שאי סביב עינייך וראי: עולם התורה פותח את שעריו בתנופה מרשימה – סיקור מלא של מוסדות החינוך שפותחים היום את שעריהם | פרויקט מיוחד

פרויקט מיוחד: הם אומרים פן ירבה ורוח הקודש אומרת כן ירבה. עולם התורה גדל ופורח מיום ליום, והיום א' באלול יחלו בכל היכלי התורה והישיבות את שנת הלימודים החדשה. מערכת ה"אידישע פוסט" פותחת צוהר חלקי אל עולם הישיבות הסמינרים התתי"ם הבתי ספר והגנים שמתחילים היום את שנת הלימודים מתוך הצהרה כי ישמרו על טהרת החינוך ללא כל תערובת זרה. * ירושלים. בני ברק. מודיעין עילית. בית שמש. אלעד. ביתר. טבריה. צפת. אופקים נתיבות תפרח. אשדוד. חדרה.

התרגשות רבה שוררת בימים אלו בקרב אלפי הורי ותלמידי מוסדות החינוך על טהרת הקודש של עצמאות חינוכית מלאה, לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ט שתיפתח ביום ראשון הקרוב א' אלול. תכונה מיוחדת ניכרת בקרב מנהלי עשרות המוסדות החדשים בכל רחבי הארץ של ציבור בני התורה המבינים בעם, שנוסדו מאז הסתלקותו בליל ש"ק ט' אדר של מרן רשכבה"ג זצוק"ל שהורה על החובה לייסד ולהקים מוסדות חינוך שיהיו בעצמאות מוחלטת ללא כל תלות במשרד החינוך, וכפי שכתב במכתבו האחרון לקראת ועידת יכתר חינוך׳ שהתקיימה שבוע ימים טרם הסתלקותו: "וכבר מילתנו אמורה שבזמנים קשים אלו שהכל רואים בבירור את מטרתם לא תבוא ולא תקום ח"ו אין מנוס אלא להתנתק מהם ומהמונם לגמרי". כך ייפתחו קרוב לעשרים מוסדות חינוך חדשים, החל מכיתות גן לבנים ובנות, תלמודי תורה ובתי ספר יסודיים לבנות, בכל ריכוזי היהדות החרדית בארץ, כשרבים מהם נוסדו על שמו ולזכרו הטהור של מרן זי"ע.

ההתפתחות המופלאה והמרשימה של כלל מוסדות החינוך על טהרת הקודש, מעוררת כל העת השתאות והתפעלות מחודשת, המוצאת את ביטויה בדברי ההערכה של מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א למנהלי המוסדות וההורים, הנוטלים על עצמם עול כבד ביותר למימון החזקת המוסדות שאינם נהנים מכל תקציב שהוא ממשרד החינוך הממשלתי.

בדברי ההערכה מציינים מרנן ורבנן שליט"א את ברכת הדרך לס"ד והצלחה בכל מעשי ידיהם שקבלו המנהלים וההורים בתחילת דרכם ממרן רשכבה"ג זצוק"ל, כשבוודאי גם עתה לאחר הסתלקותו זכותו תגן עלינו מן השמים להצלחת מוסדות החינוך על טהרת הקודש וכלל בני התורה.

להכנת הכתבה התבססנו על הידיעות שהתפרסמו בעניין בבטאון עולם התורה 'הפלס', ובקו 'במערכה'

ירושלים

חמשה תלמודי תורה, ארבעה בתי ספר, שלושה ישיבות קטנות, שלוש ישיבות גדולות וכעשרה גנים.

ת"ת 'תפארת יעקב' המרכזי על טהרת הקודש בהנהלת הרב הגאון רבי אליהו טומבק, שמיקומו ברחוב אבינועם ילין, יפתח היום  את השנה השלישית בס"ד, וימנה בשנה החדשה 16 כתות שהם 650 ילדים בלי עין הרע.

ת"ת תפארת יעקב סניף רמות על טהרת הקודש שמיקומו בתפארת רמות, יפתח היום את שנת הלימודים הזאת השנה השניה לפתיחת הת"ת, וימנה חמשה כתות – גנון, גן. מכינה, כתה א' וכתב ב': כמאה ועשרים ילדים בלי עין הרע.

ת"ת 'נפש החיים' נווה יעקב על טהרת הקודש לו זכות הבכורה בירושלים, בהנהלת הרב הגאון רבי שלמה פיין, יפתח את שנתו השלישית וימנה חמש כתות – גנון, גן, מכינה, א' ב' – סה"כ 150 ילדים כן ירבו.

חדש! ת"ת דרך התורה – בית וגן על טהרת הקודש בנשיאות הגאון הגדול רבי עזריאל אויערבאך שליט"א ייפתח לשנה הבאה בהנהלת הרב בודה. המפקח הרב פריינד, ויכלול תשע כתות, מכתת גן ועד כתה ז', וימנה בלי עין הרע קרוב ל150 ילדים. החיידר ישכון ברחוב מיכלין 21 בית וגן.

חדש! ת"ת החדש על טהרת הקודש ביידיש בהנהלת הרב הגאון רבי אשר וייספיש ייפתח לשנה הבאה ברחוב אבן האזל, בפיקוחו של המפקח הרב יצחק משה קליין מחנך מפורסם בת"ת מאה שערים. הת"ת יכלול 11 מכתות גן ועד כתות ח', ובסה"כ ילמדו בת"ת קרוב למאתיים ילדים בלי עין הרע.

בית ספר בית יעקב החדש על טהרת הקודש בהנהלת הרב הגאון רבי יהודה רבי שממוקם בשכונת רמות פולין – תפארת רמות, יפתח את שנתו השלישית עם שמונה כתות וימנה 300 בנות בלי עין הרע

בית ספר בנוה יעקב על טהרת הקודש בהנהלת הרבנית פינסקי שתחי' – יפתח את שנתו השניה וימנה חמשה כתות מכתה א' עד כתה ה' שהם כמאה בנות כן ירבו, ויעבור למשכנו החדש והמרווח בשכונה.

חדש! בית ספר מרכז על טהרת הקודש ייפתח לשנה הבאה בחסדי שמיים בהנהלת הרב הגאון רבי שמואל שפרלינג, ובהנהלת הרבנית שפירא שתחי'. בית הספר ישכון ברחוב אוהלי יוסף, ויכלול את כל הכתות עד כתה ז', וימנה מאה וחמישים בנות כן ירבו.

חדש! בית הספר על טהרת הקודש בית וגן – אהל לאה ע"ש הרבנית מרת לאה אוירבעך ע"ה, בהנהלת הרבנית שיף בתו של המשגיח הגאון הצדיק רבי יצחק ירוחם בורדיאנסקי, יפתח לשנה הבאה ברחוב מיכלין 21 בית וכן, ויכלול כתות א' עד ד' וימנה כחמשים בנות כן ירבו.

ישיבה קטנה אהל תורה שמשכנו ברמות א' – רחוב הרואה, בראשות הגאון רבי אליעזר טוקר, יפתח את שנתו הרביעית עם כמאה ועשרים בחורים בלי עין הרע. הישיבה פותחת את השנה עם ההתחדשות בהיותה כסניף של אם הישיבות ישיבת פוניבז' בראשות הגאון הגדול רבי שמואל מרקוביץ. מיניויים חדשים בישיבה למשגיח מונה הרב הגאון הרב פפנהיים שליט"א, וכר"מ אחה"צ יכהן הרב הגאון רבי אליהו מאיר גולדשטיין.

ישיבה קטנה חמדת משה – ע"ש הקדוש משה טווערסקי הי"ד, ייפתח לשנה הבאה עם שיעור א' של קרוב לשלושים בחורים בלי עין הרע. ראש הישיבה הגאון רבי זעליג שיף שליט"א. מיקום הישיבה ברחוב אהלי יוסף.

ישיבה קטנה תפארת שמואל תפתח לשנה הבאה ותשכון בשכונת רמות ברחוב הארי טרומן. שיעור א' ימנה עשרים בחורים. ראש הישיבה הגאון רבי מרדכי זאב וייס ור"מ הישיבה הגאון רבי מנחם ליבוביץ'. מעמד הפתיחה וקביעת המזוזות תתקיים היום בשעה 8.00 בערב בהשתתפות מרן הגאון הגדול רבי אשר הכהן דוייטש שליט"א.

ישיבה גדולה חברון החדשה בראשות הגאון הגדול רבי שמואל אריאלי – שפקיע שמיה בעולם התורה וקנתה במהרה את המזרח של עולם התורה, תפתח את שנתה השניה עם כמאה בחורים בלי עין הרע, עם שיעור א' ושיעור ב' וכן קיבוץ מפואר. הישיבה שוכנת בבית הכרם.

ישיבה גדולה דעת אליהו בראשות הגאונים הגדולים רבי נפתלי אלזעס ורבי אליהו ויינר, תפתח את שנתו השלישית עם ששים בחורים, ש"א ש"ג וכן קיבוץ מפואר. כמו"כ ישכנו בישיבה שני כוללים מפוארים, הכולל שע"י הישיבה הקד' וכן כולל חוקת צדק שנקרא ע"ש גדולי התורה, אב ובנו, מרן ראש ישיבת גרודנא הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין ובנו הגאון רבי חנוך העניך קרלנשטיין, כשבשם חוקת צדק נרמזים שניהם, כשבראשות הכולל עומד הרב הגאון רבי אריה קרלנשטיין שליט"א. כמו"כ יפתח כולל ערב בישיבה. מיקום הישיבה: רחוב קוטשר 41 רמות 06 . ביהמ"ד הורחב ושופץ באופן ניכר לרווחת הלומדים הרבים. כמו"כ מינויים בישיבה. הרב הגאון רבי אלעזר פייגנבוים חתנו של מרן הגאון הגדול ר' צבי שינקר ישמש במשגיח בישיבה. מעמד הפתיחה מחר בשעה 7.00

ישיבת באר מרדכי בראשות מרן ראש הישיבה הגאון הגדול ר' ברוך שמואל הכהן דוייטש שליט"א. הישיבה פותחת את השנה הראשונה לאחר זמן קיץ מרומם, במשכנה החדש בבנין ישיבת אור השלום ברחוב חגיז בגאולה, סמוך לזכרון משה. הישיבה תפתח עם שיעור ג' וכן בני קיבוץ, שימנו ששים בחורים. המסכת הנלמדת – מסכת מכות. בסיום הזמן קיץ אמר מרן ראש הישיבה שליט"א בשיחת סיום הזמן, שמבחינת השטייגען בישיבה הוא מרגיש כמו פוניבז' של פעם.

גנים על טהרת הקודש: נכון לעכשיו ממשיכים הגנים ברמות נוה יעקב ובבית וגן. שלוש כתות בכל מקום, עם תשעים בנות ברמות, ששים בנות בנוה יעקב ועוד ארבעים בנות בבית וגן.

בנוסף קיים בירושלים סמינר אהל רחל בניהולו של הרב לינדר ובהנהלת הרבנית וולדמן, אשר פותח את שנתו השניה בירושלים עם ארבע מאות בנות בלי עין הרע, כפליים מבשנה הקודמת, כשבכתה א' ייפתחו שלושה כתות מקבילות עם א' שלוש, ובסה"כ יש עשר כתות בסמינר כבר בשנה השניה. מיקום הסמינר במבנה המרווח ברחוב תובל.

בני ברק:

שני תלמודי תורה, בית ספר, ישיבה גדולה, ארבעה ישיבות קטנות, ו-12 גנים.

לתלמוד תורה תפארת יעקב על טהרת הקודש בהנהלת הרב הגאון ר' אליהו טומבק, שלושה סניפים בבני ברק.

סניף מלצר יפתח את שנתו הרביעית וימנה שמונה כתות, מכתה א' עד ח'. המפקח הרב הגאון ר' איתמר מושקט.

סניף בן יעקב יפתח את שנתו השלישית והראשונה בכיתות א – ח. המפקח הוא הרב הגאון רבי שמעון פרלמוטר ואחה"צ המפקח הוא הרה"ג רבי שלמה ישראלזון. במבנה הת"ת ישכנו 11 כתות, מכיתת גנון ועד כתה ח'.

בסניף שמעיה יתפתחו את שנת הלימודים, גנון, 2 גנים, מכינה וכתה א. סה"כ במוסדות תפארת יעקב בבני ברק: 900 ילדים בלי עין הרע

בית ספר 'בדרכי שמואל' על טהרת הקודש, בהנהלת הרב הגאון רבי חיים רוחמקין, ובהנהלת הרבנית לנג, והסגנית הרבנית בורנשטיין, ייפתח את שנתו השלישית, וישכון גם השנה במתחם אמגט רחוב שלמה המלך 18. בית הספר רושם גידול ענק וימנה 550 בנות בלי עין הרע, כאשר בכל הכתות כבר קיימים כתות גדולות במספר הבנות ומקבילות, ובכתה א' יפתח השנה שלוש כתות מקבילות.

גנים על טהרת הקודש: גנים בדרכי שמואל בהנהלת הרב הגאון רבי חיים רוחמקין: בשנה החדשה ייפתחו זאת השנה השלישית, תשע גנים בשלושה מוקדים בבני ברק, ברחוב שלמה המלך 18, ברחוב אבן שפרוט 11, וברח' רבי עקיבא 19, סה"כ יתחנכו בגנים מאה שבעים בנות כן ירבו.

חדש! גני 'עטרת שמואל' על טהרת הקודש שמתקיימים ברחוב שפת אמת, בהנהלת הרה"ג רבי יונה מרצבך, ייפתחו בשנה זו עם שלוש כיתות, ועם קרוב לחמשים בנות כן ירבו.

ישיבה קטנה נתיבות התורה על טהרת הקודש, בראשות רבותינו מרן הגאון הגדול רבי אשר הכהן דוייטש,   והגאון הגדול רבי יונה זלושינסקי, וכן בראשות הגאון רבי שמואל לנר, יפתח בשנה החדשה את שנתו החמישית עם שבעים בחורים כן ירבו, וישכון ברחוב שפת אמת 4. לקראת הזמן החדש ייפתח בית המדרש בהיכל חדש מרווח ומפואר.

הישיבה קטנה המפוארת והוותיקה 'בית דוד', בראשות מרן הגאון הגדול רבי צבי שינקר שליט"א, ממשיכה שנה הבאה עם מאה שלושים בחורים בלי עין הרע, במיקומו הקבוע ברחוב בן זכאי.

ישיבה קטנה חכמת שלמה, בראשות הגאון רבי בנימין בירנבוים , פותחת את שנת תשע"ט עם תשעים בחורים מצויינים בלי עין הרע. מיקום הישיבה ברחוב אלישע

ישיבת קטנה אמרי דעת, בראשות  הגאון רבי יחיאל שלזינגר, תתחיל את שנת תשע"ט עם שבעים בחורים כן ירבו. מיקום הישיבה ברחוב סוקלוב 15 בני ברק

אם הישיבות ישיבת פוניבז' מתחילה את הזמן אלול הבעל"ט עם 780 בחורים בלי עין הרע, כשבשיעור א' ילמדו 130 בחורים.

בנוסף, קיים בבני ברק סמינר אהל רחל בניהולו של הרב לינדר ובהנהלת הרבנית אייזנטל, אשר רושם גידול ניכר של 50% מהשנה הקודמת, ויעמוד על 600 בנות בלי עין הרע, תוספת של מאתיים בנות של שנה שעברה, הסמינר ישכון ברחוב מתתיהו 8. הסמינר כולל כעת 15 כתות.

מודיעין עילית

שלושה תלמודי תורה, בית ספר, סמינר, ארבעה ישיבות קטנות, מכינה ותשעה גנים.

תלמוד תורה דעת זקנים שהחליט לאחרונה לא לחתום על התקנות של משרד החינוך, בהנהלת הרבנים הגאונים רבי שלמה כהן ורבי משה שלזינגר שליט"א, והנהלתו החינוכית של הגאון רבי משה פרידלנדר שליט"א, מתרחב עוד, ובשנה החדשה יתחנכו במקום קרוב ל750 ילדים בלי עין הרע. סה"כ בת"ת יהיו 23 כתות, מכל הכתות שתי כיתות מקבילות וגדולות, ומכיתות מכינה וגנים שלושה כתות מקבילות. בחיידר ישנו גם גנון גדול מאוד. סה"כ כאמור קרוב לשבע מאות וחמישים ילדים.

ת"ת 'תפארת שלום' על טהרת הקודש בהנהלת הגאון רבי יהודה קוגל, יפתח לשנה הבאה את שנתו השלישית, עם 9 כתות, מכתה גן ועד כתב ז, ובת"ת יתחנכו 220 ילדים בלי עין הרע., מיקום הת"ת בשכונת חפציבה.

חדש! ת"ת 'תפארת יעקב ביידיש' על טהרת הקודש ייפתח לשנה הבאה במודיעין עילית עם עשרה כתות, מכתב מכינה ועד כתה ח', כשהמפקח במקום הוא הרב הגאון רבי שמואל זאוול כהן, ובת"ת יתחנכו כמאה ועשרים ילדים כן ירבו.

בית הספר בית יעקב על טהרת הקודש בהנהלת הרבנית רובנשטיין שתחי' ייפתח את שנתו השישית עם גידול מרשים לכחמש מאות וחמישים בנות בלי עין הרע. בית הספר יכלול 18 כיתות, ומתרחב עם עוד שני קרוואנים בסמוך. מיקום בית הספר רחוב מנחת חינוך 7.

סמינר בית יעקב על טהרת הקודש מודיעין עילית בהנהלת הרב הגאון רבי אהרן יעקובביץ ובהנהלת הרבנית שוב, ייפתח את השנה הרביעית במיקומו החדש והמרווח באחוזת ברכפלד מאחורי רחוב רב ושמואל עם מאה ושבעים בנות כן ירבו.

גנים 'גני עלית' על טהרת הקודש מודיעין עילית בהנהלת הרב הגאון רבי אהרן יעקובביץ כולל עשר כתות גן, שלוש כתות באחוזת ברכפלד, שלוש כתות בשכונת חפציבה, ושלוש כתות בקרית ספר, וכתה חדשה לשנה הבאה שתיפתח בשכונת נאות הפסגה, כשכבר לעת עתה כוללים כל הגנים מעל מאתיים וחמישים בנות, כשרבים מצטרפים כל העת..

ישיבה קטנה חדוות התלמוד בראשות הגאון רבי יצחק רוזנבלט שליט"א ממשיכה לשנה הבאה עם כמאה בחורים מצוינים בלי עין הרע, וממוקמת בכניסה למודיעין עילית.

ישיבה קטנה תורת אהרן בראשות הרב הגאון רבי יהודה אריה כהן, פותחת לשנה הבאה את השנה שניה, עם ארבעים בחורים מצויינים, כשהרבנים בישיבה הרב הגאון רבע יעקב שנק והרב הגאון רבי אברהם יחיאל אונא, ולשנה הבאה נוספים הרב הגאון רבי אביגדור שיר, והרב הגאון רבי מרדכי רובנשטיין, וכן מונה למשיב בישיבה הרב הגאון רבי צבי ויסנשטרן. הישיבה ממוקמת בשכונת גרין פארק בקמפוס מרווח, ולרגל ההתרחבות נוספו קרוואנים לישיבה.

חדש! ישיבה קטנה סניף לישיבת כנסת יצחק -חדרה תיפתח לשנה הבאה עם כ-25 בחורים בשיעור א', בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אהרן כהן, והמשגיח הרב כהנא שליט"א, ברחוב מסילת ישרים.

חדש! ישיבה חדשה נוספת תיפתח לשנה הבאה, ישיבת מעלת התלמוד, בראשות הרב הגאון רבי יצחק מנחם קרלינסקי, עם 17 בחורים בשיעור א', המשגיח הוא הרב הגאון רבי יעקב זאב דינר והרב הגאון רבי ישראל מייקל יכהן כר"מ בקיאות. הישיבה ממוקמת ברחוב חזון איש 2 חפציבה.

חדש! כמו"כ יפתח מכינה לשנה הבאה בראשות הרב מרום עם עשרים בחורים. מיקום הישיבה בשדרות יחזקאל.

שאר הארץ: אלעד ובית שמש, ביתר וטבריה, צפת וחדרה, אשדוד, ואופקים נתיבות ותפרח.
בית שמש:

חדש! ת"ת באר שמואל על טהרת הקודש יפתח השנה, ע"י הרבנים הגאונים רבי שמואל שטרן שליט"א ורבי דוד פרידמן שליט"א, כשהמפקח הוא הרב הגאון ר' יעקב רוטמן. בחיידר עשר כתות, מכתה גן ועד כתה ח' וימנה בלי עין הרע כ-150 ילדים. מיקום החיידר: רחוב קהילת יעקב 5,

חדש! ת"ת נפש החיים על טהרת הקודש בהנהלת הגאון רבי רבי שלמה פיין תפתח לשנה הבאה ברמה ג' ברח' יחזקאל הנביא, עם ארבע כתות – גנון גן מכינה וכתה א' וימנה 60 ילדים כן ירבו.

ישיבה קטנה דרכי שמואל, בראשות הרב הגאון רבי מלאכי כי טוב, פותחת את שנתה רביעית, עם ארבעים בחורים מסלתה ומשמה של פארי בני התורה בבית שמש. בישיבה ילמדו ארבעים בחורים כן ירבו, כשהמשגיח בישיבה הוא הגאון רבי מנחם לנג משגיח ישיבת דרכי משה. כן בישיבה מינויים חדשים. הגאון רבי יחזקאל קורן מראשי ישיבת קול תורה שמונה לר"מ בישיבה. וכן הרב הגאון רק אברהם חיים ריבלין לשעבר מראשי ישיבת אור אליעזר, שעובר לכהן כר"מ בישיבת דרכי שמואל.

חדש! בית הספר לבנות 'בעקבי הצאן' שינוהל ע"י הרבנית ת. מלריך שליט"א. בשלוש כיתות הגן וארבע כיתות בית הספר מא' – ד', תתחנכנה למעלה מ-150 בנות בלעה"ר.

כן קיימים בבית שמש גנים על טהרת הקודש בהנהלת הרבנים הגאונים רבי אליהו נחום כהן שליט"א ורבי יעקב הלוי וואלפא שליט"א

אלעד:

חדש! לשנה הבאה ייפתח חיידר 'דרכי שמואל' על טהרת הקודש על ידי הרבנים הגאונים רבי אלימלך הורביץ ורבי אלימלך הרציג, כשהמפקח יהיה הרב הגאון רבי יצחק זינגר מבני ברק, והחיידר יכלול את כל הכתות, מכתה גן ועד כתה ח', ובסה"כ ימנה החיידר כבר על השנה הראשונה מעל מאה ועשרים ילדים כן ירבו.

השנה תהיה השנה השניה של רשת הגנים 'פלגי מים' עם ארבעה כתות וחמישים בנות, כאשר באזור העליון יש שלושה גנים ובאזור התחתון נפתח גם השנה כתת גן.

ביתר עילית:

חדש! חיידר בית שמואל על טהרת הקודש ייפתח לשנה הבאה בהנהלת הרב הגאון ר' יאיר לוינשטיין, כשהוא כולל שלוש כתות, גנון גן ומכינה, וימנה שלושים ילדים כן ירבו. מיקום החיידר ברחוב החוזה מלובלין גבעה B.

חדש! גני ביתר על טהרת הקודש יפתחו לשנה הבאה את השנה השניה, בהנהלת הרב הגאון ר' שלום יעקב פרידמן, ויכללו שלוש כתות גן וימנו כארבעים בנות כן ירבו. ממוקם ברחוב כנסת מרדכי 14 גבעה B

טבריה:

חדש! חיידר על טהרת הקודש 'דרכי שמואל', בראשות ובהכוונת המרא דאתרא הגאב"ד הגאון הגדול ר' אברהם דב אוירבעך, עם שני כתות. כתה א' וכתה ח' שימנו יחד כעשרים וחמשה ילדים כן ירבו. מיקום החיידר: רח' טבור הארץ 12,

הגנים בטבריה 'גני סורק', הכוללים גן לבנים וגן לבנות וכעשרים ילדים בכל גן, בהנהלת הרבנית פישר ייפתחו זאת השנה השניה, כאשר כולם התרגשו לראות מה כח ההתעסקות במוסדות על טהרת הקודש, זאת עם הבשורה הטובה והמפתיעה שזכו להם המתעסקים בהקמת המוסדות בטבריה.

צפת:

חדש! חיידר על טהרת הקודש עם המפקח הרה"ג ר' אברהם קאהן, ויכלול שמונה כתות – מכתה גן ועד כתב ו', וימנה קרוב לחמשים ילדים בלי עין הרע. מיקום החיידר ברחוב הנשיא בצפת

אופקים נתיבות תפרח:

ת"ת על טהרת הקודש בהנהלת ר' בצלאל המבורגר, יפתח את שנתו השניה, ויעבור ממיקומו במושב תפרח לעיר אופקים שכונת הרי"ף. הת"ת כולל ארבע כיתות: מגן ועד כתה ב' עם שלושים ילדים כן ירבו.

אשדוד:

חדש! גנים על טהרת הקודש בהנהלת הרה"ג רבי יהודה רבי. בגנים שלושה גנים לכל הגילאים וימנו כששים בנות כן ירבו, מיקום הגנים ברובע ג' קרית פונביז'.

ישיבת גרודנא ממשיכה בתנופה עם 46 בחורים בש"א ובסה"כ הישיבה תמנה 250 בחורים כן ירבו.

חדרה:

בעיר ימשיכו להשמיע את קול התורה ברמה. ישיבה גדולה כנסת יצחק עם 520 בחורים, תשעים בחורים מצויינים בשיעור א', וכן ישיבה קטנה עם ששים בחורים בראשות הרב הגאון רבי בצלאל קסלר.

יש לכם ידיעה, סרטון, תמונה או עידכון? שלחו אלינו [email protected]

2 תגובות

  1. יהודה הלוי הגב

    מדהים, אין מילה אחרת שיכולה לבטא את העוצמה ואת ההבטחה האלוקית ש"לא תשכח מפי זרעו"
    ומול הבטחה כזו לא יעזור לאף אחד כלום, לא הצקות ולא פיטורים כי ד' הוא האלוקים.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן