המאבק נגד סגירת בית הכנסת יחל ישראל במודיעין עילית | מרן ראש ישיבת כנסת יצחק שליט"א: "בדו מליבם תורה חדשה, ונעשה כהיתר לרדוף את ציבור יראי השם בלא דת ודין"

במכתב מיוחד ששלח אתמול הגאון הגדול רבי יהושע ארנברג שליט"א ראש ישיבות כנסת יצחק, לרב הקהילה הגאון רבי יעקב אייזנבך שליט"א ובו הוא מחזקו בעקבות הרדיפה אותו חווה מצד גורמים עויינים, נאמר בין היתר, כי אלו השותקים ואינם מוחים במשתלטי העמותה על כוונתם לסלק רב בישראל מכהונתו וסגירת בית כנסת הם בגדר 'חבר לאיש משחית'. // המכתב המלא

"לכבוד ידידי הגאון רבי יעקב אייזנבך שליט"א רב קהילת 'יחל ישראל' מודיעין עילית ומותיקי רבני העיר".

"באתי בזה בקצרה, ביודעי ומכירי את מעלת כבוד תורתו שליט"א בתורה וביראה, והזדעזעתי לשמוע את הנעשה במקומכם, אשר שולחים ידם לפגוע בכבוד התורה, בנסיון להדיח תלמיד חכם מופלג כמותכם, מוותיקי הרבנים במודיעין עילית, מתפקידו ברבנות קהילתו קהילת 'יחל ישראל', ולהתנכל בכל מיני אמתלאות ודרכים בהיתרים שונים ומשונים. דבר זה חמור מאוד, וכן לא ייעשה".

"ומעולם ידעו אף פשוטי העם כי כאשר מתגלעים חילוקי דעות, יש לבררם כדת של תורה על פי בית דין, ואוי לנו שהותרה הרצועה, ובדו מליבם תורה חדשה, ונעשה כהיתר לרדוף את ציבור יראי השם בלא דת ודין".

"הדבר כואב ביותר כאשר עושים דברים חמורים כאלו וכיוצא בהם – אשר שלא כדת -כביכול בשם התורה הקדושה ובשם תלמידי חכמים. וכבר אמרו בגמ' (חולין דף צא ע"א) על שרו של עשיו שנדמה לו ליעקב כתלמיד חכם ואף כיבדו כדין רבו וטפלו לימינו, אך כל זאת היה עד שראה יעקב כי אותו שר בא לפגוע בו, או אז ראה יעקב כי הוא שרו של עשיו, ואין לכבדו כרבו, אלא להיאבק עמו עד עלות השחר".

"ולעת כזאת חשתי ולא התמהמהתי לעמוד בעוז לימינכם. חובתנו שלא לעמוד מנגד כאשר נעשים מעשי עוולה חמורים שכאלה. ובפרט כאשר הדברים נעשים במהלך של רדיפה מתמשכת – בעירכם בפרט – כנגד ציבור יראי השם בשל דעותיהם ועמידתם האיתנה על משמר הדת, וברור הדבר שאילולא כן לא היו מעיזים להדיח רב בישראל ממשרתו. היתכן כדבר הזה ? הלא השתיקה בכגון דא היא בגדר חבר לאיש משחית, ולכן הנני עומד וזועק: לא תהא כזאת בישראל!"

"ויקוים בכם הפסוק 'לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית וגו' ותוכל'. ותמשיכו ביתר שאת להרביץ תורה, ויאריך ימים על ממלכתו בקהילת יחל ישראל – בגבורה. וכן ירבה וכן יפרוץ".

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן