא, הן בימים […]

הבחירות המונציפאליות | הגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט"א: קובלנו מרבותינו שקיום היהדות תלוי בקיומו של ציבור איכותי ומוגדר העומד על עקרונותיו בנחישות

בביקור במעונו של הגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט"א, מראשי ישיבת פוניבז', אמר כי מקובלנו מרבותינו שקיום היהדות תלוי בקיומו של ציבור איכותי ומוגדר העומד על עקרונותיו בנחישות. השמיע בפניהם עובדה מאלפת אודות הוראה ואבחנה נוקבת של מרן החזון איש זצוק"ל. לפני ייסוד המדינה ביקשו בתל אביב להקים קהילה חרדית והסתפקו שם האם להקים […]

הבחירות המונציפאליות | עמוד ההוראה הגר"ע אויערבאך שליט"א: שתהיה לכלל רשימות בני התורה בכל הערים החרדיות סייעתא דשמיא והצלחה מרובה

הגאון הגדול רבי עזריאל אויערבאך שליט"א, רבה של שכונת בית וגן, שוחח בארוכה עם הנציגים שפקדו את מעונו והביע את שביעות רצונו שעל אף שחלק מהנציגים הינם מרביצי תורה ומגידי שיעורים, נענו להפצרות גדולי התורה ליטול גם שליחות זו, להמשיך בהרבצת התורה ובד בבד בזיכוי הרבים. בסיום בירך בחום את ראשי הרשימות שתהיה להם סייעתא […]

הבחירות המונציפאליות | מרן ראש הישיבה הגרב"ש דויטש שליט"א: 'בני תורה' פועלים לשם שמים ובוודאי תהיה הצלחה מרובה בכל המקומות

במהלך ביקורם של  ראשי רשימות 'בני תורה' בריכוזי הערים החרדיות במעונו של הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א, ראש ישיבת 'באר מרדכי' ומראשי ישיבת 'קול תורה', שמעו מפיו אודות הדרכים בהן יש לפעול כדי להרבות מצביעים לרשימות 'בני תורה', כשהוא מביא בפניהם עובדות ומעשים אותם ראה אצל רבינו הגדול מרן בעל .האבי עזרי […]

הבחירות המונציפאליות | מרן הגאב"ד רבי צבי פרדימן שליט"א: ככל שיהיו יותר מצביעים כך יראו השלטונות שיש המוני מתנגדים לגזירת השמד של הגיוס וגזירת החינוך ויידעו כי זממם לא יעלה בידם

בביקורם במעונו של הגאב"ד הגאון הגדול רבי צבי פרידמן שליט"א, שמעו מפיו דברים נחרצים על חובת השעה באומרו כי המערכה הניצבת לפנינו היא חלק בלתי נפרד ממלחמתה של היהדות החרדית נגד גזירת השמד של גיוס בני הישיבות והגזירות על עצמאות החינוך החרדי. הגאב"ד שליט"א אמר: "ההצבעה לרשימות בני התורה, היא קידוש שם שמים וההפגנה הכי […]

הבחירות המונציפאליות | סיעת 'בני תורה' ברחבי הארץ זוכה לתמיכתם הנלהבת של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א

עם צאת החג עלו ראשי רשימות 'בני תורה' בריכוזי הערים החרדיות למעונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א לשמוע את הדרכתם והכוונתם לקראת מערכת הבחירות הניצבת לפנינו, ולקבל את ברכתם להצלחת המערכה הגורלית. כשבימים אלה נמשכים הביקורים של נציגי רשימות 'בני תורה' בבתיהם של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א.

בשעה זו : אלפים מתכנסים למעמד הקבלת פני רבו ברגל למרן הגאב"ד הגאון רבי צבי פרידמן שליט"א

היום יתקיים בבית מדרש המרכזי מנחת שלמה ברח' השומר 14בבני, מעמד הקבלת פני רבו למרן הגאב"ד הגאון הגדול ר' צבי פרידמן שליט"א כאשר בשעה 12:00 ימסור מרן שליט"א שיעור ולאחר מכן יעברו אלפים להתברך בברכת החג