פסק הלכה ממרן הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א וממרן הגאון רבי זבולון שוב שליט"א: הנני מורה לרבים השואלים, להצביע למפלגת "בני תורה" שסימנה "עץ"

ויש בהצבעה לרשימת "עץ" ריבוי כבוד שמים באופן הנעלה ביותר, ומצוה גדולה מאוד לסייע לרשימה זו ולהשפיע על כל אשר חרד על קיום התורה והיהדות שיצביע לרשימה זו. וכל המסייעים והמצביעים לרשימת מפלגת "בני תורה" שסימנה "עץ" יתברכו מן השמים בבני חיי ומזוני, שפע ברכה והצלחה בכל אשר יפנו בכל מכל כל.

חשון תשע"ט

לאחינו בית ישראל שומרי התורה והמצוות הע"י

הנני בזה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, אשר כבר קבעו רבותינו גדולי הדורות זי"ע כי הרבה גופי תורה תלויים בזה, וחוב קדוש להשפיע על בחירת נציגים החרדים לדבר ה' להרבות כבוד שמים בעולם.

ע"כ הנני לגלות דעתי כי הנני מורה לרבים השואלים, להצביע למפלגת "בני תורה" שסימנה"עץ", אשר נציגיה בכל הרשויות פועלים רבות ונצורות לשמירת התורה והשבת ושאר צרכי היהדות בארץ ישראל.

ויש בהצבעה לרשימת "עץ" ריבוי כבוד שמים באופן הנעלה ביותר, ומצוה גדולה מאוד לסייע לרשימה זו ולהשפיע על כל אשר חרד על קיום התורה והיהדות שיצביע לרשימה זו. וכל המסייעים והמצביעים לרשימת מפלגת "בני תורה" שסימנה "עץ" יתברכו מן השמים בבני חיי ומזוני, שפע ברכה והצלחה בכל אשר יפנו בכל מכל כל.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן