"חייב אדם ללמד את בנו ללכת בדרך התורה גם כשזה נגד הזרם"

שני סימני טהרה יש לדגים טהורים - סנפיר וקשקשת. הסנפיר היא חכמת השיט אף נגד הזרם ולהתגבר על הזמן והמקום - וזהו שחייב אדם ללמד את בנו תורה. והקשקשת המגינים על הדג והם התורה והמצוה דמגני ומצלי על האדם, לפי שבחסרון דעת תורה, אם יבא איזה מסית יכול הוא בפעם אחת להשפיע על כל אנשי העיר להסכים לעבוד אלהים אחרים. // על רקע סערות התקופה הננו להביא מדבריו הנוקבים של מרן ריש"א דגלותא הגרי"ש אלישיב בספרו דברי אגדה פרשת ראה

חז"ל בקידושין (מ"ט ע"א) אמרו "האב חייב בבנו… וללמדו תורה… וי"א אף להשיטו במים", ומה הפירוש "להשיטו במים", אם רצו לומר שמחוייב לדאוג פן יבוא בסכנה שעלול לטבוע בנהר, והלא גם בעוברו ביבשה הוא עלול לפגוע בדרכו בליסטים ורוצחים, ולמה לא ילמדו איך להתאבק ואיך להשתמש בחרב וכו', ואם ר"ל שמחויב האב ללמד את בנו התעמלות לחזק את גופו, אם כן למה בחרו רק להשיטו במים, הלא זה כולל גם קפיצה ורקידה.

ואולם עץ הנופל במים הוא שט ואינו יורד לעמקי המצולה, ובכל זאת לא נאמר על העץ שהוא יכול לשוט, מפני שהעץ הולך למקום שהמים מוליכים אותו. ואם אאומרים על איש שהוא שחיין, הכוונה שהוא יכול לשוט לכל רוח שירצה – גם נגד זרם המים. והיהודי שגורלו לשוט על המים בין כל העמים, אינו רשאי לסמוך עצמו על הגלים, כי אז יתגלגל למקום שהם ירצו להוליכו, היהודי צריך לומר אל מקום שאני רוצה לילך רגלי מוליכות אותי!

וזהו שהאב חייב ללמד את בנו את האומנות לשוט נגד הזרם, שאל יפחד מהקולות מים רבים אדירים, משטף מים רבים, אלא שידע איך לשלוט על עצמו.

ואולם אמרו רז"ל (עי' בר"ר צז, ג) נמשלו ישראל לדגים "וידגו לרוב בקרב הארץ" ושני סימני טהרה יש לדגים טהורים – סנפיר וקשקשת. וסימן הסנפיר היא חכמת השיט להתגבר על הזמן והמקום – וזהו שחייב אדם ללמד את בנו תורה. אבל עוד סימן טהרה יש לדג הם הקשקשים, המגינים על הדג והם התורה והמצוה דמגני ומצלי על האדם.

בפרשת עיר הנדחת, נאמר "כי תשמע באחת עריך אשר ד' אלקיך נותן לך לשבת שם לאמר. יצאו אנשים בני בליעל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם לאמר, נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעתם… הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב".

ולכאורה, הלא אנשי בליעל הדיחו אותו, ומה חרי האף הגדול הזה על כל יושבי העיר?

אמנם התורה השיבה על זה ־ "אשר לא ידעתם". כיצד נעשתה התועבה הזאת, שפתאום נהפכה העיר לעיר הנדחת בשביל איזה אנשים בני בליעל? ועל זה כתבה התורה "אשר לא ידעתם" – לפי שהיה בכוח חסרון הדעת תורה, "אשר לא ידעתם", אין אתם יודעים מה היא התורה ומהי אמונה, מה אסור ומה מותר. וע"י חסרון דעת תורה, אם יבא איזה מסית יכול הוא בפעם אחת להשפיע על כל אנשי העיר להסכים לעבוד אלהים אחרים.

היהודי צריך להיות מזוין בסימן הקשקשים שהם המגינים על דעותיו והשקפותיו, וגם להיות מוכן לקרב – ללכת נגד הזרם.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן