ביום שני עוד שבועיים: הממשלה מתכננת לאשר את החוק לגיוס חרדים – בקריאה שנייה ושלישית • כל הפרטים בפרסום ראשון

ראש הממשלה, החליט שההצבעה על חוק הגיוס בקריאה שנייה ושלישית תיערך ביום שני עוד שבועיים. כך מדווח העיתון 'ישראל היום'. * החוק החדש יכלול מכסות ויעדי גיוס של 60% מקרב בני הישיבות החרדים שיידרשו להתגייס לצבא בתמורה למתן דיחוי זמני לחבריהם לספסל הלימודים. במידה ולא יעמדו ביעדים יוטלו סנקציות כלכליות ופליליות נגד החרדים * הוועדה המיוחדת בכנסת שדנה בחוק הגיוס צפויה להתכנס ביום שלישי הקרוב בשעה 10:00 בבוקר לדיון שצפוי להימשך שבע שעות כדי להכין את הצעת החוק לאישור סופי, כשבמרכז הדיון צפוי לעמוד עמדתו של היועמ"ש בנוגע לחקיקה שקבל על כך שלמרות שהיעדים אמורים להביא לגיוס של 60% מבני המגזר החרדי, עדיין אין זה מספק את המדינה שמעוניינת להגיע לגיוס מלא. בנוסף, קיים קושי בהגדרה מיהו חרדי. וכן קיים קושי משפטי במעמדו של ועד הישיבות שהינו גוף פרטי. רק תלמידים שלומדים בישיבות שברשימה של ועד הישיבות, זכאים לדחיית שירות * בסיעת "אגודת ישראל" הבהירו כי ע"פ הוראת מועצת גדולי התורה, במידה וחוק הגיוס יאושר בכנסת בקריאה שניה ושלישית - חברי הסיעה יפרשו מהממשלה. * כזכור, ראשי הישיבות החסידיות בארץ ישראל שיגרו מכתב חירום לרבני חו"ל: "חוק הגיוס החדש מהווה סכנה קיומית לכל עתידו של הציבור החרדי בארה"ק". בנוסף, בכינוס מיוחד של גדולי התורה וזקני ראשי הישיבות שליט"א מעדות המזרח, בראשות הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א, שהתקיים בחודש תמוז אשתקד קבעו הרבנים כי "במידה והחוק החדש יתקבל נקרא לכלל בני הישיבות שלא להתייצב כלל בלשכות הגיוס", וכי "נציגים שומרי תורה ומצוות שלא יתנגדו לחוק, אינם שלוחינו ואין ליתן כוח בידם".

ראש הממשלה, החליט שההצבעה על חוק הגיוס בקריאה שנייה ושלישית תיערך ביום שני עוד שבועיים. כך מדווח העיתון 'ישראל היום'. בסיעת "אגודת ישראל" הבהירו כי ע"פ הוראת מועצת גדולי התורה, במידה וחוק הגיוס יאושר בכנסת בקריאה שניה ושלישית – חברי הסיעה יפרשו מהממשלה. (מה שמשמעותו גם ביטול הנורווגי, ויציאתו של ח"כ אשר מהכנסת).

הוועדה המיוחדת בכנסת שדנה בחוק הגיוס צפויה להתכנס ביום שלישי הקרוב בשעה 10:00 בבוקר לדיון שצפוי להימשך שבע שעות כדי להכין את הצעת החוק לאישור סופי. במהלך הדיון יוצג עמדת הייעוץ המשפטי לוועדה לעניין הצ"ח שירות ביטחון שקבל על כך שלמרות שהיעדים אמורים להביא לגיוס של 60% מבני המגזר החרדי, עדיין אין זה מספק את המדינה שמעוניינת להגיע לגיוס מלא. בנוסף, קיים קושי בהגדרה מיהו חרדי. וכן קיים קושי משפטי במעמדו של ועד הישיבות שהינו גוף פרטי. רק תלמידים שלומדים בישיבות שברשימה של ועד הישיבות, זכאים לדחיית שירות.

הדיון ביום שלישי יתקיים לאחר תקופה ארוכה שבה הקואליציה לא קיימה דיונים על הצעת החוק, שנועדה לחייב את המגזר החרדי להעמיד מכסות ויעדים של עשרות אלפי בחורי ישיבות לידי הצבא.

בישיבת שרי הליכוד שהתקיים הבוקר אמר יו"ר הקואליציה ח"כ דודי אמסלם כי הוא יקיים את הדיונים ביום שלישי הקרוב בוועדה גם אם חברי הכנסת החרדים יחרימו את הדיונים בה. בש"ס הבהירו הבוקר כי טרם החליטו אם ח"כ יואב בן צור, הנציג מטעמה בוועדה, יחרים את הדיונים או ישתתף בהם. לדברי אמסלם "הגענו למצב שליצמן אומר לנו שאם חוק הגיוס עובר הם פורשים, וגפני אומר לנו שאם חוק הגיוס לא עובר הם פורשים".

כזכור, לפני כשבועיים, פקע החוק לגיוס בני ישיבות הדורש הצבת מכסות ויעדים מקרב המגזר החרדי בתמורה למתן דיחוי לבני ישיבות אחרים ובכך הוסר מספר החוקים הסעיף הדורש במפורש מהמגזר החרדי להעמיד מכסות ויעדים לידי הצבא. אולם לבקשת המדינה, שביקשה להאריך את החוק במשך ארבעה חודשים נוספים, בכדי לאפשר לה לקדם חוק גיוס הרסני יותר. התכנס בית המשפט העליון בהרכב של תשעה שופטים וחידש את חוק הגיוס למשך חודש וחצי נוספים עד לט' בשבט תשע"ט.

נוסח החוק שיעלה לדיון ביום שלישי הקרוב

בהתאם להנחיות בג"ץ, הגיש משרד הבטחון הצעת חוק חדשה, שמעגנת את יעדי הגיוס שיעלו באופן הדרגתי, עד למצב שעולם הישיבות יצטרך למסור מקרבו 60% מתלמידיו, בתמורה למתן דיחוי לחבריהם לספסל הלימודים. החוק אף כולל אמצעי לחץ משולבים של סנקציות כלכליות ופליליות, ע"מ לכפות את העמידה ביעדים, שבתחילה באי עמידה ב95% מיעדי הגיוס יוטלו נגדם סנקציות כלכליות יוטלו סנקציות כלכליות נגד עולם הישיבות.ובהמשך החוק החדש קובע שבאי עמידה באי עמידה במשך 3 שנים רצופות ב-85% מיעדי הגיוס יוטלו סנקציות פליליות נגד כל בני הישיבות בגיל גיוס (הסנקציות הפליליות יופעלו בדומה לחוק לפיד, באמצעות ביטול החוק).

להלן נוסח הצעת החוק והשינויים שיעלו לדיון בישיבת הועדה לגיוס חרדים ביום שלישי הקרוב:

,

ע"פ הצעת החוק שיעלה לדיון ביום שלישי הקרוב, ייקבע בחקיקה ראשית במדויק יעדי הגיוס למשך עשור שנים ממועד חקיקת החוק. כשבתוצאה הסופית בעשור הקרוב בלבד יעמוד שיעור הגיוס הכולל על למעלה מ-54,000 חרדים, כשלאחר מכן אחוזי הגיוס אף יעלו עוד יותר בהיקפים דרסטיים, כשבעוד כ-20 שנה, יידרשו במגזר החרדי למסור לידי הצבא למעלה מ-11,00 בני ישיבות, כשלפי הערכות הצבא מדובר על 60% ממחזור הגיוס (כאשר כ־15% מהמתגייסים בכל שנה יתגייסו לשירות הלאומי-אזרחי).

במידה ויעדי הגיוס יישארו כפי שאושר בקריאה ראשונה, אזי בשנת 2050 יעמוד שיעור יעדי הגיוס על למעלה מ-20,000 בני ישיבות מידי שנה. אך היועמ"ש טוען כי מצב כזה עדיין לא יספק את בג"ץ, מאחר ואחוז החרדים המתגייסים לשירות (צבאי ואזרחי גם יחד יעמוד על 60%) נתון שהוא נמוך מאחוז המשרתים בציבור החילוני והדתי־לאומי (שם זה עומד בשירות צבאי בלבד – על כ-86%), ואף זאת – בספירת הגברים בלבד.

במהלך הדיון צפויים בישיבה לדון בחוות דעתו של היועמ"ש שקבל כי למרות שבסופו של דבר אמור אחוז גיוס החרדים להתקבע על 60% ממחזור גיוס – למול שיעור גיוס של כ־86% בציבור הכללי. אך מנגד גם יקבע את אי-השוויון הזה. מה שצפוי לעורר קושי בהגנה על ההסדר מול בג"ץ.

בנוסף, בחוות דעתו אף הציע היועמ"ש לבטל את הגבלת רשימת הישיבות ואת הצורך לאישור מראש הישיבה לצורך קבלת דיחוי: "יש קושי בכך שזכותו של היחיד לקבל או שלא לקבל דחיית שירות תלויה בשאלה באיזה מוסד פרטי יבחר ללמוד"

במהלך דיון שהתקיים בוועדה בתאריך כ"א בתמוז תשע"ח, טען עו"ד דרור גרנית ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים כי הצעה"ח אף מציבה קשיים בשאלה מיהו חרדי. כפי שדיווחנו ב'אידישע פוסט', ע"פ סעיף 26 יג, לחוק הגיוס החדש, הנפשות שיחשבו במסגרת היעדים הם אך ורק תלמידים שלמדו במשך שנתיים לפחות בישיבה קטנה וגדולה שלמדו בהם לימודי קודש יהודיים בלבד. במקרים חריגים יוכל שר הבטחון באישור ועדת חוץ ובטחון לאפשר למוד לימודי המיועד לתלמידים חרדים להיות חלק מהיעדים. ע"פ ההצעה יש לבחון את ההיבטים התרבותיים והסוציו־אקונומיים של הלומדים במוסדות אלה אשר על פי רוב דומים וכך גם יחסם אל המדינה ומוסדותיה בכלל ואל השירות הצבאי והלאומי-אזרחי בפרט. משמעות החוק היא, כי קבוצות הדוגלות בגיוס לצבא, ולומדים במוסדות ממ"דים לא יהיו חלק מהמכסות.

באותה ישיבה אף הוסיף עו"ד דרור גרנית ואמר כי להצעה נוסף סעיף שמסמיך את שר הביטחון להסיר ישיבה מרשימת הישיבות. סעיף שנועד לטפל בבעיית האויירבכים (כלשונו. כינוי לבני העליה מוסרי הנפש שמתנגדים לשיתוף פעולה עם חוק הגיוס) שכלל לא מגיעים לקבל דחיית שירות.

התנגדות חרדית נחרצת לחקיקת חוק הגיוס

לקראת אישור החוק שיגרו ראשי הישיבות החסידיות בארץ ישראל שיגרו מכתב חירום לרבני חו"ל: "חוק הגיוס החדש מהווה סכנה קיומית לכל עתידו של הציבור החרדי בארה"ק". במכתב עליו חתומים גדולי ראשי הישיבות מהקהילה החסידית בישראל, קוראים הרבנים "לראשי עולם התורה והחסידות שבגולת אריאל להתכנס ולדון במה יוכלו לסייע למנוע את קבלת חוק הגיוס המוצע שמהווה סכנה קיומית לציבור החרדי בארץ הקודש". הרבנים מציינים כי הסכמה חרדית לחוק היא הגורמת להחלתו וכפי שראשי השלטון מאשרים שוב ושוב "שאין ביכולתם להחיל את החוק באם לא יתקבל בהסכמה רחבה של הציבור החרדי". " והנה כידוע נתפרסם כאן בארה"ק דעת חכמי מועצת גדולי התורה שיש לעמוד כנגד החוק עד כדי מסירות נפש, אבל עדיין יש סכנה גדולה להעברת החוק באם לא נעשה כל מה שביכולתנו למנוע את העברתו".

כזכור, מאז עלתה יוזמת החוק החדש, התקיימו כינוסי מחאה מרשימים בבני ברק ובירושלים, וכן בריכוזים התורתיים בארה"ב.

במכתב מיוחד נוסף שפרסמו מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א מחו הרבנים "מחאה גדולה על החילול ד' הנורא בגזירת גיוס בני הישיבות שהוא ב'יהרג ואל יעבור', ומכך שאנשים חרדים נותנים ידם לפשרות בענין החמור הנ"ל".

כמו כן, התקיים כינוס ייחודי של גדולי התורה וזקני ראשי הישיבות שליט"א מעדות המזרח, בראשות הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א, בו הובעה זעקת מחאה נוקבת נגד החקיקה הנוראה שבמרכזה הנסיון להגביר את ציד הנפשות של יעדי הגיוס ובפרט בקרב בני הישיבות הספרדים. בהחלטות הכינוס נקבע כי "נציגים שומרי תורה ומצוות שלא יתנגדו לחוק, אינם שלוחינו ואין ליתן כוח בידם". כן הורו ראשי הישיבות הספרדיות שליט"א, כי "במידה והחוק החדש יתקבל נקרא לכלל בני הישיבות שלא להתייצב כלל בלשכות הגיוס".

כמו כן התקיימה גם ההתכנסות המיוחדת של האדמו"רים שליט"א וגדולי התורה בעולם החסידות, שהתאספו בבני ברק בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות, סמוך ונראה ליום הדין ראש השנה, כדי לעורר ולהחדיר שוב את המודעות לגודל המערכה הכבדה אשר לפנינו, כאשר כל יהודי ירא ד' נתבע לחוש את מצב החירום שאנו שרויים בו בעקבות החלטת השלטונות לקבע את גזירת השמד ולחולל הרס וחורבן ח"ו בקרב יראי ד'.

תגובה אחת

  1. מיקי הגב

    שורש שואה זו כבר התחילה תיכף עם סיום השואה באירופה, ובאמת זה פשוט רק המשך של שמד כשהרבה יהודים צעירים שהיגרו ממדינות מערביות וכו', לצערינו נטשו מסורת אבותיהם, ולא שלחו בניהם ובנותיהם ללמוד בבתי ספר יהודיים חרדים כמו פעם, ולכן התגדלו עם בורות מוחלטת בעניני תורה ומצוות.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן