המאבק נגד סגירת בית הכנסת יחל ישראל במודיעין עילית | מרן הגאב"ד ומרן ראש הישיבה במכתב חריף: "חובה למנוע בכל דרך שהיא נבלה שכזו"

במכתב מיוחד ששלחו ביום רביעי מרן הגאב"ד הגאון הגדול רבי צבי פרידמן שליט"א ומרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א הם מוחים על התוכנית הזדונית לסגור את בית הכנסת ומציינים כי "אלו הפועלים לעשות כן הרי הם בכלל מחריבי בי כנישתא, שהם המקדש מעט שבזמננו", גדולי התורה אף מבכים "אוי לנו שכך עלתה לנו בעיר התורה הנהפכת עתה לחרפת עולם, ומה יאמרו אומות העולם בעת אשר בעיר התורה סוגרים בתי מקדש מעט על מסגר ובריח רק בשל שנאת חינם" ומבהירים "הננו להודיע כי לא נוכל עוד לישב בחיבוק ידים לעת כזאת, וחובה למנוע בכל דרך שהיא נבלה שכזו, ולמחות בכל תוקף באלו האחראים לה"

השקט לא נובל, על הנבלה הנעשית בעיר מודיעין עילית, בחילול הקודש והמקדש, בשלושה פשעי ישראל הנעשים בפרהסיא ובריש גלי האחד, ברדיפת ידידנו רב קהילת "יחל ישראל" הגאון רבי יעקב אייזנבך שליט"א מוותיקי הרבנים בעיר, המוסר נפשו למען הכלל והפרט, על העזות והחוצפה לנסות להדיחו מתפקידו ח"ו, והוא עוון פלילי כמבואר ברמ"א יו"ד סי' רמה. והשנית, על הפשע הנתעב בנסיון לסגור בית מקדש מעט, המשמש מקום תורה ותפילה קבוע לרבים, וכידוע שאיבוד ביהכ"נ הוא בכלל אזהרת "לא תעשון כן לה' אלוקיכם" כמבואר בסה"מ לרמב"ם ל"ת סה, והשלישית, על הרמת יד בתורת משה, בפנייה לערכאות ללא היתר מביה"ד ובדחיית האפשרות לדון בדין תורתינו הקדושה, והכל נעשה מתוך שתיקת מערכת הרבנות המקומית, וכחלק מהרדיפות הנוראות העוברים על ידידנו הגאון שליט"א בבל התקופה האחרונה. על הראשונים אנו מצירים, ועתה באים ומוסיפים עליהם חטא על פשע, אוי לנו שכך עלתה לנו בעיר התורה הנהפכת עתה לחרפת עולם, ומה יאמרו אומות העולם בעת אשר בעיר התורה סוגרים בתי מקדש מעט על מסגר ובריח רק בשל שנאת חינם.

והננו להודיע כי לא נוכל עוד לישב בחיבוק ידים לעת כזאת, וחובה למנוע בכל דרך שהיא נבלה שכזו, ולמחות בכל תוקף באלו האחראים לה, ואלו הפועלים לעשות כן הרי הם בכלל מחריבי בי כנישתא, שהם המקדש מעט שבזמננו. ומעשיהם בגדר שלחו ידם במקדש א-ל, ורחמנא לישזבן מהקיטרוג הנורא והסכנה העצומה הכרוכה במעשה נבלה שכזה, ומכך שאין מוחים בדבר נורא שכזה.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן