ראשי הישיבות בא"י במכתב חירום לרבני חו"ל: "חוק הגיוס החדש מהווה סכנה קיומית לכל עתידו של הציבור החרדי בארה"ק"

במכתב עליו חתומים גדולי ראשי הישיבות מהקהילה החסידית בישראל, קוראים הרבנים "לראשי עולם התורה והחסידות שבגולת אריאל להתכנס ולדון במה יוכלו לסייע למנוע את קבלת חוק הגיוס המוצע שמהווה סכנה קיומית לציבור החרדי בארץ הקודש" * הרבנים מציינים כי הסכמה חרדית לחוק היא הגורמת להחלתו וכפי שראשי השלטון מאשרים שוב ושוב "שאין ביכולתם להחיל את החוק באם לא יתקבל בהסכמה רחבה של הציבור החרדי" * " והנה כידוע נתפרסם כאן בארה"ק דעת חכמי מועצת גדולי התורה שיש לעמוד כנגד החוק עד כדי מסירות נפש, אבל עדיין יש סכנה גדולה להעברת החוק באם לא נעשה כל מה שביכולתנו למנוע את העברתו" // המכתב המלא

 

במכתב שנכתב "בחרדה גדולה ואימה ובתפילה ותקוה שירחם ה׳ עלינו ויושענו בישועה גדולה בקרוב ממש" ע"י גדולי ראשי הישיבות החסידיות בישראל, ועליו חתומים מרנן ורבנן: ראש ישיבת עמק התלמוד, כ"ק האדמו"ר מסאסוב, וראש ישיבת כוכב מיעקב – טשיבין, ראש ישיבת סלונים וחבר ועד הישיבות (בן האדמו"ר מסלונים, חבר מועצגה"ת), וראש ישיבת חכמי לובלין. כותבים הרבנים:

הנה אחרי פרסום החוק המוצע ופירושו הברור של היועץ המשפטי לממשלה, הרי הדבר ברור כשמש שעיקרו ויסודו הוא לקעקע את כל יסוד הישיבות הק' ויסוד הקדושה והאמונה דעם קדוש.

ראש לכל, הצעת החוק היא כי כל המשך קיום הסדר הדיחוי לבני הישיבות, מותנה בכך שמתוך היהדות החרדית יתמלאו "יעדים ומכסות" תמורת אלה שישארו בהיכלי הישיבות, דהיינו שמכל מחזור יתגייסו אלפים מהציבור החרדי והישיבות, ותוך עשרים שנה יגיע אחוז המתגייסים לששים אחוז מכל מחזור וכפי שכתב היועץ המשפטי לממשלה בחוות דעת שלו (בסעיף 7 ובסעיף 11), ובאם לא יעמדו בתנאי זה, יתבטל הסדר "תורתו אומנותו" לחלוטין.

גם עצם הדבר של הצבת "מכסות ויעדים", בפרט ביעדים גדולים כל כך, מהווה סכנה קיומית לכל עתידו של הציבור החרדי בארה"ק, אשר כידוע לכל הרוצה לידע, שרוב רובם של הציבור החרדי בגיל זה הינם בני ישיבות היושבים ועוסקים בתורה הקדושה, ואין שום דרך לעמוד ביעדים כאלו, ואף לא בהרבה פחות מזה, מבלי לגייס גם רבים מאד מבני ישיבות היושבים ועוסקים בתורה, ומכש"כ אלו שלא זכו להסתופף בהיכלי התורה, אשר ברצונם לחיות חיי יהדות וטהרה ולהקים בתים כשרים בישראל, שהם נתונים בסכנה עוד יותר גדולה מלומדי התורה, ובודאי מקומות הצבא עלולים לדרדר אותם אל עברי פי פחת ה"י, כנודע מהמתחולל שם אשר רבים חללים הפילו עד כדי פריקת עול לגמרי רח"ל, ובלי שום ספק שזה יביא לשינוי כל מהותו ורוחו של כל הציבור החרדי.

ובפירוש כתבו שוב ושוב, שאין ביכולתם להחיל את החוק באם לא יתקבל בהסכמה רחבה של כל שדרות הציבור החרדי, וע"כ הסכמתנו לחוק היא עצמה הסיבה הגורמת להחלתו.

והנה יש המציעים לתקן את החוק בשינוי הסעיף הקובע שבאם לא יעמדו ביעדים ב־6 שנים הבאות יפקע החוק, ותמורת כן לכתוב שבאופן זה תהא הממשלה רשאית לחוקק חוק חדש. אך ברור שתיקון זה אינו תיקון כלל, ראשית כי לא ניתן לדעת מה יגזור אז עלינו החוק החדש, אשר מתוך נסיון דברי הימים, בכל פעם הגזירות רק הולכות ומתחזקות יותר מקודמיהם.

מלבד זאת שום חוק חדש, לא ישנה כלל את עצם מהות החוק, שכן כל סיבת פקיעת החוק הקודם ע"י הבג"צ היה משום שאינו מספיק שיוויוני, ולכן כל זמן שהחוק לא יבטיח שהציבור החרדי יקציב מתוכו מספיק מגוייסים, שיביא בהמשך לשויון מלא לכמות המתגייסים החילוניים, או קרוב לכך, חוק שכזה לא יעמוד בתביעת הבג"צ. וע"כ העצה היחידה שנותרה לנו היא להתנגד בכל התוקף לגיוס בני הישיבות.

והנה כידוע נתפרסם כאן בארה"ק דעת חכמי מועצת גדולי התורה שיש לעמוד כנגד החוק עד כדי מסירות נפש, אבל עדיין יש סכנה גדולה להעברת החוק באם לא נעשה כל מה שביכולתנו למנוע את העברתו.

ועתה עינינו נשואות אליכם ראשי עולם התורה והחסידות שבגולת אריאל, אשר מאז ומעולם עמדו לימין אחיהם שבארה"ק ולמאבקם בגזירות על הדת, להתייחם לגזירה זו כאל סכנה קיומית לציבור החרדי, ואילו היה מדובר בסכנת נפשות גשמית ברור לנו שהייתם עושים כל מה שביכולתכם לטכס עצה להצלה, והדבר פשוט וברור שכן הוא לכה"פ בהצלת הגשמות מלרדת לבאר שחת, וצריכים להתיישב ולדון כדת מה לעשות, על מנת למנוע בכל הדרכים את קבלת החוק המוצע.

אל המכתב הצטרף גם מנהיג קהילת פרושים ראש ישיבת 'ישיבה למצויינים' שהוסיף כי:

המצב בגיוס בנים ובנות מחמיר מיום ליום, גדרות עולם נפרצים וסכנה גדולה להמשך קיומינו, והחובה לעמוד בפרץ וכל העושים ומעשים הם בכלל מקיימי התורה ויתברכו בברכת ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן