קול החינוך מתריע: במהלך ימי החנוכה יערוך משרד החינוך בגני התתי"ם, בגני הילדות ובבתי הספר לבנות ימי פעילות במתכונת של "חינוך ממלכתי"

תקדים חמור ומסוכן - משרד החינוך יקבל לידיו את הבעלות המלאה על הפעילות בימי החנוכה בגני התתי"ם, בגני הילדות ובבתי הספר, מה שינוצל על ידו לעיוות ושיבוש התוכן הפנימי של חג החנוכה, ויוביל מאד מהר להפיכת חג החנוכה לחג תרבותי במשנת החילוניות הקלולקת שהפכה את מועדי ישראל לפולקלור יהודי ריק מתוכן.

אחד הדרכים הידועות והמוכרות של משרד החינוך לשינוי פני החינוך החרדי כידוע, היא באמצעות ניצול ציני של ימי המועדים וענייני הקודש, לחדור בעדם למוסדות החינוך החרדיים, ולהחדיר דרכם לילדי ישראל הטהורים מושגים מדעיים קלוקלים ובתערובת נוראה של קודש וחול רח"ל.

לקראת ימי החנוכה הבעל"ט, נודע על מזימה קשה והמורה, שבמסגרתה עומדת להינתן שליטה מלאה לאנשי משרד החינוך, על הפעילות ועל המתכונת החינוכית בגני התתי"ם, בגני הילדות ובבתי הספר לבנות במהלך ימי החנוכה הקרובים.

המדובר הוא בשילוב של שתי תוכניות זדוניות, האחת בשם "ניצנים". והשניה בשם "בית הספר של החופש הגדול". שתי תוכניות שהוכנסו למוסדות החינוך החרדיים מבעד לדלת הראשית על ידי גורמי הממסד במוסדות החרדיים, שנתנו בכך את ידם לתקדים חמור ומסוכן ביותר.

עתה, לקראת חג החנוכה, החליט משרד החינוך להשתמש באמצעות שתי תוכניות מסוכנות אלו -לערוך תוכנית של שמונה ימי פעילות רצופים בימי החנוכה בגני הילדות, בגני התתי"ם ובכיתות א-ג בבתי הספר לבנות, תחת בעלות מלאה של משרד החינוך כאשר זהו שלב נוסף של העמקת השליטה על מערכת החינוך ותכני המוסדות החרדיים.

בהודעה שיועדה להורי התלמידים והתלמידות, מטעם משרד החינוך, נכתב כדלהלן: "לכבוד הורי בתי הספר היסודיים ותלמודי התורה. בהתאם להחלטת משרד החינוך, תופעל תוכנית 'בית הספר של החגים', שמטרתה לתת מענה חינוכי איכותי לצרכיהם השונים של התלמידים שישתתפו בה, ובין היתר הקלה בנטל ועידוד השתלבות ההורים בשוק העבודה".

בהמשך המכתב מציג משרד החינוך במפורש את מטרותיו בפעילות זו: "במסגרת התוכנית עיריית ירושלים תפעיל באמצעות עמותת 'לביא' (רנה קאסן) את התוכנית בבית הספר בתקופת חופשות החגים חנוכה ופסח, הכוללת פעילויות למידה, העשרה, תרבות, הפעלות חברתיות-ערכיות וקריאה להנאה".

רשימה מפורטת זו איננה מותירה מקום של ספק, באשר לאופי התוכניות המוענקים לילדים למשך כ-8 ימים, חינם אין כסף. רשימת מטרות אלו; "פעילויות למידה, העשרה, תרבות, הפעלות חברתיות-ערכיות וקריאה להנאה", טומנות בחובן את כל הארס של משרד החינוך והינן ידועות ומוכרות היטב לכל מי שבקי בדרכי ההרס של משרד החינוך והתכנים המקולקלים אותם הוא עמל להחדיר בעקביות למוסדות החינוך החרדיים, וכפי שבשנים האחרונות החל לנצל את מושגי הקודש של ימי החנוכה המקודשים ללימוד מושגי מדע ומתמטיקה, באמצעות עירובם זה בזה עם מושגי וענייני הקודש במקשה אחת, הפיכת ענייני הקודש לדברי פלסתר רח"ל, וחילול קדושת ורוממות ענייני המועדים אצל ילדי ישראל הטהורים.

עתה, כאשר משרד החינוך יקבל לידיו את הבעלות המלאה על הפעילות בימי החנוכה בגני התתי"ם, בגני הילדות ובבתי הספר, ניתן לשער שאלו ינוצלו על ידיו לעיוות ושיבוש התוכן הפנימי של חג החנוכה, לפי רשימת התכנים המפורטת הנ"ל, פעילויות למידה, העשרה, תרבות, הפעלות חברתיות – ערכיות, וקריאה להנאה, יוביל מאד מהר להפיכת חג החנוכה לחג תרבותי במשנת החילוניות הקלולקת שהפכה את מועדי ישראל לפולקלור יהודי ריק מתוכן.

מזימה חמורה זו, הינה בבחינת 'עבירה גוררת עבירה', וגם בה התקיים לדאבונינו הכלל ש'לא עכברא גנב אלא חורא גנבי, והיא באה בעקבות מסירת מסגרות "הצהרונים" בגני התתי"ם ובגני הילדות, ומסירת מסגרות ה"קייטנות" של בתי הספר לבנות, לבעלות מלאה של משרד החינוד.

תוכנית ניצנים

תוכנית "ניצנים" הינה תוכנית חדשה, שבמסגרתה מתנהלים ה"צהרונים" של גני התתי"ם וגני הילדות, תחת בעלות מלאה וישירה של משרד החינוך, באמצעות גורם חיצוני המפעיל אותם עבור משרד החינוך. זאת בניגוד למה שהיה נהוג עד כה, שהמתכונת החינוכית בגנים התנהלה אך ורק תחת ההנהלה החרדית של הרשתות השונות באופן ישיר. כאשר בכך גם נוצר תקדים, של מסירת מסגרות החינוך של ילדי הציבור החרדי לניהול ישיר של משרד החינוך, דבר שנאסר על ידי כל גדו"י זצוק"ל מקדמת דנא.

כפי שהיה צפוי וברור מאליו, משרד החינוך אינו שוקט על השמרים, ובאותם צהרונים, מתקיימת באופן סדיר פעילות של הטמעת תכנים שמשרד החינוך חפץ להחדירם בקרב ילדי ישראל.

תוכנית בית הספר של החופש הגדול

תוכנית "בית הספר של החופש הגדול" אף היא תוכנית חדשה והרסנית, שבמסגרתה מתנהלות ה"קייטנות" בכיתות הנמוכות (א – ג) של בתי הספר לבנות, תחת בעלות מלאה וישירה של משרד החינוך, באמצעות גורם חיצוני המפעיל את הקייטנות עבור משרד החינוך. זאת בניגוד למה שהיה נהוג עד כה, שהם התנהלו באופן עצמאי וחרדי על ידי בתי הספר החרדיים באופן ישיר בלבד. כאשר גם בכך נוצר תקדים של מסירת מסגרות החינוך של בנות ישראל לניהול ישיר של משרד החינוך, דבר שנאסר על ידי כל גדו"י זצוק"ל מקדמת דנא. וכצפוי, גם בתוכנית זו משרד החינוך קבע את המתכונת של הפעילות בקייטנות באופן מדוקדק, ולמרבה החרפה תוך שיתוף פעולה הדוק של גורמים בכירים בממסד החרדי כמו ארגון "בתיה" וכדו', המממשים את הוראותיו בתוככי בתי הספר החרדיים.

***

לקראת ימי החנוכה הממשמשים ובאים על כל הורה לשמור על ילדיו מכל משמר מפני מגמות מסוכנות אלו של משרד החינוך החותר לקלקל את ילדינו בכל צורה אפשרית, לפקוח עינים ולהשגיח על תכני הלימוד במוסדות החינוך של בניהם ובנותיהם, לוודא שאכן מועברים בהם לילדיהם הרכים, הערכים הטהורים באופן הראוי והנעלה, בקדושה ובטהרה, ללא כל סרך של השיבושים שחדרו למחנינו בהשפעת משרד החינוך וההשתלמויות הפסולות, בדרך אבותינו ורבותינו על טהרת הקודש.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן