מרן פוסק הדור הגר"ע אויערבאך בכינוס למען סיעת 'בני תורה – עץ': "תפקידנו כעת להחזיק ולחזק כל אחד כפי כוחו ולהשפיע על אחרים"

במהלך הכינוס ההיסטורי שהתקיים במוצאי שבת קודש פרשת וירא בעיר הקודש ירושלים, בראשות מרנן ורבנן אדירי התורה שליט"א, בהשתתפות אלפים רבים מציבור בני התורה בעיר ירושלים, לקראת המערכה הגורלית והקריטית בהצלחת רשימות "בני תורה" במערכת הבחירות שתתקיים מחר יום שלישי, נשא דברים מרן עמוד ההוראה פוסק הדור הגאון הגדול רבי עזריאל אויערבאך שליט"א שיצא מגדרו להשתתף בכלל הכינוסים עבור סיעת בני תורה ובירך את התומכים והפועלים עבור סיעת 'בני תורה – עץ' // המשא המלא מדבריו בכינוס בירושלים

"ברשות מרנן ורבנן שליט"א, הציבור הקדוש. אינני צריך להאריך כאן, כבר שמענו פרטי פרטים ממש מהסכנה הגדולה, רק אתן את ברכתי".

"עסוקים היום במעשה אבות, בעשרה ניסיונות של אברהם אבינו – 'מעשה אבות סימן לבנים'. אברהם אבינו הגיע לשיא פסגת האמונה ובכך הצליח לעמוד בניסיונות, והאמין בד'. 'בא חבקוק והעמידן על אחת' זה נאמר על הדור האחרון – דור עני, 'וצדיק באמונתו יחיה'. כל מה שנתחזק יותר באמונה, נגיע לצדיק באמונתו יחיה, שהחיים שלנו יהיו באמונה. לחיות עם האמונה. זה יתן לנו את הכח, את העוצמה, לעמוד כנגד הניסיונות שעומדים בפנינו". "צריכים לדעת שהמצב הוא שהשכם והערב עסוקים במטרה אחת, לשבור את המחיצות המבדילים בין קודש לחול. להשתלב בעבודה, להתחבר. אם זה בגזירת הגיוס, אם זה בבתי החינוך, אבל 'אני חומה – זו כנסת ישראל שגודרים עצמם', אומר רש"י, מלהיטמא בין העכו"ם. שהקב"ה יערה רוח ממרום עליהם, אנחנו גם כן צריכים חומה לגדור את עצמנו מלהטמא בין אחינו התועים".

"'ושדי כמגדלות', אומרים חז"ל, 'אלו תלמידי חכמים שעומדים על המגדל וצופים שהאויב מתקרב'. האויב הגדול שלנו הוא החיבור, להתחבר אליהם. ישנם כאלו שאומרים, אנחנו עוד לא רואים שום דבר, כך מדברים. אבל הת"ח שעומדים על המגדל, רואים שהאויב מתקרב. אז מה נגיד: שהאויב מתקרב אבל הוא עוד לא הגיע, ולכן? האם לכן אפשר עוד לישון. אפשר לאכול ולשתות ולישון. הלא כבר ברגע שהאויב מתקרב צריך להכין את עצמנו".

"הפסוק אומר 'הצילני נא מיד אחי מיד עשיו'. אחזור על הדברים המפורסמים של ה'בית הלוי', יעקב אבינו הבין, שלא ימלט משני האופנים – או מלחמה או שיתעטף וישב עמו בשלום ואחוה כשני אחים. לכן 'ויירא וייצר לו'. 'ויירא' – ממלחמה, 'וייצר' שמא יתקרב אליו. וזה מעשה אבות, אומר ה'בית הלוי', שבתחילת הגלות יהיו גזירות רעות ויסורים וירצו לאבדם בהריגות. אבל סוף הגלות, אומר ה'בית הלוי', זה יהיה על ידי שירצו לשבת עמם, הם יאמרו שרוצים לישב בשלוה – ששניהם יתקרבו זה לזה וכל אחד יוותר קצת ממנהגו הקדום. יעקב יוותר קצת מעבודת ד' שלו וגם הם יתקרבו קצת. ועל זה מבקש יעקב בתחילה 'מיד אחי', מזה מתיירא יעקב מאוד יותר מכל צרות ושיעבוד הגוף. ומי שלא יחפוץ בטובתם, אומר ה'בית הלוי', יישאר במצב דוחק, יהיה לו קשה מאוד. זה הנסיון הגדול, וזה יהיה נמשך עד ביאת המשיח. עד כאן תוכן דבריו של ה'בית הלוי'".

"מספיקים לנו הדברים הקדושים של ה'בית הלוי'. צריכים לדעת, 'אני חומה זו תורה ושדי כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות'. אין לנו חומה ואנחנו חייבים לחיות עם חומה, כי חומה זו כנסת ישראל. כנסת ישראל חי רק עם חומה, ח"ו שלא יטמאו בין מפירי ברית התורה, ועל זה אנחנו צריכים להתחזק ולחזק את החומה".

"תפקידנו כעת להחזיק ולחזק כל אחד כפי כוחו ולהשפיע על אחרים. אנחנו בתפילה, כי חזק ימלא משאלותינו אמיץ יעשה בקשתנו והוא ישלח במעשה ידינו ברכה והצלחה".

תגובה אחת

 1. ח. לויסון הגב

  כמה נפלא:
  א-נ-י ח-ו-מ-ה!

  לולא החומה אין שום קיום לכל עמלך.
  יכול אתה לעמול ולהשקיע בלי סוף, אבל בהעדר חומה – הכל ייפרץ, ייעלם ויעוף לכל הרוחות!

  ואתה וכולנו יודעים כי החומה הברורה, היחידה והבלעדית היא:
  רשימות בני תורה עץ!!

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן