מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א נגד ראש העיר האנטישמי שמעוניין להרוס בית כנסת יהודי בבני ברק – "כך פעלו הנאצים ימ"ש"; "מי שיש לו יד וחלק במעשה חייב נידוי"

לאחרונה נודע, כי גורמים פוליטיים השולטים בעיריית בני ברק, ובפרט ראש העיריה החדש אברהם רובינשטיין, זוממים להחריב בזדון לב את בית המדרש 'דרכי שמואל' בקרית הרצוג ואף הוציאו לשם כך 'צו הריסה'. * בעקבות הידיעה המזעזעת על התכנון הנפשע והאנטישמי הורו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א כי "יש לפעול בכל הדרכים והאמצעים למנוע את מעשה הנבלה אשר לא היתה כזאת בישראל". במכתבם מציינים מרנן ורבנן כי "כל מי אשר לו יד וחלק במעשה פשע ורשע כזה, יהיו מחויבים לנהוג בו כדין המפורש בשו"ע (יו"ד סימן של"ד)", * הגאב"ד הגאון הגדול רבי צבי פרידמן שליט"א הוסיף כי "כמובן שצריך ומותר לפעול בכל דרך שהיא, למנוע דבר מעין זה", הגאון הגדול רבי אליעזר הלוי דינר שליט"א ציין כי "להרוס מקום קדוש מתאים לנאצים ימ"ש", בדברים נוקבים וברורים שנשא ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך שמואל דויטש שליט"א אמר כי זהו "בזיון התורה בצורה הגרועה ביותר. בצורה שעשו זאת האנטישמים למיניהם בכל הדורות. פגשתי יהודי מבוגר, שסיפר שהוא זוכר מה שהיה בליל הבדולח, ולא האמין שבארץ ישראל יראה יהודים שהורסים בית כנסת בנוי. זה דבר שצריך לזעזע כל נפש יהודי" ראש הישיבה הוסיף כי "אסור לנו לשתוק, אנחנו צריכים להזדעזע ולהרעיש עולם ומלואו, שכל הגולה תהיה כמדורת אש, לא יכול להיות דבר כזה מאיזה טעם שלא יהיה"

קהילת בני התורה בשכונת קריית הרצוג בבני ברק נוסדה לפני כשנתיים בהוראת, הכוונת וברכת רבן וליבן של ישראל זצוק"ל, שראה צורך גדול בהקמת קהילות איכותיות של ציבור בני התורה המבינים בעם. במשך התקופה נדד בית הכנסת של הקהילה ממקום למקום, כשלפני חודש הסתיימה בניית מבנה חדש ורחב ידיים כמקדש מעט ומקום תורה ותפילה שישמש את אברכי הקהילה ובני משפחותיהם.

לאחרונה נודע, כי גורמים פוליטיים השולטים בעיריית בני ברק, ובפרט ראש העיריה החדש אברהם רובינשטיין, זוממים להחריב בזדון לב את בית המדרש ואף הוציאו לשם כך 'צו הריסה', הדבר נעשה בתואנה ואמתלה שקרית לפיה יש להרוס את המקום הקדוש משום שהוקם שלא כחוק ועל גבי קרקע המיועדת לצרכי גינה ציבורית, כביכול. רבנים ואישי ציבור שביקרו במקום ציינו, כי כל מי שרואה את האיזור מבין כי מדובר בנימוק מגוחך ובדוי, שאין לו מקום מבחינה ציבורית, שכן המקום נקבע זה מכבר כמיתחם של בתי כנסת ומוסדות שונים, ואין בו פיסת קרקע המשמשת כגינה ציבורית. במיתחם זה הוקמו כבר לפני שנים חמישה בתי כנסת, לצידם גני ילדים, פנימיה ואולם שמחות, והעיריה איפשרה את הדבר ולא העזה להוציא יצו הריסהי לאף אחד מהם. "רק כאשר ציבור בני התורה הקים במקום את ביהמ"ד 'דרכי שמואל', נזכרה צמרת העיריה שנבחרה בבחירות האחרונות, כי הפעולה הראשונה שתיזום תהיה הריסת בית המדרש ח"ו, בעוד כל בתי הכנסת והמוסדות האחרים ימשיכו לפעול במקום, למרות שהם מצויים באותו מעמד וסטטוס, וכמותם עוד עשרות מוסדות תורה ובתי כנסת במקומות שונים בעיר בני ברק".

בעקבות הידיעה על התוכנית האנטימשית והמזעזעת יצאו אתמול מרנן גדולי ישראל שליט"א בבני ברק, גאוני ההוראה וראשי הישיבות שליט"א, שלאורם צועדים רבבות מבני התורה בארץ הקודש, בזעקה נרגשת למנוע את הדבר בכל הדרכים.

במכתב שפרסמו מרנן ורבנן שליט"א תחת הכותרת "הזדעזעי ארץ והתגעשו מוסדי תבל" נכתב:

"על השמועה הנוראה והמחרידה כי באה, כי בימים אשר נושענו מיד היוונים אשר 'באו פריצים וחללוה', בזמן הזה עלתה על דעת יהודים שומרי תורה ומצוות לשלוח יד במקדש ד', בית מקדש מעט – בית המדרש 'דרכי שמואל' בקרית הרצוג, בית גדול שמגדלים בו תורה ותפילה, והוקם במסירות נפש ובדמים מרובים".

"היכן נשמע כזאת שבתואנות שוא ובעלילות דברי שקר נגשים להילחם עם מלך מלכי המלכים בביתו. אין זאת אלא שצרות העין והשנאה נתגברו בעוה"ר באין מעצור, ואנה נישא את חרפתנו?"

"ולראש העיריה, ר' אברהם רובינשטיין הי"ו, אנו פונים באזהרה נמרצת: אל נא תרעו, סלקו ידיכם מהיכל ד'. היאך לא תיבושו ולא תתייראו לנפשכם מהבזיון הנורא בכבודו של מקום. גורו לכם מיום הדין בעת פקודה".

"כל מי אשר לו יד וחלק במעשה פשע ורשע כזה, יהיו מחויבים לנהוג בו כדין המפורש בשו"ע (יו"ד סימן של"ד)".

"ולקהל עדת ישורון די בכל אתר ואתר, נקרא לעשות ולפעול בכל הדרכים האמצעים למנוע את מעשה הנבלה אשר לא היתה כזאת בישראל מאז היותו לגוי, ולסכל את רעיון העועים הלזה, ולא יחרה אף ד' בעמו ובנחלתו".

על המכתב חתמו מרנן ורבנן הגאב"ד הגאון הגדול רבי צבי פרידמן שליט"א, שהוסיף קודם חתימתו את פסק ההלכה: "וכמובן שצריך ומותר לפעול בכל דרך שהיא, למנוע דבר מעין זה", וכן הגאון הגדול רבי שמואל מרקוביץ שליט"א; הגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט"א; הגאון הגדול רבי צבי שינקר שליט"א.

הגאון הגדול רבי אליעזר הלוי דינר שליט"א, הוסיף בחתימתו: "להרוס מקום קדוש מתאים לנאצים ימ"ש וכמו שבאמת עשו בגרמניה לביה"כ של אבי מורי זצ"ל קשה להאמין ששומר תורה ומצוות הולך בדרכם. תיזהרו מקללת שמים";

הגאון הגדול רבי דוד מינצר שליט"א שהוסיף בחתימתו: "ונתקיים באנשים האלו מה שאמרו חז"ל מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. ומי מעיד על ישראל שמקיימים שמו יתברך בעולם, אומות העולם ששונאים ורודפים אותם. ומי מעיד בנו שאנו מקיימים שמו יתברך בעולם, אחינו שונאינו מנדינו ששונאים ורודפים אותנו".

במעמד הכנסת ספר תורה שהתקיים בשבוע שעבר לביהמ"ד נשאו דברים מרנן גדולי ישראל שליט"א שנשאו והתייחסו בכאב למזימת עיריית בני ברק להחריב את המקום המפואר, כפי שלא נעשה מעולם בעיר התורה והחסידות, ובצורה המזכירה מחזות מצמררים מההסטוריה היהודית.

הגאב"ד הגאון הגדול רבי צבי פרידמן שליט"א אמר: 'מזמור שיר חנוכת הבית לדודי. אנחנו עוסקים פה בחנוכת הבית, בית של תורה, של קדושה, בית של תפילה. בכל הדורות הייתה חשיבות מיוחדת לבית מקדש מעט, זה היבית מקדשי שלנו היום. ובפרט בזמנים כאלה קשים, שאי אפשר להתעלם מכל הגזירות הקשות שגוזרים ושעומדים לגזור. כמה אנחנו צריכים להיות שמחים ומרוצים, שקם פה ביהמ"ד גדול ומפואר, אך למרבה הכאב ישנם שלוטשים עיניהם להחריב אותו. וכמו ששרו כאן קודם יעוצו עצה ותופר, כי עמנו ק-לי. הקב"ה יעזור שנראה כי 'עוצו עצה ותופר'. כמה עלולים לטעות, והאמת שגם אנחנו בלי מרן רבי שמואל זצוק"ל, גם היינו טועים. כמה צריך להודות שלא שם חלקנו כהם, כמה עלינו לשמוח מצד אחד למרות כל החורבן הגדול המתחולל לעינינו. כמה צריכים אנו להודות להקב"ה, שהבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת".

במהלך המעמד הוקרנו דבריו של הגאון הגדול רבי ברוך שמואל דויטש שליט"א, ראש ישיבת 'באר מרדכי' ומראשי ישיבת יקול תורהי, שנאמרו לכבוד המאורע.

הגאון הגדול שליט"א השמיע דברים נוקבים כלפי אלו המנסים בעזות מצח ובעויינות לנסות להרוס את בית הכנסת באומרו: "מורי ורבותי, איני יכול להתאפק מלדבר על הדבר המחריד שעלול חייו לקרות כאן, שהוא בזיון התורה בצורה הגרועה ביותר. בצורה שעשו זאת האנטישמים למיניהם בכל הדורות. פגשתי יהודי מבוגר, שסיפר שהוא זוכר מה שהיה בליל הבדולח, ולא האמין שבארץ ישראל יראה יהודים שהורסים בית כנסת בנוי. זה דבר שצריך לזעזע כל נפש יהודי, וכי עלה פעם על הדעת שיחריבו בית כנסת שהושקע בו הון ואון ונפש, מאיזה טעם שלא יהיה ? הלוא זו שערורייה שאם הייתה נעשית באיזושהי ארץ אחרת בגלות, היו אומרים שנעשה פה מעשה אנטישמי נורא, והרי כשפגעו קצת בבית כנסת בערד, יצאו עשרים אלף איש מערים אחרות בכדי להפגין".

"ועוד היכן עושים דבר כזה? – בעיר התורה והחסידות, בעיר שבה שכן מרן החזון איש, ומרן הסטייפלער, ומרן הרב שך, שאין שום ספק שאם הם היו שומעים שעושים דבר כזה הם היו יושבים בתענית כמו על ספר תורה שנפל, והיו קורעים קריעה, ללא שום צל של ספק".

"אנחנו צריכים לפקוח את העין, אם חייו יעלה זממם בידם, מדובר פה בתקדים שחייו יהיה לו המשך. הואיל ויש הצהרת כוונות על כך כבר מזמן, ויהיה ח"ו המשך להחריב את בתי הכנסת ובתי הספר הקדושים שנבנו, להחריב כל דבר שאפשר. אם יכולים להחריב בית כנסת בנוי, בוודאי שמחר יאמרו שמותר ויאמרו שאפילו מצוה להחריב כל דבר. וכמובן שעל דבר כזה אסור לנו לשתוק, אנחנו צריכים להזדעזע ולהרעיש עולם ומלואו, שכל הגולה תהיה כמדורת אש, לא יכול להיות דבר כזה מאיזה טעם שלא יהיה".

"זה דבר שנוסף בעוונותינו הרבים, על הרדיפות הנוראות נגד כל מקום קדוש שהולך להבנות. אנחנו לא מבינים את הרדיפות הללו בשום פנים ואופן, אבל הנושא הוא לא אם אנחנו מבינים, או שאנחנו לא מבינים את שתיקת האנשים המבוגרים, תלמידי החכמים. אין לזה שום הסבר. אם היו עושים את זה לכל ציבור אחר הייתה קמה צעקה גדולה".

את דבריו סיים הגאון הגדול שליט"א בדברי חיזוק וברכה: "מורי ורבותי, אנחנו צריכים לראות את זה כנסיון נוסף, על שזכינו ברוך די לעמוד על משמר התורה, על משמר הקדושה ועל המשך מסורת הדורות. תמיד במצבים כאלו ישנם הרבה נסיונות, אבל יאני בינה לי גבורהי. אנחנו בטוחים שהדרך שלנו היא הצלת היהדות והצלת כלל ישראל מכל הירידה. לכן אנחנו מוכנים לכל נסיון שלא יהיה, ובכל הכוחות. אבל לא ניתן לדברים האלו להמשיך, ובכל צורה שהיא. די יעזור שהמזימה הנואלת הזו לא תעלה בידם והם ירפו ידם ממנה, ודי ישפות שלום על כלל ישראל ונזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן".

תגובה אחת

  1. ג. פולק הגב

    לא יקום ולא יהיה

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן