חשיפה | מסמך סודי שהמשטרה הגישה לבג"ץ מגלה: אלימות המשטרה נגד המפגינים החרדים מבוצעת בניגוד לחוק

ביום שני הקרוב בשעה 11:30 אמור להתקיים דיון ראשון בבית המשפט העליון בפני הרכב של שלשה שופטים בראשות נשיאת בג"ץ בנוגע לעתירה שתבעה לאסור על המשטרה להתייחס למפגינים החרדים כ"אבק אדם, המון חסר פנים, חסר זהות, חסר כבוד", וזאת בעקבות התזת בואש נגד המפגינים החרדים בניגוד לחוק * בין המסמכים שהגישה המשטרה לבג"ץ היה גם פירוט הנהלים במעודכן להפעלת הבואש, המשטרה החליטה להשחיר חלקים רבים ממנו וזאת בכדי לפגוע בהליך השיפוטי. אולם גירסה לא מצונזרת של הנהלים שהגיעה לידי פרקליטי העותרים חשפה כי בשורות המושחרות מופיעים נהלים המוכיחים כי המשטרה פעלה בניגוד לחוק.

בעתירה שהוגשה לבג"ץ ע"י עו"ד יובל יועז ועו"ד דורון ברקת ממשרד יועז-ברקת נגד משטרת ישראל, נטען כי השימוש במכת"זיות ובנוזל ה'בואש' – ובפרט באזורים בנויים – מהווה פגיעה חמורה בזכויות בסיסיות של המפגינים, תוך ענישה קולקטיבית וסביבתית הפוגעת גם בעוברי אורח, תושבים ובעלי עסקים.

בעתירה התבקש ביהמ"ש לאסור על המשטרה להימנע מעשיית שימוש במכשיר ה'בואש' ובכל אמצעי משטרתי שעניינו התזת נוזל מצחין ו/או נוזל צבוע בצבע שאינו נמחה, במסגרת טיפול בהפגנות בשטחים בנויים, "בהיותו שימוש החורג באופן קיצוני ממתחם הסבירות ובהיותו פוגע בזכויות אדם באופן בלתי מידתי, לרבות בזכות היסוד לכבוד האדם, בזכות לחופש הביטוי ולחופש ההפגנה, ובזכות לבריאות, והעולה כדי ענישה קולקטיבית".

בעקבות העתירה צפוי להתקיים ביום שני הקרוב בשעה 11:30 דיון ראשטו בבית המשפט העליון בפני הרכב של שלשה שופטים בראשות נשיאת בג"ץ בנוגע לעתירה, בין המסמכים שהגישה המשטרה לבג"ץ היה גם פירוט הנהלים להפעלת הבואש, אך המשטרה החליטה להשחיר חלקים רבים ממנו. אולם למרות נסיונות המשטרה לזהם את ההליך השיפוטי בצנזור מסמך נהלי הבואש, המסמך המלא והמעודכן הגיע לידי פרקליטי העותרים בגירסה לא מצונזרת (ללא ההשחרה) שם נחשף כי בשורות המושחרות מופיעים נהלים המוכיחים כי המשטרה פעלה בניגוד לחוק.

"המשטרה מודעת לסיכונים הבריאותיים החמורים"

לאחר תיאור שורה של מקרים נכתב בעתירה, כי הדברים מוכיחים את מדיניותה של המשטרה – "לנהוג בברוטליות כלפי האוכלוסייה החרדית שבמקום ההפגנות, בין אם כלפי עוברי אורח תמימים שנפגעו מבלי שכלל הפרו את הסדר, ובין אם כלפי מפגינים ובמנותק ממידת או שאלת השפעתם על הפרות הסדר, הזוכים לטיפול המסוכן והפוגעני שנובע משימוש במכת"זית ה'בואש'". "השימוש במכת"זית ה'בואש', בסילוני מים מצחינים וב'מים כחולים' הוא בגדר מדיניות של המשטרה, לא אירוע חד-פעמי, לא טעות של מפקד ברמת השטח, לא חריגה מהוראות -ועל כך בדיוק נסובה עתירתנו זו".

העתירה מציבה סימני שאלה על עמדתה התמוהה של משטרת ישראל לגבי השלכות השימוש ב'בואש'. מתברר כי בניגוד לגישה המוצהרת של המשטרה כאילו השימוש ב'בואש' "אינו מהווה סיכון בריאותי לבני אדם" – קיים נספח מיוחד המצורף לנהלי השימוש המונה את הסיכונים הנשקפים לשוטרים הבאים במגע עם החומר.

נספח זה חושף את הסכנות השונות הקיימות בחומר, ודורש מהשוטרים להקפיד על שורה של הוראות בטיחות כדי להגן על עצמם. כך, נקבע גם כי מפעיל מכשיר ההתזה ישתמש בכפפות, במגן פה ואף ובמסנן P2.

"הנה כי כן, אף לשיטת המשיבים עצמם, היחשפות לנוזל הבואש כרוכה בסיכונים בריאותיים חמורים, הרלוונטיים למפגינים ולשוטרים כאחד. זאת, עוד לפני שנלקח בחשבון מצבם רגישות היתר של ילדים וקשישים, או שהמצב הבריאותי-פרסונלי של אנשים חולניים שאינם בקו הבריאות, יעצים עד מאוד את ההשפעות האמורות".

"יש להצר על כך שהמשיבה 1 (משטרת ישראל) טוענת כי הנוזל אינו מהווה סיכון בריאותי לבני אדם, קרי למפגינים, אך מודעת ומתריעה על מכלול הסיכונים החמורים שעשויים להיגרם לכוחותיה. ככל הידוע לעותרים, הן המפגינים והן השוטרים – כולם בני אדם, יצורי אנוש, על כוחם ועל חולשותיהם".

בריוני המשטרה מפעילים נשק חומצתי נגד המפגינים החרדים -תמצית המדינה (בוא"ש בלע"ז)

"הפגיעות כתוצאה משימוש במכת"זית ה'בואש' בשטח בנוי וצפוף, נגרמות גם כשהשימוש נעשה לכאורה בהתאם לנהלים, שכן נאסר לכוון את הסילון ישירות לעבר אנשים בשל עוצמתו אלא יש לפזר את הנוזל מצד לצד וכלפי מעלה, באופן שמרסס את כלל הרחוב, האנשים הנמצאים בו והבתים הסמוכים, וגורם להם לצחנה כבדה ולתופעות בריאותיות".

"במקרים רבים אף חורגת המשיבה 1 מנהליה שלה, ויורה את הנוזל ישירות על באי הרחוב, תוך שהסילון מופנה לכיוון ראשם, ולא בריסוס מעל לראשיהם כנדרש בנוהל שימוש ב'בואש'. ברחובות צרים וצפופים אין לאנשים כל אפשרות לברוח ולתפוס מחסה והם נלכדים תחת סילון המכת"זית העוצמתי הגורם לפגיעות קשות גם למי שאינם לוקחים חלק בהפרות הסדר. לא פעם מותז הנוזל המצחין וכן ה'מים הכחולים' אף לאזורים שמחוץ למוקד ההפגנה, וגורם לפגיעה דומה בעוברי אורח; מותז ישירות למרפסותיהם של התושבים, בניגוד מוחלט לנהלים הקובעים שאין להתיז את הנוזל לעבר רכוש שלא מבוצעים ממנו מעשי הפרות סדר,

עוד נכתב בעתירה, כי בנוהל השימוש ב'בואש', נכתב כי זמן ההשפעה של החומר הבא במגע עם הסביבה הוא כחצי שעה, אך אין ולו קשר קל בין טענה זו לבין המצב במציאות. בפועל, ריח בלתי נסבל זה נותר גם ימים רבים לאחר השימוש בו והוא נספג בקירות הבתים, ברהיטים ובשטיחים ואף במדרכות ובכבישים. השהות בבית שאליו חדר הבואש או אף ברחוב שבו הותזה כמות גדולה של בואש היא קשה ביותר אפילו ימים לאחר השימוש. תושבים רבים נאלצו להתפנות מחדרים שאליהם חדר הבואש ואף להתפנות כליל מבתיהם למשך מספר ימים. ריח הצחנה אינו מאפשר לעוברים והשבים להתהלך כרגיל ברחוב מבלי לחוש בחילה וסחרחורת, וכך מונע במידה רבה את השימוש בו. עוד מחייב את הנוהגים ברכב לאטום את חלונותיהם ולבחור בדרכי נסיעה חלופיות.

"הנוהל המסדיר את השימוש בבואש קובע, כי יש להתיז את הבואש לצדדים – הלוך ושוב – דימוי 'אפקט הממטרה'. כך, נוהגות מכת"זיות הבואש לנסוע באיטיות באזורי מגורים הבנויים בצפיפות, ולהתיז מצד לצד את הנוזל המצחין המכסה את כל הנקרא בדרכו: מכוניות, מדרכות, כניסות לבניינים, חלונות בתים ולתוך הבתים עצמם, גגות, בתי עסק ועוד".

"המצב האבסורדי שנוצר הוא שלא ניתן להשתתף בהפגנות החרדים ולממש את הזכות למחאה, מבלי להיענש על כך באופן קולקטיבי, גם עבור אנשים שלא ביצעו ולו קצה של התנהגות המפרה את הסדר הציבורי. יוצא שהתנהגות זו, גורמת לפגיעה בזכות לחופש הביטוי וההפגנה במידה שאינה עומדת במבחן המידתיות במובן הצר, לאור הפגיעה החמורה ביכולת להפגין. זאת במיוחד שכן התכלית לפגיעה בחופש הביטוי, שמירה על הסדר הציבורי, אינה מושגת מקום שבו לאחר תום הפגנה שנמשכת פרק זמן קצר ביותר, נדרשים תושבי השכונה 'לאסוף את השברים' ולהתמודד עם תוצאותיה במשך ימים ארוכים, תוך פגיעה חמורה בשגרת חייהם".

העתירה מבקשת משופטי הבג"ץ למנוע תופעה זו של ענישה קולקטיבית, "הננקטת על-פי רוב במדינות ותחת משטרים שאינם דמוקרטיים, כאמצעי נפוץ הננקט לשם דיכוי מרידות, הפיכות או אי-ציות בהיקף נרחב".

"ענישה קולקטיבית משקפת, במשפט הבינלאומי ובמשפט הישראלי, אמצעי ענישה הפוגע באופן בלתי מידתי בזכויות אדם, ולפיכך אמצעי זה הוא אמצעי שאינן כדין".

מכתזית המשטרה מתיזה מים כחולים על המפגינים החרדים
"פגיעה בכבוד האדם, בחופש הביטוי ובחופש ההפגנה"

עו"ד יובל יועז ועו"ד דורון ברקת מרחיבים בהמשך במובאות שונות אודות חופש הביטוי וההפגנה כזכות חוקתית מהותית, בפרט בהפגנות בנושאים פוליטיים. בענין זה מצוטטות כמה מהחלטות של הבג"ץ בהן נקבע כי "חופש הביטוי הפוליטי ראוי להגנה מירבית, הן משום שנודעת לו חשיבות יתירה מבחינה חברתית, כיסוד מוסד של המשטר הדמוקרטי, והן משום שהוא חשוף יותר מכל צורה אחרת של ביטוי להתנכלות מצד השלטון".

בענין זה מציינת העתירה, כי אין מקום להצטדקות של המשטרה כי היא נוקטת באמצעים החריגים כדי לשמור על הסדר הציבורי, שכן "עקרונות המידתיות והסבירות בהפעלת אמצעים לצורך שמירה על הסדר הציבורי הינם מאבני היסוד של כל פעולה משטרתית. תכלית השימוש באמצעים לטיפול בהפרות סדר אינה פיזור ההפגנה וביטול כליל של הזכויות לחופש הביטוי וההפגנה. תכלית השימוש הינה לשמור על הסדר והביטחון תוך הבטחת זכותם של המפגינים להמשיך ולהפגין, וכאמור רק במקרים החריגים שבחריגים תיסוג לחלוטין הזכות לחופש הביטוי".

מלבד העובדה שהתנהגות המשטרה עומדת במקרים רבים גם בניגוד לנוהל השימוש ב'בואש' שקובע, בין השאר, כי השימוש בו יבוצע באופן מבוקר וייעשה רק בהתזה לא ישירה, כשאין להתיז ישירות לכיוון ראשי המפגינים מחשש לפגיעה טראומתית כתוצאה מעוצמת הסילון, מערערים העותרים על עצם מדיניות המשטרה. לטענתם, השימוש במכת"זית ה'בואש' וב'מים כחולים' אינה עומדת בכללי המשפט המינהלי, בהיותה פוגעת בכבוד האדם, בחופש הביטוי ובחופש ההפגנה באופן בלתי חוקי.

"פגיעה זה כרוכה בשני ראשים: האחד, פגיעה בזכות לחופש הביטוי וההפגנה של מפגינים שאינם מפירים את הסדר, הנחשפים לנוזל ה'בואש' ול'מים הכחולים', המותזים עליהם בזרם בלחץ גבוה, הגורמים לפגיעה בבריאותם וכך מונעים מהם את היכולת להפגין. השני, פגיעה היקפית הנגרמת הן לתושבים, לבעלי עסקים ולעוברי אורח בזמן ההפגנות, והן פגיעה מתמשכת בשגרת חייהם ובבריאותם זמן רב לאחר תום ההפגנות, כתוצאה מהריח החזק והבלתי נסבל שנותר במקום".

"יודגש, כי מעבר לעצם הפגיעה בזכויות לחופש הביטוי ולחופש ההפגנה, הרי שבעצם השימוש באמצעים האמורים גלומה גם פגיעה חריפה ועמוקה בכבוד האדם של המפגינים. אלה לא חטאו; כל רצונם הוא לממש את זכות המחאה הנתונה להם כזכות יסודית במשטרנו החוקתי. אין עילה ואין הצדקה להתייחס אליהם כאל מטרד, פגע רע, אבק אדם, המון חסר פנים, חסר זהות, חסר כבוד – ולהתיז עליהם נוזלים מצחינים".

עו"ד יובל יועז ועו"ד דורון ברקת מבקשים שכל אחד מן השופטים, הפרקליטים והיועצים המשפטיים השונים, ישימו עצמם במקומם של בני אדם הזוכים ליחס שכזה, ועוד מצד הגוף שאמור לפעול באופן אקטיבי כדי להגן על זכותם של אזרחים להפגין – "זוהי פגיעה ישירה בליבת כבוד האדם, זכות היסוד, אם כל הזכויות, המעוגנת בפסקת המטרה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו".

העתירה המלאה לבג"ץ:
,

2 תגובות

  1. לוי יצחק הכהן הגב

    אשרי כל מי שידו במלחמת הקודש נגד עקירת הדת בארה"ק!
    חשוב מאוד לפרסם את קיום האתר והרבה לא יודעים על קיומו , והרבה שיודעים לא יודעים שהוא נפתח מנטפרי!
    חזקו ואמצו!

  2. אידישע טאטע הגב

    ליבנו ליבנו על אכזריות המשטרה להבנים. מי יודע אם זה לא בא משום שאיננו שומרים על האפרוחים הזכים שמחסנים אותם מרגע לידתם גם כן באכזריות וגורמים להם נכויות וחוליים ואין מוחה ופוצה פה ומצפצף. ר"ל אתם הרי יודעים כמה מוסדות לחולים ונכים אפילו לצמיתות קמים חדשות לבקרים לתת להם מחסה . אין משפחה שלא ניזוקה .

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן