ראב"ד ירושלים במכתב חריף שמסעיר את אנגליה: "יהדות אנגליה בסכנה; אין להשאיר בתוך מוסדות החינוך שלנו ילדים הנוהגים כמתועבים אשר זהו נגד התורה ויסודות הדת, וכ"ש שאין מקום לכבד את הילדים הללו ולהגן עליהם" // פרסום ראשון

בְּתוֹעֵבֹת יַכְעִיסֻהוּ | הרב מטעם של בריטניה פרסם לקראת ראש השנה, קונטרס חמור ומתועב בו הציג את 'משנתו' ולפי על בתי הספר הדתיים באנגליה להכיר בילדים הנוהגים כמתועבים כאנשים בעלי צורך מיוחד לתועבות האסורים עפ"י הלכה, וכי על הנהלת בתי הספר מוטלת האחריות להגן על אותם ילדים ואף לתת להם גיבוי על הצורך המיוחד שלהם בתועבות האסורים עפ"י הלכה. * בעקבות פניית ראב"ד ירושלים פרסמו רבני בריטניה מכתב חריף ובו הם מבהירים כי "אחד מעקרונות היסוד של האמונה היהודית היא שכל החוקים והפרקטיקות של התורה הם נצחיים ובלתי ניתנים לשינוי, ללא קשר כיצד יכולה החברה המודרנית לראותם", אך עם זאת נמנעו הרבנים מלתקוף את הוראתו ההרסנית של 'הרב מטעם' * בעקבות כך, שיגר ראב"ד ירושלים מכתב חריף ובו הוא מבקר על כך שכתבו במכתבם "רק הבהרה שאסור עפ"י תורה לנהוג כמתועבים, אבל לא מיחו כנגד עצם דברי הרב הראשי שצריכים להשאיר את המתועבים בתוך מוסדות החינוך שלנו, אלא אדרבה כתבו שיש לדאוג לאותם המתועבים". "והנה כבוד תורתם של הרבנים הגאונים הנ"ל יקר מאוד בעיני, אבל במקום חילול ה' אין חולקים כבוד לרב, ותמוה שלא מיחו במכתבם כנגד עצם הרעיון להשאיר בתוך מוסדות החינוך שלנו ילדים מתועבים כאלו, שזהו נגד התורה ויסודות הדת, וכ"ש שאין מקום לכבד את הילדים הללו ולהגן עליהם". * ראב"ד ירושלים אף מתייחס לרעיון החוקי שעומד מאחורי מכתב הרבנים וכותב: "והן אמת שהממשלה באנגליה דורשים להכיר בכבוד הילדים המתועבים הללו, אבל אין מקום לחוקי העכו"ם בשעה שזהו נגד דת תורתינו הקדושה, ואדרבה, אם הרבנים היו מתאחדים במכתב ברור לממשלה שלפי דת ישראל הדבר מזיק לעתיד בנינו, ואנו נתעקש לשמור על דרך תורתינו הקדושה ונלך לבתי הסהר ולא נסכים להפקיר בנינו ובנותינו, בוודאי היה לזה השפעה עצומה מאחר שעפ"י כללי הדמוקרטיה הנהוג עפ"י חוקותיהם יש להניח לכל אחד לחנך את בניו ובנותיו לפי דרכו ושיטתו, וכמקובל בכל המדינות"

הרוחות באנגליה סוערות בשבועות האחרונים לאחר פרסום הוראתו של 'הרב מטעם' האנגלי לבתי הספר הדתיים באנגליה כי יש להכיר בילדים הנוהגים כמתועבים כאנשים בעלי צורך מיוחד לתועבות האסורים עפ"י הלכה, וכי על הנהלת בתי הספר מוטלת האחריות להגן על אותם ילדים ואף לתת להם גיבוי על הצורך המיוחד שלהם בתועבות האסורים עפ"י הלכה.

מיד לאחר פרסום הוראתו של הרב הראשי לאנגליה, נשא ראב"ד ירושלים הגאון האדיר רבי משה שטרנבוך שליט"א דברים נוקבים נגד הוראתו החדשנית של הרב מטען, ובדבריו התבטא כי זהו "שולחן ערוך חדש וחירוף וגידוף", כמו כן ביקש מרבני ודייני אנגליה להשמיע קול מחאה חריפה נגד פסק ההלכה התקדימי של הרב הראשי מאנגליה.

בעקבות בקשתו של ראב"ד ירושלים התארגנו רבני אנגליה להוציא מכתב תחת הכותרת "להסיר מכשול". במכתבם הצהירו הרבנים כי אמנם שומרים על בטחונם של הילדים בכלל לבל יהיו נתונים לפחד בריונות אך מבהירים באופן שאינו משתמע לפני פנים כי אחד מעקרונות היסוד של האמונה היהודית היא, שכל החוקים של התורה הם נצחיים ובלתי ניתנים לשינוי ללא קשר כיצד יכולה החברה המודרנית לראותם, ולפיכך, כל יחסים פיזיים פרט לזו שבין נשוי לנקבה, אסורה בהחלט על פי ההלכה היהודית.

בעקובת מכתב רבני אנגליה, שיגר גם ראב"ד ירושלים הגאון האדיר רבי משה שטרנבוך שליט"א מכתב ברור נגד ההוראה החמורה, ובדבריו אף מתח ביקורת על מכתבם של רבני אנגליה שהתעלמו מעצם הוראתו של הרב הראשי לאנגליה להכניס את הילדים המתועבים לתוך בתי החינוך של הדתיים.

להלן נוסח המכתב המלא ראב"ד ירושלים הגאון האדיר רבי משה שטרנבוך שליט"א:

"בע"ה, ט"ז חשון תשע"ט, אודות הוראת הרב הראשי באנגליה לבתי הספר הדתיים, שיש חיוב מדין תורה לקיים מצוות 'ואהבת לרעך כמוך' בילדים הנוהגים כמתועבים, וכי יש לקרב אותם באהבה ולהכיר בהם ולקבל אותם בהבנה כפי שהם, הנה כעת הגיע לידי מכתב מהרבנים החרדים באנגליה, ובמכתבם כתבו רק הבהרה שאסור עפ"י תורה לנהוג כמתועבים, אבל לא מיחו כנגד עצם דברי הרב הראשי שצריכים להשאיר את המתועבים בתוך מוסדות החינוך שלנו, וגם לא כנגד עצם הוראתו התמוהה לקרב את המתועבים ולנהוג בהם בחיבה ככל יהודי שצריך לקיים בו "ואהבת לרעך כמוך", אלא אדרבה כתבו שיש לדאוג לאותם המתועבים.

"והנה כבוד תורתם של הרבנים הגאונים הנ"ל יקר מאוד בעיני, אבל במקום חילול ה' אין חולקים כבוד לרב, ותמוה שלא מיחו במכתבם כנגד עצם הרעיון להשאיר בתוך מוסדות החינוך שלנו ילדים מתועבים כאלו, שזהו נגד התורה ויסודות הדת, וכ"ש שאין מקום לכבד את הילדים הללו ולהגן עליהם.

"והן אמת שהממשלה באנגליה דורשים להכיר בכבוד הילדים המתועבים הללו, אבל אין מקום לחוקי העכו"ם בשעה שזהו נגד דת תורתינו הקדושה, ואדרבה, אם הרבנים היו מתאחדים במכתב ברור לממשלה שלפי דת ישראל הדבר מזיק לעתיד בנינו, ואנו נתעקש לשמור על דרך תורתינו הקדושה ונלך לבתי הסהר ולא נסכים להפקיר בנינו ובנותינו, בוודאי היה לזה השפעה עצומה מאחר שעפ"י כללי הדמוקרטיה הנהוג עפ"י חוקותיהם יש להניח לכל אחד לחנך את בניו ובנותיו לפי דרכו ושיטתו, וכמקובל בכל המדינות.

"ואני רואה את עתיד יהדות אנגליה בסכנה כעת בגוף ובנפש, שכן במצב כזה עתידים המתועבים להיות מעורבים בתוך המחנה ואף לקבל תמיכה והגנה שאין להם לפחד שמא יגלו קלונם ברבים, ואז רח"ל עלול הקב"ה לשפוך כעסו על הציבור, וכמו שנאמר בתורה (דברים ל"ב, ט"ז) "ובתועבות יכעיסוהו" – והיינו במעשה תועבה וכמבואר שם ברש"י, ורק אם אנו נלחם כנגד הפושעים במסירות נפש, אז אבינו שבשמים יגן ויושיע.

"ודע שאף שהגזירה כעת רק באנגליה, אבל הדבר נוגע לכל עם ישראל, שאם נשתוק כעת עלול הדבר להתפשט הלאה לאירופה ואמריקה ולארץ ישראל ח"ו, ולצערינו החופשיים כבר פרסמו בעיתוניהם לשבח את הרבנים החרדים באנגליה – על שאינם מוכנים ללחום נגד שיטתו של הרב הראשי דשם, ופירשו את מכתבם כחיזוק לעצם רעיונו של הרב הראשי, ואני מצפה לשמוע רבנים וקהילות שיפרסמו שדעת הרב הראשי אינו מייצג אותם ויסבירו את עמדת היהדות החרדית שזהו פגיעה בדת ישראל ומזיק לעתיד הילדים, ואז נזכה ונחיה ונראה שעי"ז גם הממשלה תכבד את דרישתנו שהדת היא חיינו ממש

"ואני מצפה בכיליון לרחמי שמים מרובים, משה שטרנבוך".

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן