ביום שלישי הקרוב, למשך שבע שעות: וועדה מיוחדת בכנסת צפויה להתכנס בכדי לקדם את החוק לגיוס חרדים

ביום שלישי בשבוע הבא צפויה להתכנס הוועדה המיוחדת בכנסת שאחראית על קידום חוק הגיוס לדיון שימשך שבע שעות, במטרה להכינו לקראת קריאה שנייה ושלישית. ייתכן שייחלו הצבעות על ההסתייגויות שיוגשו על סעיפי החוק השונים, כך דווח בכלי התקשורת * חוק הגיוס שאושר בקריאה ראשונה קובע כי המכסות והיעדים נגד בני הישיבות יגדלו בהדרגה עד לשיעור של 60% מכל שנתון, כשהיעדים אף יוכנסו לבסיס החוק ולא יהיו נתונים לפרשנויות, ובנוסף, אף יוטלו סנקציות כלכליות ופליליות נגד החרדים באי עמידה ביעדים ובמדרג שיפורסם במפורש בחוק. * מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל הבהירה כי במידה והחוק יעבור יש לפרוש מהקואליציה. * אסיפת חכמי וגדולי התורה, שהתכנסה לכינוס חירום בענין כתבה בהחלטותיה כי כי אם החוק או חלקו יעבור יפרסמו הרבנים הוראה פומבית שלא להתייצב בלשכות הגיוס

למרות התנגדות החרדים, הוועדה המיוחדת לחקיקת החוק לגיוס בני ישיבות שמקדמת את חוק הגיוס צפויה להתכנס ביום שלישי הקרוב במשך שבע שעות כדי להכין את הצעת החוק לאישור בקריאה שנייה ושלישית. ייתכן שייחלו הצבעות על ההסתייגויות שיוגשו על סעיפי החוק השונים.

הדיון יתקיים לאחר תקופה ארוכה שבה הקואליציה לא קיימה דיונים על הצעת החוק, שנועדה להגביר את הגיוס מקרב המגזר החרדי.

חוק הגיוס, שאושר בקריאה ראשונה קובע כי המכסות והיעדים נגד בני הישיבות יגדלו בהדרגה עד לשיעור של 60% מכל שנתון, כשהיעדים אף יוכנסו לבסיס החוק ולא יהיו נתונים לפרשנויות, ובנוסף, אף יוטלו סנקציות כלכליות ופליליות נגד החרדים באי עמידה ביעדים ובמדרג שיפורסם במפורש בחוק.

מעיקרי החוק

בהתאם להנחיות בג"ץ, הגיש משרד הבטחון הצעת חוק חדשה, שמעגנת את יעדי הגיוס שיעלו באופן הדרגתי, עד למצב שעולם הישיבות יצטרך למסור מקרבו 60% מתלמידיו, בתמורה למתן דיחוי לחבריהם לספסל הלימודים. החוק אף כולל אמצעי לחץ משולבים של סנקציות כלכליות ופליליות, ע"מ לכפות את העמידה ביעדים, שבתחילה באי עמידה ב95% מיעדי הגיוס יוטלו נגדם סנקציות כלכליות יוטלו סנקציות כלכליות נגד עולם הישיבות.ובהמשך החוק החדש קובע שבאי עמידה באי עמידה במשך 3 שנים רצופות ב-85% מיעדי הגיוס יוטלו סנקציות פליליות נגד כל בני הישיבות בגיל גיוס (הסנקציות הפליליות יופעלו בדומה לחוק לפיד, באמצעות ביטול החוק).

ע"פ הצעת החוק, ייקבע בחקיקה ראשית במדויק יעדי הגיוס למשך עשור שנים ממועד חקיקת החוק. כשבתוצאה הסופית בעשור הקרוב בלבד יעמוד שיעור הגיוס הכולל על למעלה מ-54,000 חרדים, כשלאחר מכן אחוזי הגיוס אף יעלו עוד יותר בהיקפים דרסטיים, כשבעוד כ-20 שנה, יידרשו במגזר החרדי למסור לידי הצבא למעלה מ-11,00 בני ישיבות, כשלפי הערכות הצבא מדובר על 60% ממחזור הגיוס (כאשר כ־15% מהמתגייסים בכל שנה יתגייסו לשירות הלאומי-אזרחי).

במידה ויעדי הגיוס יישארו כפי שאושר בקריאה ראשונה, אזי בשנת 2050 יעמוד שיעור יעדי הגיוס על למעלה מ-20,000 בני ישיבות מידי שנה. אך היועמ"ש טוען כי מצב כזה עדיין לא יספק את בג"ץ, מאחר ואחוז החרדים המתגייסים לשירות (צבאי ואזרחי גם יחד יעמוד על 60%) נתון שהוא נמוך מאחוז המשרתים בציבור החילוני והדתי־לאומי (שם זה עומד בשירות צבאי בלבד – על כ-86%), ואף זאת – בספירת הגברים בלבד.

בחוות דעת של היועמ"ש הוא קבל כי למרות שבסופו של דבר אמור אחוז גיוס החרדים להתקבע על 60% ממחזור גיוס – למול שיעור גיוס של כ־86% בציבור הכללי. אך מנגד גם יקבע את אי-השוויון הזה. מה שצפוי לעורר קושי בהגנה על ההסדר מול בג"ץ.

בחוות דעתו אף הציע היועמ"ש לבטל את הגבלת רשימת הישיבות ואת הצורך לאישור מראש הישיבה לצורך קבלת דיחוי: "יש קושי בכך שזכותו של היחיד לקבל או שלא לקבל דחיית שירות תלויה בשאלה באיזה מוסד פרטי יבחר ללמוד"

ע"פ סעיף 26 יג, לחוק הגיוס החדש, הנפשות שיחשבו במסגרת היעדים הם אך ורק תלמידים שלמדו במשך שנתיים לפחות בישיבה קטנה וגדולה שלמדו בהם לימודי קודש יהודיים בלבד. במקרים חריגים יוכל שר הבטחון באישור ועדת חוץ ובטחון לאפשר למוד לימודי המיועד לתלמידים חרדים להיות חלק מהיעדים. ע"פ ההצעה יש לבחון את ההיבטים התרבותיים והסוציו־אקונומיים של הלומדים במוסדות אלה אשר על פי רוב דומים וכך גם יחסם אל המדינה ומוסדותיה בכלל ואל השירות הצבאי והלאומי-אזרחי בפרט. משמעות החוק היא, כי קבוצות הדוגלות בגיוס לצבא, ולומדים במוסדות ממ"דים לא יהיו חלק מהמכסות

התנגדות חרדית נחרצת לחוק

כזכור אסיפת חכמי וגדולי התורה, שהתכנסה לכינוס חירום בענין כתבה בהחלטותיה כי  כי אם החוק או חלקו יעבור יפרסמו הרבנים הוראה פומבית שלא להתייצב בלשכות הגיוס, וכן הזהירו כי יש למנוע בכל דרך את העברת החוק "ואף מי שבידו למחות ואינו מוחה חבר הוא לאיש משחית, ואין חלקינו עמו", הרבנים אף הצהירו כי "באם החוק או חלקו ללא התנגדות מוחלטת של הנציגים שומרי התורה והמצוות, נכריז בשער בת רבים כי הם אינם שלוחנו ואין ליתן כח בידם"

במכתב מיוחד נוסף שפרסמו גדולי התורה מחו הרבנים "מחאה גדולה על החילול ד' הנורא בגזירת גיוס בני הישיבות שהוא ב'יהרג ואל יעבור', ומכך שאנשים חרדים נותנים ידם לפשרות בענין החמור הנ"ל".

גם סיעת אגודת ישראל, הנשמעת למועצת גדולי התורה, הצהירה בצורה ברורה כי במידה והחוק יאושר בקריאה שלישית אזי נקבע בפסק ההלכה של מועצגה"ת, כי עליהם לפרוש מיידית מהקואליציה.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן