מועצת גדולי התורה וראשי הישיבות בקריאת קודש עבור רשימות 'עץ – בני תורה': "חוב קדוש לחזק בכל כוח את רשימות בני תורה ומועמדיהם – זו חובת השעה שאין מי שרשאי ליבטל ממנה, וגם המתרפה חבר הוא לבעל משחית ח"ו"

וכל העוסקים בזה הם הם מעמידי התורה וכל ברכות התורה עליהם ושומר מצוה לא יידע דבר רע. כי ברכת ד' עליהם, וכל המצביעים והעושים והמעשים למען רשימה זו יתברכו הם וכל אשר להם בכל מכל כל בגשמיות וברוחניות בזה ובבא. // המכתב המלא

אז נדברו יראי ד' איש אל רעהו

בהתקרב יום הבחירות לעיריות. הננו לעורר אודות אשר כתב רבן של ישראל זצוקלל"ה במכתבו מיום י"ב מרהשון תשע"ד כי לעת מאת כאשר אחים תועים הרימו יד על כל הקדוש לנו, על הישיבות הקדושות לב לבו של ישראל ועל החינוך הטהור ועל כל הדרך המסורה לנו מרבותינו מצוקי ארץ זיע"א, בודאי ובודאי חובה על כל בני התודה המבינים בעם להקהל ולהתאגד באגודה אחת להתייצב כחומה בצורה לנגד כל פגעי הזמן, ולא לשנות ח"ו מאשר קיבלנו מאבותינו ואשר העמידום ומסרו נפשם על כך רבותינו מדוד דור ער בדורנו מתן הגרא"מ שך הרב מטשעבין והגריש"א וכו' זצוק"ל.

ובהגיע זמן הבחירות נדברו יראי ד' בערי הקודש לפעול עבור רשימת בני תורה, שסימנה "עץ". אשר כל מטרתה להעמיד הדה על תילה כדרך רבותינו וכל הנהגתה מיסודה ע"פ דעת תורה ונתלכדו סביבה רבנן ותלמידיהון ההולכים סדך המסורה לנו מרבותינו.

וכפי שביאר מרן זיע"א, כבר מקובלנו מרבותינו על ענין הבחירות כי יש בריבוי המצביעים כבוד שמים, אשר השפעתו רבה ועצומה לידע ולהתוודע כי יש ציבור הנאמן לד' ולתורתו, ובפרט בתקופה קשה זו אשר רבים האורבים וזוממים לעקור את הכל ח"ו, ועי"ז יראי שיש ציבור גדול של בני תורה אשר לא יכניעו ולא יוותרו ולא יתפשרו על קוצו של יו"ד בענינים שהם יסוד וקיום היהדות, לעמוד על המשמר במסירות נפש. ועל כן באנו בזה בקריאה של חיבה כי חוב קדוש לחזק בכל כוח את רשימות בני תורה ומועמדיהם – בירושלים, בני ברק. מודיעין עילית, בית שמש, אלעד וביתר עילית. כי יש בריבוי המצביעים השפעה עצומה, וזו חובת השעה שאין מי שרשאי ליבטל ממנה, וגם המתרפה חבר הוא לבעל משחית ח"ו. וכפי אשר כתב רבן וליבן של ישראל זיע"א כי בוודאי חובה גמירה על כל אחד ואחד לעשות יותר מכדי יכולתו להצלחת רשימת ״'בני תורה'. וכל העוסקים בזה הם הם מעמידי התורה וכל ברכות התורה עליהם ושומר מצוה לא יידע דבר רע. כי ברכת ד' עליהם, וכל המצביעים והעושים והמעשים למען רשימה זו יתברכו הם וכל אשר להם בכל מכל כל בגשמיות וברוחניות בזה ובבא.

2 תגובות

 1. חיים של אושר הגב

  ע-ץ ח-י-י-ם היא
  למחזיקים בה,
  ותומכיה מאושר!

  הברירה ביד כל אחד מאתנו לבחור ברשימה היחידה והבלעדית המכרזת:
  זאת התורה לא תהא מוחלפת,
  "עץ – בני תורה",
  והבוחר בתורה ובמשה עבדו יריק עליך שפע טובה וברכה, התעלות והתרוממות!

  ואזי נוכל לחזור לתלמודנו בלב שקט ורגוע, בתפילה והודאה:
  "אנו עשינו את שלנו – אתה עשה את שלך".

  אשרינו מה טוב חלקנו!!!

 2. לגיונו של מלך הגב

  בס"ד. אשרי!
  אשרי מי שיזכה היום לבחור בעץ החיים.
  ההזדמנות ההיסטורית בידיך, אל תפספס!!!

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן