מרן הגאון הגדול רבי זבולון שוב שליט"א: על כל אחד לעשות את התפקיד שלו עבור 'בני תורה – עץ' ובסייעתא דשמיא נצליח

במהלך הכינוס ההיסטורי שהתקיים במוצאי שבת קודש פרשת וירא בעיר הקודש ירושלים, בראשות מרנן ורבנן אדירי התורה שליט"א, בהשתתפות אלפים רבים מציבור בני התורה בעיר ירושלים, לקראת המערכה הגורלית והקריטית בהצלחת רשימות "בני תורה" במערכת הבחירות שתתקיים מחר יום שלישי, נשא דברים מרן הגאון הגדול רבי זבולון שוב שליט"א, ראש ישיבת דברי אמת // המשא המלא מדבריו בכינוס בירושלים

"דבר פשוט וברור שכל הדברים שדברו פה דברים אמיתיים. אין מה להוסיף וזה בגדר כל המוסיף גורע".

"הרמב"ם במורה נבוכים אומר, 'וטבע זה הענין מחייב למי שהגיע לו זה השיעור הנוסף מן השפע שיקרא בני אדם על כל פנים, יקובל ממנו או לא יקובל ואפילו יזיק בעצמו. עד שאנחנו נמצא נביאים קראו בני אדם עד שנהרגו, והשפע ההוא האלוקי יניעם ולא יניחם לשקוט ולא לנוח בשום פנים ואפילו הגיעו לרעות גדולות. ולזה תמצא ירמיה -עליו השלום כי כשהגעהו מבזיון המורים והכופרים ההם אשר היו בזמנו השתדל לסתום נבואתו ולא לקראם אל האמת אשר מאסוהו ולא היה יכול לסבול זה – ואמר כי היה דבר ד' לי לחרפה ולקלס כל היום; ואמרתי לא אזכרה ולא אדבר עוד בשמו והיה בלבי כאש בוערת עצר בעצמותי ונלאיתי כלכל ולא אוכל'. וזה ענין מאמר הנביא האחר: 'ד' אלוקים דיבר – מי לא ינבא'".

"והוא שאנשים שהקב"ה נותן להם שפע והבנה חייבים לקרוא את הקריאה שקיבל, בין אם יקבלו בין אם לא יקבלו ממנו ואפילו יזיק לעצמו".

"כך מצינו אצל הנביאים זכריה הנביא שנהרג וישעיה הנביא נהרג, וכן ירמיהו הנביא שסבל מעם ישראל על נבואותיו. למה הם עשו זאת? כי הם לא עשו חשבון, כי הבינו שזה מה שנדרש מהם".

"הרמב"ם כותב זאת על נביאים, אבל זה על כל אחד. מי שהקב"ה נתן לו את ההבנה וההכרה באמת, אסור לו להתחשב בשום דבר וצריך להכריז על האמת בלי שום חשבונות. לא לבדוק האם מקבלים ממנו או לא, האם יהיה לו מזה צרות או אפילו צרות גדולות".

"זה מה שראינו אצל מרן ראש הישיבה זצוק"ל. בער בליבו כבוד ד', בער בליבו כבוד שמים, איך אפשר לשתוק ? הוא לא שם לב לכלום. רדיפות, כל מיני רדיפות. ליבו בער, איך אפשר לשתוק. לכאורה נראה שהוא הפסיד מזה".

"נתבונן ונחשוב, האם הנביאים שנבאו עד שנהרגו – הם הפסידו מזה? יושבים כיום ורואים -זה נקרא הפסד? כך גם רבנו זיע"א, תראו איזה רוח של תורה ויראת שמים הוא השאיר. גם מה שרואים בעינינו כאן בעולם הזה, רואים מה הוא השאיר. מזה שהוא לא פחד, למרות שנראה שכאילו קיבל רעות גדולות".

"היה פעם שמישהו בא להתייעץ עם הגאון הצדיק רבי משה יהושע לנדא זצוק"ל באמצע לימודו באיזה נושא. לאחר שהשואל סיים לבאר את הצדדים השונים, סגר רבי משה יהושע זצוק"ל את הגמרא ואמר לו: 'בוא, אני אלך איתך ואעזור לך'. אמר לו ההוא: 'חלילה, לא התכוונתי שתפסיק ללמוד בשבילי'. ענה לו רבי משה יהושע: 'אנחנו מקבלים פקודות מהקב"ה ועכשיו הפקודה זה ללכת לעזור לך. אם אני מחליט לפי שיקול דעת שלי, אזי יש לי ברירה מה לעשות, אבל אני לא מחליט לבד, אני מקבל הוראה ופקודה מהקב"ה. ממילא אין לי ספק, זה ברור שאני צריך לצאת ולעזור לך'!".

"זו הפקודה וההוראה שקיבלנו עכשיו. וזה מה שראש הישיבה זצוק"ל עשה, הוא לא נעצר משום דבר".

"בתחילת הפרשה שקראנו היום אנו רואים שאברהם אבינו כולו חסד, רודף אחר החסד בלי גבול. והנה בסוף הפרשה, 'וישכם אברהם בבוקר ויקח לחם וחמת מים ואת הילד שם על שכמה וישלחה'. אומר רש"י שלא נתן לו כסף וזהב כי היה שונאו, בגלל שיצא לתרבות רעה. איפה החסד? חסד עם האשה שלו, עם הבן שלו? לאן נעלם החסד? התשובה היא: 'תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי'. ברגע שיצא לתרבות רעה ונהיה בגדר של 'משנאיך ד" אז 'תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי'. זו לא סתירה לחסד ולתת לשני. כי זה כרגע מה שהקב"ה רוצה. רצון ד' זה הדבר הכי ראוי והכי צריך לעשות. כמו שחסד בלי גבול זו דרגה הכי גבוה, כך כשצריך את 'תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי', זו הדרגה הכי גבוהה המתבקשת מאיתנו". "זה מה שראינו אצל רבנו הגדול מרן הרב שך זצוק"ל. מצד אחד חסד בלי גבול. אך ברגע שהגיע ל'משנאיך ד' אשנא', הוא עמד כמו קיר, כמו חומה, אף שלא כולם הבינו אותו. כך אצל מרן ראש הישיבה זצוק"ל. מצד אחד רדיפת החסד לציבור וליחידים. אך מצד שני, ברגע שראה שצריך להעמיד את דין התורה, לא התחשב בכלום. עכשיו צריך לעמוד על נושא זה אז עומדים על זה".

"רואים איזו סייעתא דשמיא שהקב"ה נתן לו, שנשאר השורש והיסוד שלו בכל הנושאים. ישיבות גדולות וישיבות קטנות מוסדות החינוך, כל העמידה מול ההעברה על הדת. ובפרט העמדת השורש של ציבור כה גדול שהולכים בדרכו".

"צריך עכשיו לדאוג שהשורשים יעמיקו ויפרחו, יתעצמו ויגדלו, שלא יהיה שום הפרעה במוסדות, בישיבות. אבל אנחנו צריכים לעשות השתדלות, נכון הכל מאיתו יתברך, אבל זו ההשתדלות אנחנו צריכים לעשות".

"והנה שמענו מגדולי ישראל את הדברים הברורים כל אחד יעשה את התפקיד שלו ובס"ד נצליח".

תגובה אחת

  1. נחמי קרליץ הגב

    הגאון הגדול רבי זבולון שוב שליט"א יוצא מגדרו למען תנועת בני תורה

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן