דרמה בעולם הישיבות: ישיבת הדגל הליטאית הודיעה כי היא מנתקת כל מגע וקשר עם משרד החינוך

לאחר שבתקופה האחרונה משרדי הממשלה משתמשים בשוט התקציבים ככלי שרת להרחבת השפעתו על אורחות חייו של הציבור החרדי ולבוללו בתוך הציבור הכללי, בין בצבא, בין באקדמיה ויציאה לשוק העבודה. או לכל הפחות להשתיק את ההתנגדות במידה מסויימת למגמה זו. שיגר הבוקר ראש ישיבת כנסת יצחק בחדרה הגאון הגדול רבי יהושע ארנברג שליט"א מכתב חריף ומנומק למשרד החינוך ובו דורש לנתק כל קשר של מוסדות הישיבה עם משרד החינוך // המכתב המלא

במכתב מפורט ומנומק עליו חתום ראש הישיבה הגאון הגדול רבי יהושע ארנברג שליט"א ראש ישיבת כנסת יצחק בחדרה הוא מודיע למשרד החינוך על ניתוק קשר מוחלט עם משרד החינוך. בסיום מכתבו הוא מציין "כי כפי הידוע לכם, הקפדנו תמיד לנהל את הרישומים בישיבתינו באופן תקין וביושר. ואבקש בזאת להפסיק את העברת התשלומים לחשבונינו – באופן מיידי, כדי שלא נצטרך לנהל יותר שום מגע, גם לא לצורך החזרתם"

המכתב המלא:

א. מאז ומעולם היה מוסכם בעולם התורה כי כל ההיתר לקבלת כספי מדינה להחזקת המוסדות – מותנית בכך שלא תהיינה דרישות המנוגדות לרוח החינוך התורני הטהור, וללא שום התערבות בתכנים ובאופי המוסדות.

ב. וזאת למרות התייחסותינו הכללית כי נטילת כספים אלו היא כבחינת אדם הנוטל את שלו, שהרי המדינה גובה מאיתנו סכומי כסף רבים בעל כרחינו – לצורך מטרות שאינן מותאמות כלל לצרכינו, ואף מנוגדות לכל ערכי היהדות. ולפיכך בלקיחתינו את התקציבים אנו מחזירים לעצמינו – ולו במעט – את כספינו.

אולם גם מתוך התייחסות זו, אנו מחוייבים לשמור בקפידא על ניתוק מוחלט מכל התערבות והשפעה חילונית במוסדות התורה, וכנ״ל.

ג. לצערינו, לאחרונה ישנה מגמה של התערבות המדינה במוסדות התורה. וזאת, הן בענייני טהרת החינוך של ילדינו במוסדות החינוך בתלמודי התורה בבתי הספר והגנים – בהכתבת תכני לימוד ונהלי רישום למוסדות הפטור, והן בתוכן וסגנון החינוך בישיבות בנוגע לנושא הגיוס, וכן בנתינת סמכות ושיקול דעת לשר הביטחון לאשר או לשלול מעמדה של ישיבה, וכר.

ועוד הגדלתם בסכלותכם לתבוע מכסות, ו'יעדי גיוס' מתוך הציבור החרדי, ולהעמיד את הישיבות הקדושות בנתבעים המחוייבים להעמיד מתגייסים לצבא ולכור ההיתוך – ואף לשקול הטלת ׳עונש׳ כספי על כך.

ד. יתירה מזאת, בתקופה האחרונה עדים אנו למאמץ נרחב של השלטון להשפיע על אורחות חייו של הציבור החרדי ולבוללו בתוך הציבור הכללי, בין בצבא, בין באקדמיה ויציאה לשוק העבודה.

ועינינו הרואות כיצד התקציבים משמשים בידכם ככלי שרת לקידום וביצוע מגמה חמורה זו, או לכל הפחות להשתיק את ההתנגדות במידה מסויימת. מגמה זו בנויה מתהליך מתמשך של השפעה וכירסום בחומת ההבדלה המחוייבת בין קודש לחול. ואנו נחושים לעצור תהליך זה, מכח אחריותינו על שמירת החינוך התורני בטהרתו, שהוא מיסודות קיומנו, זכות וחובה זו מוטלת עלינו כמחנכים הנאמנים לדרך המסורה מדור דור. זאת על אף הקושי הכלכלי הגדול הרובץ על כתפינו, המכביד מאד כל השנים כידוע, והשי׳׳ת זן ומפרנס לכל.

ה. אי לזאת הוחלט בישיבתינו הקדושה להכריז כעת: לא מדובשך ולא מעוקצך. אנו לא מעוניינים להתפרנס מכל תקציבי המדינה. מרגע זה ואילך אנו מנתקים כל מגע וקשר עמכם!

החותם בתקווה שכל עם ישראל ישוב בתשובה שלימה, וילמדו טועים בינה להשכיל ולהכיר בחשיבות לימוד התורה, אשר היא נפש העם ורוח אפו, שזאת הערובה היחידה לקיומנו הגשמי והרוחני ובה מותנית זכות ישיבתנו בארץ הקודש.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן