"יִזְכּוֹר אַהַבָתוֹ" | מרן הגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט"א: "מטרת מוסדות החינוך הוא לחזק אצל הילדים את האמונה, לחזק אצל הילדים את קבלת עול מצוות ויראת שמים"

מרן הגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט"א אמר בכינוס שהתקיים בתמיר לציון י"ב חודש לפטירתו של מרן בעל הדרכי שמואל זיע"א, כי המטרה של מוסדות החינוך שהקים, הוא לחזק אצל הילדים את האמונה, לחזק אצל הילדים את קבלת עול מצוות ויראת שמים. " אין כאן מטרה לחנך כדי לגדל עוד אנשים שיהיו במפלגת 'בני תורה', לא לגדל אנשים כדי שהציבור 'שלנו' יגדל. בוודאי יש עניין בגידול של הציבור, אבל לא כדי שזה יהיה הציבור 'שלנו', לא כדי ש'לנו' יהיו יותר אנשים. אלא כדי להרבות עוד חיילים לקדוש ברוך הוא, שילכו בדרך המסורה" * הגאון הגדול שליט"א הזהיר כי "קריסה חלילה של מוסד אחד, עלולה לגרום חס ושלום למפולת כללית" וציין כי "המגבית הזאת, תנוהל אך ורק ע"י הרבנים, והיוזמים של המגבית בעצמם חשבו ורצו כך, שהיא תנוהל רק ע"י הרבנים, גם צורת חלוקת הכספים בין המוסדות והכוללים, גם תיקבע רק ע"י הרבנים. גם הכספים עצמם ייכנסו לחשבון שרק הרבנים יהיה להם אפשרות להוציא משם. אמנם בוודאי יש לנו גבאים נאמנים שאפשר להפקיד את זה בידם. אבל מפני מראית העין ודוברי לעז, נקבע כך שרק הרבנים הם אלו שיקבעו, והם אלו שיחלקו את הכספים". // המשא המלא

אין לי הרבה מה להוסיף על הדברים הגדולים והחשובים שכבר נשמעו פה. אני רוצה לפתוח בדברי תורה כפשוטם.

הדברים הראשונים שאמר הקב"ה לבני ישראל כהכנה למתן תורה, 'כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל'. ידוע שרש"י מפרש 'בית יעקב' אלו הנשים, 'בני ישראל' אלו האנשים. אך שבעים פנים לתורה, המלבי"ם אומר ש'כה תאמר לבית יעקב' הכוונה לכל ישראל, 'ותגד לבני ישראל', הכוונה לחשובים והגדולים שבעם ישראל. וזהו מה שכתוב: 'אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי'. 'אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים', זה אמונה, השגחה, חסדי ד' יתברך על כלל ישראל. ממילא יש לכם את החיוב של הכרת הטוב, כפי שבעל ה'חובת הלבבות' כותב שדבר זה הוא בראשית עבודת ד' שלנו. אחר כך ממשיך הפסוק ואומר: 'ועתה אם שמוע תשמעו בקולי' קבלת עול מצוות, 'ושמרתם את בריתי' קיום המצוות, 'והייתם לי סגולה' המפרשים אומרים שהכוונה היא שאנחנו העם הנבחר, שעצם הבחירה היא מכך ש'כי לי כל הארץ'. ועל זה ממשיך הכתוב ואומר: 'ואתם תהיו לי', ולכאורה כבר כתוב בתחילה 'אתם ראיתם'? אומר המלבי"ם שבפעם השניה הוא מדבר ל'בני ישראל' אלו החשובים והגדולים. להם הוא אומר 'ואתם', שלא מספיק שתקיימו את הדברים שנאמרו עד עתה, שהם היסודות של כל יהודי, אלא תתעלו ותגיעו לדרגה של: 'ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש', 'אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל'.

ההתכנסות פה, מלבד המטרה שלמענה התכנסו, הרי שישנה מעלה מיוחדת בעצם ההתכנסות של כל ראשי הישיבות וראשי המוסדות, שהתכנסו יחד בגדר 'של איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק'.

כששואלים מה המטרה של מוסדות החינוך שהקימו? התשובה היא: הדברים שכתובים בפרשה הזו. לחזק אצל הילדים את האמונה, לחזק אצל הילדים את קבלת עול מצוות ויראת שמים. יראת שמים זה בעיקר לגדל 'בני ישראל' – את החשובים והגדולים שבעם. שבמוסדות האלו שהולכים בדרך הסלולה מאז ומעולם. אנחנו לא מחדשים שום דרך, אלא להיפך, כל מטרת המוסדות זה לחזק ולהמשיך את מה שהיה בלי שום שינוי. בבחינת 'אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל', לא פחות ולא יותר. זו המטרה, לא להוסיף שום דבר, אפילו לא חומרות יותר ממה שהיה. החתם סופר אומר שטוב שאדם יקבל עליו חומרות, אך אם מורים את החומרות לכלל, זו הוספה להלכות וזה כבר כעין 'בל תוסיף'. לחנך צריך לחיובים, והחיוב הוא להגיע לדרגות העליונות של 'ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש', לא פחות ולא יותר.

אין כאן מטרה לחנך כדי לגדל עוד אנשים שיהיו במפלגת 'בני תורה', לא לגדל אנשים כדי שהציבור 'שלנו' יגדל. בוודאי יש עניין בגידול של הציבור, אבל לא כדי שזה יהיה הציבור 'שלנו', לא כדי ש'לנו' יהיו יותר אנשים. אלא כדי להרבות עוד חיילים לקדוש ברוך הוא, שילכו בדרך המסורה.

המטרה של המגבית היא בשביל כל המוסדות, ובהם המוסדות שכדי שלא תהיה השפעה מהממשלה קיבלו על עצמם להתנזר מכל הכספים שאפשר היה לקבל עד היום. צריך לדעת שהמצב של המוסדות הוא קשה, קשה מאד, ראשי הישיבות, ראשי הכוללים וראשי המוסדות עובדים ממש במסירות נפש להחזקתם. צריך לדעת שאם חס וחלילה מוסד אחד יקרוס, כשזה לעצמו זה נזק שאין כדוגמתו, שיהיה פחות מוסד.

ברוך ד' כל מוסד בפני עצמו יש לו את החשיבות שלו. אבל חלילה קריסה של מוסד אחד, עלולה לגרום חס ושלום למפולת כללית. ביודעי קא אמינא, מהמוסדות שאני מכיר, ומהם נלמד לשאר, שהמצב הוא ממש ממש ח"ו בחשש של קריסה. לכן וודאי חשוב מאד שיתגייסו לעזור לזה.

המטרה היא לא שהאברכים יתרמו, להיפך יש לחזק את אברכי הכוללים שהם ה'בית ישראל' של הדור. וודאי שמי שיכול ויש לו את האפשרויות, תבוא עליו ברכה. אבל המטרה היא, שכל אחד יעשה את כל מה שביכולתו, אם בקרב קרוביו, אם בקרב שכניו, שכל אחד שיעשה כל מה שהוא יכול למען הצלחת המטרה הזו.

ו'יסכר פי דוברי שקר', כי ב"ה המגבית הזאת, תנוהל אך ורק ע"י הרבנים, והיוזמים של המגבית בעצמם חשבו ורצו כך, שהיא תנוהל רק ע"י הרבנים, גם צורת חלוקת הכספים בין המוסדות והכוללים, גם תיקבע רק ע"י הרבנים. גם הכספים עצמם ייכנסו לחשבון שרק הרבנים יהיה להם אפשרות להוציא משם. אמנם בוודאי יש לנו גבאים נאמנים שאפשר להפקיד את זה בידם. אבל מפני מראית העין ודוברי לעז, נקבע כך שרק הרבנים הם אלו שיקבעו, והם אלו שיחלקו את הכספים.

הנאספים כאן לא צריכים הסבר על החשיבות של המגבית הזו, שבינתיים היא נעשית בתור מגבית חד פעמית, אבל וודאי שכל אחד שיתרום למגבית הזו בהמשך סביר שימשיך הלאה לתרום למוסדות.

הקב"ה יעזור שתהיה לנו סייעתא דשמיא, ובעזרת ד' נעשה ונצליח.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן