מרן ראש הישיבה שליט"א: יש לעשות כל מה שאפשר עבור סיעת 'בני תורה – עץ'

במהלך הכינוס ההיסטורי שהתקיים במוצאי שבת קודש פרשת וירא בעיר הקודש ירושלים, בראשות מרנן ורבנן אדירי התורה שליט"א, בהשתתפות אלפים רבים מציבור בני התורה בעיר ירושלים, לקראת המערכה הגורלית והקריטית בהצלחת רשימות "בני תורה" במערכת הבחירות שתתקיים מחר יום שלישי, נשא דברים מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א, ראש ישיבות 'באר מרדכי' ו'קול תורה' // המשא המלא מדבריו בכינוס בירושלים

"כתוב באברהם אבינו אחר העקידה 'עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה', מה הנקודה של ה'ירא אלוקים', אפשר לומר שהיה ידוע שאברהם אבינו יכל לשאול הרבה שאלות, הרי היה לו הבטחות שיצחק יהיה גוי גדול, כי ביצחק יקרא לך זרע, ובכלל כל אלו שהוא השפיע עליהם כל ימי חייו יתחילו לשאול שאלות, ובלי לשאול שום שאלות עשה מה שהקב"ה אמר, וידוע בחז"ל כל מה שהשטן אמר לו בנסיון להפריע, ואחד הדברים שאמר לאברהם, שמחר יאמרו שאתה רוצח, אבל אברהם אבינו לא נכנס לויכוחים ולא שאל שאלות, כשהקב"ה אומר לו לעשות משהו הוא עושה את זה מיד, ולא עושה חשבונות, 'ירא אלוקים' כאן, הוא מי שאין לו שום דבר, לא החכמה שלו עצמו, ולא השכל שלו עצמו, כשבאה הוראה ישירה מהקב"ה, עושים בלי שום חשבונות".

"מורי ורבותי, האמת היא שעכשיו זה לא זמן לנאומים, זה זמן לזעוק ולהתריע, עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת, כפשוטו, אני יכול להעיד, עכשיו לפני שבאתי לכאן, בא אלי אחד העוסקים הגדולים בענין, והציג לפני מסמכים רבים, שאי אפשר להתווכח איתם, כך וכך אלפי בחורים נפלו בשנה זו, כך וכך בשנה זו וכו', בגלל היעדים, וראיתי את המסמך של היועץ המשפטי לממשלה, על כל התהליך שמטרתו שתוך כך וכך שנים לכל הפחות שישים אחוז מכל בני הישיבות יתגייסו, דברים ברורים ופשוטים, מדובר פה בכך שהם רוצים להוציא.", השם יעזור שלא יצליחו, פשוטו כמשמעו, שתוך כמה שנים אין עולם התורה, כולם יודעים שאם אין ישיבות אז אין עולם התורה, ולאיפה לוקחים את עולם התורה, למקומות הגרועים ביותר, שכל אחד יודע שבתוך זמן קצר ביותר פורקים כל עול".

"לכן אנחנו צריכים לזעוק. אנחנו רואים את החורבן לעינינו רואים אותו במפורש, והוא נעשה יום יום למי שיודע, ושמעתי את זה ממקום ראשון, שבדק את הדברים לעומקם, מאות בנות, בפיתויים או בדברים יותר גרועים מפיתויים לקחו אותם, ואלפי אלפי בחורים שכבר לקחו אותם, ולפי החוק החדש כביכול אז חייבים לספק כך וכך אלפי בחורים כל שנה, ודווקא בחורים חרדים, דברים מפורשים, אז כמה אנחנו צריכים לזעוק ולבכות לאן הגענו. ישנה כאן נקודה של שאננות, אמרו לי אלו שעוסקים עכשיו בענין של הבחירות, אנחנו צריכים להוציא את הציבור מהשאננות, וזה מכיון שגם הציבור שלנו לא יודע את הפרטים עד כמה שמדובר כאן בגזירת שמד פשוטו כמשמעו, ואחד הדברים שקשה לדבר עליהם אבל למעשה זה מאוד מקשה על העבודה, אלו הרדיפות והמכות וניפוץ הזכוכיות, שעכשיו בכל יום ויום מי שמנסה לעשות משהו, רודפים אותו עד חורמה. חוץ מהדבר הנורא פשוט רוצים להדיא להפריע למאמץ שלנו, למלחמה שלנו, זה בכלל לא מובן, מדובר סוף סוף בבחורים ואברכים ששומרים תרי"ג מצוות, אך אני לא חייב לתת תירוצים על כל דבר, זה נורא ואיום. אז במצב כזה לפחות אנחנו אסור לנו להיות שאננים ואני אומר עכשיו במלוא האחריות, ואני לא יודע אם צריך להוסיף, אבל אני עצמי ראיתי מסמכים, מדובר על מאות בנות שמתגייסות ומדובר על אלפי בחורים שהולכים לצבא, ובגזירת החינוך מדובר על הדברים הגרועים ביותר, עד כמה שמערטלים כל דבר. בפרשת 'ואנוכי עפר ואפר' מדברים על חול ועל עפר ואיך זה נהיה, כדי שתבין מה זה 'אנוכי עפר ואפר'" כך שבכל דבר ודבר, דברים נוראים, והמטרה אנחנו יודעים, אם גדולי הדורות אמרו לנו כבר לפני מאה שנה שיש להם רק מטרה אחת לעקור את התורה, אולי עד לפני כמה שנים לא הרגשנו את זה, אבל עכשיו הדברים פשוטו כמשמעו לעקור את התורה".

"וצריך להבין עוד נקודה, אם הם מתחילים להתגרות, וחס ושלום יעלה בידם, יש עוד גזירות." אם ר' חיים עוזר אמר, בשעתו הוציאו חוברת נגד הגזירה על השחיטה היהודית, והוא אמר שצריך לתרגם את זה גם לעברית, כי הציונים הולכים להקים מדינה, והם יגזרו על השחיטה, פשוטו כמשמעו הם ידעו שכל מטרת המדינה היא אך ורק לעקור תורה מישראל אבל בשנים האחרונות הם לא מתביישים לומר את זה במפורש, ולקיים את המטרה הזו".

"מורי ורבותי, לפני הבג"ץ מונחת עתירה לבטל ברית מילה, וזה עוד לא ירד מהשולחן, הם עוד לא זרקו אותה לפח, ויש להם עוד הרבה הרבה גזירות על עיקרי הדת והיהדות".

"ולכן לא הגזירה הזו בלבד עומדת לפנינו, אלא שהם רוצים להשלים את המטרה שלהם".

"אני רוצה להקריא, כי יש בזה דברי חיזוק, מדברי מרן רבי אהרן קוטלר, כל מילה פה חשובה: 'דברינו הבאים מופנים כלפי אלו הניצבים מנגד, שחושבים שיעלה בידם לערטל את אחב"י מנכסיהם הרוחניים. פנינו אינם לקטטות ואין חפצנו במריבות, אבל לפעמים מוטלים עלינו שלא מרצוננו. וכמו שבכל הגלויות ולאורך כל הדורות ידענו לעמוד על נפשותינו ולבצר חומותינו לבל יבקעו ולבל תסדק אמונתנו, כך לא פחות ניטיב לסלול דרכנו גם במדינה זו ונדע להקהל ולעמוד על נפשנו ולהשיב מלחמה שערה בכל עוז ותעצומות. וגם אתם אנשי השלטון הלא מודים אתם בגלוי ובסתר לבכם כי אך תודות לתורתנו ואמונתנו נשמר רצף קיומה של אומתנו עד עתה, וגם בעתיד לא יתכן קיומה של האומה בשום אופן אחר, וממילא מופנית לעברכם מאיתנו הבקשה האחת: אל תפגעו בשומרי התורה, לא באופן ישיר ולא בעקיפין! אל תנסו לפורר את האומה לחלקים ולהרוס את יסוד קיומנו! אל נא תאלצונו להלחם ולריב בינינו. הנצחון במלחמה שכזו מובטח הוא מראש לצידנו'."

"כמדומה שלא צריך להוסיף על הדברים האלו שום דבר, זה מה שצריך לעשות, להקהל ולעמוד על נפשנו, יחד עם ההבטחה ש'כל כלי יוצר עלייך לא יצלח', ותמיד הנצחון יהיה ביד אלו שהולכים בדרך התורה האמיתית. לא להתפעל משום דבר, להלחם ולעשות כל מה שאפשר".

"נשארו יומיים, יש לעשות כל מה שאפשר כל מי שיכול, צריכים להבין שעכשיו בכל זאת, במציאות, אפשרות ההשפעה היא יותר גדולה, כולנו יודעים שאחת הבעיות הגדולות שהיו, אנשים פחדו להראות מה שהם חושבים, מה יאמר פלוני, האם הוא ימשיך לדבר איתו או לא, אבל מה שהאדם עושה בקלפי – אף אחד לא יודע. ואני מכריז פה שמותר לשנות, מותר לשים 'עץ' ולומר ששמתי משהו אחר. ועל כל פנים ד' יעזור שבאמת נצליח שיתקדש שם שמים על ידינו וכל אחד ואחד שישא תפילה מעמקי ליבו, ובעזר ד' נעשה ונצליח".

תגובה אחת

 1. חיים זילברמן הגב

  ובכן, ר' איד שליט"א:

  עשה למען כבוד שמים

  עשה למען כבוד התורה

  עשה למען קיום היהדות

  עשה למענך

  עשה למען בניך

  עשה למען בנותיך

  עשה למען כל כלל ישראל
  והצבע "בני תורה – עץ".

  למען ה' ותורתו ולמען אחינו ורעינו – עץ.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן