מבזקים

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"א ניסן – יום שישי – שביעי של פסח

א. אם רואה על חבירו דברים הניכרים שרוצה להזיקו, או ששמע מאחד על פלוני שרוצה להזיקו, מותר לו לדרוש ולחקור אחר זה אצל אנשים אם מחשבתו להזיקו בכנין פלוני ופלוני, כדי לידע איך להישמר ממנו, ואין לו לחוש שעל ידי זה יסובב שיספרו בני אדם בגנותו (הל' רכילות, כלל ה', סעיף ג') ב. גם באופן […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ' ניסן – יום חמישי – ה' דחוה"מ פסח

א. איסור גמור מן התורה לקבל דברי רכילות ולהאמין שהדברים אמת. ואמרו חז"ל שלשה לשון הרע הורגתן, האומרו, והמקבלו, ומי שנאמר עליו. ועוד אמרו חז"ל כי כל המקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים. ודין רכילות כדין לשון הרע לענין זה. (הל' רכילות, כלל ה', סעיף א') ב. אף שמיעת רכילות בלחוד, גם אם אין בכוונתו […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ט ניסן – יום רביעי – ד' דחוה"מ פסח

א. איסור רכילות הוא אפילו אם אינו מגלה דבר חדש, רק שהוא עדיין לא התבונן בזה שפלוני עשה לו עוולה. כיון שעל ידי דיבורו נולד ענין חדש, שגורם בזה להכניס שנאה בלבו על אותו פלוני. (הל' רכילות, כלל ד', סעיף א) ב. אם ראובן דיבר רכילות על שמעון בפני שנים, והלך אחד מהשנים וגילה הדבר […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ח ניסן – יום שלישי – ג' דחוה"מ פסח

א. אם ראובן סיפר ללוי כי שמעון דיבר עליו רכילות, אסור לו לילך לשמעון לשאול אותו "איך דברת עלי בפני לוי?" כי על ידי זה עובר גם הוא על איסור רכילות. ואם יאמר לו סתם 'שמעתי שדיברת עלי כך וכך', אם על ידי זה יבין ראובן ממילא מי היה המגלה לו, ג"כ אסור. (הל' רכילות, […]

הסוף לחילולי השבת? ביהדות התורה דורשים את תיק העבודה והרווחה

במפלגת יהדות התורה דורשים לקבל לרשותם גם את תיק העבודה והרווחה שיוענק לח"כ מקלב מדגל התורה, במתכונת של סגן שר ללא שר מעליו. יצויין כי מדובר בתקדים, לאחר שבניגוד לשותפתה החסידית נמנעה עד כה המפלגה הליטאית ליטול תפקידים ממשלתית, וככל הנראה לפני שתתקבל החלטה סופית בענין, תתכנס מועצת גדולי התורה של המפלגה להכריע בענין. * […]

משבר גיוס בנות: לקראת הרכבת הממשלה, ביהדות התורה דורשים לאפשר פטור מיידי ללא צורך בזימונים ובראיונות בלשכת הגיוס

בעקבות הכרסום המתמשך בנושא גיוס בנות, כאשר רשויות הצבא מסרבות (בניגוד לחוק) להעניק פטור לבנות ששולחות אליהם תצהירי דת, ומנסים להציב בפניהם קשיים ביוקרטיים שונים, כולל דרישת מסירת פרטים לא רלוונטים, התייצבות בלשכות הגיוס וראיונות דת, כאשר כל גדולי התורה מכל העדות והחוגים הורו כי אין לשתף פעולה ולהתייצב לראיון דת. צפויים במפלגת יהדות התורה […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ז ניסן – יום שני – ב' דחוה"מ פסח

א. איסור רכילות הוא אפילו אם הדברים אמת גמור, בין אם מספר הדברים שלא בפניו של מי שמספר עליו, וכ"ש אם מספר את הדברים בפניו של מי שמספר עליו, ובאופן זה עוונו חמור עוד יותר לפי שהדבר יתקבל אצלו לאמת גמור, שיאמר לעצמו שאלולא הדבר אמת לא היה מעז פניו לומר לו בפניו ממש. (הל' […]

חפץ חיים הלימוד היומי – ט"ז ניסן – יום ראשון – א' דחוה"מ פסח

א. איסור רכילות הוא אפילו אם הדברים שהוא מספר לחבירו שעשו לו, נעשו לפני שלשה, ולא אמרינן שמכיו שעשוהו לפני שלשה, הרי זה כאילו הסכימו שיספרו הדברים לאותו פלוני. (ויש מקילים אך בתנאי שיעמדו בכל התנאים שציינו בהלכות לשון הרע) (הל' רכילות, כלל ב, סעיף ג') ב. אם ניסה להסתלק משותפות שיש לו עם חבירו, […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ד ניסן – יום שישי

א. איסור רכילות הוא אפילו ברמאות, שמנסה להזכיר לו נשכחות על מריבה ישנה שהיתה לו עם פלוני, כשמזכיר את מה שנגרם לו אז, אע"פ שאינו מספר מי עשה הדברים, והרי זה איסור גמור (הל' רכילות, כלל א, סעיף י') ב. איסור סיפור רכילות הוא בין בפה ובין בכתב. בין כשמספר לו שפלוני גינה אותו, ובין […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ט"ו ניסן – שבת קודש – יו"ט ראשון של פסח

א. אסור לספר רכילות אפילו בפני יחיד, וכל שכן בפני רבים, ולא אמרינן שהרי זה כאילו סיפר הרכילות בפני מי שמספר עליו, שהרי גם זה רכילות גמורה. (הל' רכילות, כלל ב, סעיף א') ב. גם אבק רכילות אסור, וכגון שמספר דבר שניתן לפרשו הן לטוב והן לגנאי, והוא מכיר בטבעו של זה השני שהוא איש […]