מבזקים

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ה אדר א' – שבת קודש

א. מותר ונכון מאד לאדם שרוצה להכניס חבירו בעניניו, כגון לקחת אותו לעבודה, או לעשות עמו שותפות ושידוך, שידרוש ויחקור אנשים על מהותו וענינו. ואין בזה משום לשון הרע,  דאין כוונתו לגנותו אלא שלא יבוא אחר כך לידי היזק מריבות וחילול השם. אולם זאת בתנאי שלפני ששואל, עליו להבהיר למי ששואל מאיתו הסיבה שרוצה לעשות […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ד אדר א' – יום שישי

א. אם רואה חבירו שנתגאה או כעס, או שאר מידות מגונות שיש לו, אסור לפרסמם, דזה גנאי גמור, ואפילו הוא אמת, הלא יתכן שעשה תשובה על מידות אלו. (הל' לשה"ר, כלל ד, סעיף ט) ב. גם אם ראה את חבירו שהורגל באותן מידות, ואין ליבו מר לו עליהן, אף על פי כן אסור לילך ולהלעיג […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ג אדר א' – יום חמישי

א. אם החוטא הינו אדם אשר פרק מעליו עול מלכות שמים בדבר אחד, שאינו נזהר במזיד פעמים רבות מעבירה אשר כולם יודעים שהיא עבירה, א"כ מוכח שלא מחמת שגבר עליו יצרו עבר את העבירה אלא כי בשרירות ליבו הוא הולך, ועל כן גם כאשר ניתן לשפוט מעשיו לצד הזכות, יש לשופטו לחובה, אחרי שנתחזק לרשע, […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ב אדר א' – יום רביעי

א. אם החוטא (באופן חד פעמי) בדבר שידוע איסורו, הוא מהאוילים הלצים השונאים למוכיחם, ועל כן אין יכול להוכיחו בעצמו, ואם לא יוכיחוהו אנשים חשובים יוכל להיות שישנה באיוולתו עוד הפעם, יכול לספר הדברים לרבו ולאיש סודו (אם יודע כי יאמין לו כשני עדים, ואפי' אם יוכל להיות שרבו יספר הדברים לאחרים), ומותר לרבו לשנא […]

חוק הגיוס | בכיר בכחול-לבן: "יש לנו תוכנית, זה עוד לא לפרסום"

מיכאל ביטון – המועמד שממוקם במקום ה-11 ברשימה נשלח מטעם גנץ לשיחה עם פעילים שונים, ואמר להם כי "לפיד לא ייתן את הטון בקשר עם החרדים, לא תהיה האשמה או התקפה על הציבור החרדי, אלא רוח של שותפות", לדבריו, "ברגע שלפיד בא ואמר, 'גנץ, אתה ראש הממשלה הראשון', הוא אמר גם, 'גנץ, אם יש לך […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"א אדר א' – יום שלישי

א. אם רואה את חבירו עובר עבירה (שלא נתפשט איסורן ברבים, וכן לא התרה בו) ויש לתלות שעשה דבר זה שלא במתכוון, או שלא ידע שדבר זה אסור, או שהיה סבור שהוא חומרא ומדה טובא בעלמא שהכשרים נזהרין בזה, אזי אפילו ראהו עובר עבירה זו כמה פעמים יש לתלות בזה ואסורים לגלותו כדי שלא יהיה […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ' אדר א' – יום שני

א. אסור לספר על חבירו דברים שיתבזה בהם, ואפילו הם דברי גנאי בעלמא, וכגון מעשה אבותיו וקרוביו, או מעשיו הראשונים, כיון שעתה הוא מתנהג כשורה אסור לגנותו בזה, ולשון הרע מקרי. (הל' לשה"ר, כלל ד, סעיף א) ב. איסור סיפור לשון הרע הוא אפילו אין מתכווין לגנות חבירו, וגם אצל מי שהוא מספר עתה לא […]

נחשף: המשטרה משתפת פעולה עם ראש עיריית טבריה להשגת צומי באמצעות פרובוקציות מזוייפות – תוך ניצול כספי משלם המיסים

המשטרה הגדירה את רמת האיום על ראש עיריית טבריה לדרגה 6 – הגבוהה ביותר, מה שמעמיד לרשותו אמצעי אבטחה נוספים על חשבון משלם המיסים, זאת בעקבות פרסום מודעת הסתה נגדו. אולם, הבוקר (שני) נחשף בעיתון 'ישראל היום', כי כמה שעות לפני העלאת רמת האיום, הוברר למשטרה כי פרסום מודעת ההסתה, בוצעה דווקא בידי תומכיו של […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ט אדר א' – יום ראשון

א. אם רואה אדם שדיבר או עשה מעשה ויש בדבר לשפטו לצד הטוב ולצד הזכות, אם הוא איש ירא אלוקים חייב לדונו לכף זכות גם אם קרוב ונוטה הדבר יותר לכף חובה מלכף זכות. (הל' לשה"ר, כלל ג, סעיף ז) ב. וגם אם הוא אדם בינוני (אשר יזהר מן החטא ופעמים יכשל בו), חייב לדונו […]