היום, 12:00 בצהריים, למשך 36 שעות בלבד: מגבית "יִזְכּוֹר אַהַבָתוֹ" לקיום עשרות מוסדותיו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך זיע"א; היעד: 15 מליון שקל

היום (שלישי), בשעה 12 בצהריים יוצא לדרך המגבית המאוחדת העולמית 'יזכור אהבתו' לקיום מוסדותיו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך זיע"א, המגבית יימשך במשך 36 שעות בלבד עד יום רביעי בשעה 12 בלילה, כשיעד המגבית הראשוני הוא 15 מליון שקל. * בין המוסדות הפרוסים ברחבי הארץ ניתן למנות 18 תלמודי תורה, 8 בתי ספר, עשרות כיתות גן, וסמינר, הכוללים אלפי תלמידים, שפועלים עם עצמאות חינוך מוחלטת ללא כל תקצוב מהמדינה. אלפי ההורים משלמים מכיסם מאות שקלים מידי חודש, בכדי לממן את הוצאות בניהם לתלמוד תורה, אולם אין הקומץ משביע את הארי, כאשר אפי' למשכורות המלמדים והמורות, אין תשלומים אלו מספיקים. * הכסף מהמגבית נכנס לחשבון הבנק הרשום על שם עמוד ההוראה הגאון הגדול רבי עזריאל אויערבאך שליט"א, הגאב"ד הגאון הגדול רבי צבי פרידמן שליט"א, ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א, והגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט"א. כשהרבנים אחראים באופן בלעדי על חלוקת הכספים בין המוסדות והכוללים. * תורמים עכשיו! למען לא תשתכח תורה מישראל!

היום (שלישי), בשעה 12 בצהריים יוצא לדרך המגבית המאוחדת העולמית 'יזכור אהבתו' לקיום מוסדותיו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך זיע"א, אשר הוקמו בשנים האחרונות כשבסייעתא דשמיא מופלאה, תוך תקופה קצרה של שנים בודדות, נוצרה פריסה עצומה של אלפי ילדים שלומדים בחינוך טהור ושמור, גנים ובתי ספר, תלמודי תורה, ישיבות וכוללים. לקראת המגבית אף פרסמו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א מכל העדות והחוגים מכתבי תמיכה וברכה עבור המגבית. לקראת המגבית אף יצאו מרנן ורבנן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א, ועמוד ההוראה הגאון הגדול רבי עזריאל אויערבאך שליט"א, לחו"ל לאסיפת כספים עבור המוסדות.

לפני כחודש נועדו מרנן גדולי ישראל שליט"א והחליטו על עריכתה של מגבית מיוחדת וחסרת תקדים, מקיפה וכוללת, שתתקיים לזכרו ולעילוי נשמתו של רבינו ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך זיע"א. מרנן ורבנן גדולי ישראל שלט"א עמדו בדבר גודל השעה לעמוד לימין מפעליו הנשגבים של רבינו גאון ישראל וקדושו זצוק"ל, שיסדם בדם לבו בתקופה קריטית זו, למען לא תשתכח תורה מישראל ועל מנת להמשיך את הדרך המסורה לנו מרבותינו ללא שינוי.

במסגרת המגבית, שמתקיימת כאמור החל מהיום בצהריים בשעה 12:00 במשך 36 שעות בלבד עד מחר יום רביעי בשעה 12:00 בלילה, (המגבית מתפרסת על התאריכים י"ד וט"ו אדר א' – פורים קטן), הוצב יעד של 15 מליון שקל. כשכל תרומה מצטרפת לחשבון גדול. המגבית מופעלת באמצעות חברת צ'רדי שהיא גוף מאושר על ידי חברת ישראכרט, ויזה וכל החברות הבינלאומיות, והיא פועלת במתכונת, שאם מגיעים ליעד שהוצב מראש מקבלים את התרומות, ואם חלילה לא, הרי שלא מבוצעת גביית האשראי.

אחד הדברים המיוחדים בקרן הזו, היא העובדה שהקרן מנוהלת באופן בלעדי על ידי מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א, עמוד ההוראה הגאון הגדול רבי עזריאל אויערבאך שליט"א, הגאב"ד הגאון הגדול רבי צבי פרידמן שליט"א, ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א, והגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט"א. הכספים נכנסים לחשבון הרשום על שם הרבנים כשרק לרבנים יש את האפשרות להוציא משם את הכסף. וגם חלוקת הכספים בין המוסדות והכוללים, גם תיקבע רק ע"י הרבנים.

לקראת המגבית התפרסמו קריאתם של מרנן ורבנן גדולי התורה, ראשי ישיבות, ופוסקי ההלכה מכל החוגים הקוראים לתמוך במגבית הדחופה, הרבנים אף בירכו את התורמים בברכות מיוחדות.

בין המוסדות הפרוסים ברחבי הארץ ניתן למנות 18 תלמודי תורה, 8 בתי ספר, עשרות כיתות גן, וסמינר, הכוללים אלפי תלמידים, שפועלים עם עצמאות חינוך מוחלטת ללא כל תקצוב מהמדינה. אלפי ההורים משלמים מכיסם מאות שקלים מידי חודש, בכדי לממן את הוצאות בניהם לתלמוד תורה, אולם אין הקומץ משביע את הארי, כאשר אפי' למשכורות המלמדים והמורות, אין תשלומים אלו מספיקים.

במהלך המגבית פונים הורי תלמידים לשכנים ידידים ומכרים, גם אלו שאינם נמנים או משייכים עצמם כתלמידי ראש הישיבה הרב אויערבאך זיע"א, ומבקשים מהם לקחת חלק ולסייע עבור מוסדותיו הקדושים.

בנוסף, ניתן למנות 38 כוללים חדשים שהוקמו בשנים אלו, כאשר המלגה הסמלית שמקבלים מספקת אותם לאוכל לפי הטף, עבור לחם, חלב, וקצת דייסה עבור הילדים. כשגם כאן, ישנם אברכים רבים שנשללה מהם מלגת הדתות, מאחר והם מסרבים להתגייס לצבא.

מרן ראש הישיבה, ליבן של ישראל, רבי שמואל אויערבאך זיע"א מסר נפשו ותמצית דמו להחזקת המוסדות, מדובר בסכומי עתק שנדרשים מידי חודש, להחזקה השוטפת של אלפי התלמידים, ומנהלי המוסדות קורסים תחת הנטל. כעת, פונים מנהלי הורי וחניכי המוסדות אליך, "אנחנו זקוקים לך כדי שנוכל לייצב, לבסס ולהרחיב את המוסדות. כעת יש לך את האפשרות לקחת חלק לעילוי נשמתו הטהורה של רבינו זיע"א, ברבבות הזכויות של לימוד התורה בטהרתה מידי יום".

יצויין, כי לקרן ניתן לתרום בשלל דרכים, באשראי, במזומן, בצ'קים, בהוראת קבע, בהעברה בנקאית ובאמצעות המערכות הממוחשבות.

שלא תשתכח תורה מישראל
לוקחים חלק במגבית המאוחדת העולמית 'יזכור אהבתו' לחיזוק מוסדותיו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך זיע"א
נותרו
שעות
דקות
שניות
לסיום המגבית

בישראל ניתן לתרום במספר טלפון *2711 (שלוחה 1), ובחו"ל ניתן לתרום בטלפון, 18446666613 או באמצעות המערכת הממוחשבת של חברת צ'רדי.

תרומה באשראי: ניתן לגבות אשראי עד 24 תשלומים ללא תפיסת מסגרת, גם בכרטיסי דיינרס ודיירקט, (סכום קטן תופס מסגרת). במידה ומעוניינים בקבלה לפי סעיף 46 אוב בקבלה רגילה (קבלת מס) יש לציין זאת במערכת הממוחשבת.

תרומה בצ'קים: ע"ש 'האגודה הבינלאומית להנחלת ערכי היהדות', ואם מעוניינים באישור מס סעיף 46, ע"ש 'מפעל החסד המרכזי חסדי פסיה'.

על מנת שהתרומה תיכלל במסגרת יעד המגבית, יש להביאו למוקדי ההתרמה במהלך המגבית

תרומה בהעברה הבנקאית: בנק פאג"י (52) סניף רמות (172), מס' חשבון: 26293, ע"ש "האגודה הבינלאומית להנחלת ערכי היהדות". ובמידה ומעוניינים באישור מס לפי סעיף 46, יש להעביר לחשבון בבנק פאג"י (52) סניף (186) (אשדוד) חשבון 25674 ע"ש "מפעל החסד המרכזי חסדי פסיה".

בתרומה בהעברה בנקאית, על מנת שייכלל במסגרת המגבית ויעד התרומה יש להעביר בפקס 077-249-6008 או במייל [email protected].

"בכל השנים שקדמו, היו קיימים גם תלמודי תורה וישיבות שלא היתה להם שום תמיכה מהשלטונות. הקשר היחיד עם השלטון היה בנסיונות להחריב אותם. והכל היה תמיד במסירות נפש עצומה", אמר מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א, והסביר כי כאן בארץ ישראל הייתה תקופה שחשבנו שיהיה אפשר להמשיך באותה מסורת, של חינוך ללא התערבות, גם כשנקבל מימון מהשלטון, מימון שמגיע לנו בדין. "אבל כיום שרואים שזה לא כך, לכן חוזרים למה שהיה פעם, שציבור בני התורה וציבור בעלי הבתים אוהבי התורה, הם אלו שהחזיקו תמיד את המוסדות, יחד עם מסירות נפש של ראשי הישיבות"

מרן עמוד ההוראה הגאון הגדול רבי עזריאל אויערבאך שליט"א הסביר בדבריו את חשיבות המוסדות על טהרת הקודש, ללא התערבות משרד החינוך ואמר כי "כל הדורות הקודמים היו ילדים חלושים יותר מהיום, ובכל זאת העבירו להם את התורה והמסורת, את כל העבר וכך גדלו תלמידי חכמים. קל וחומר שגם בדור שלנו אנחנו מצווים להמשיך את הדרך הזו ולמנוע את הקלקול שבא מהחוץ ע"י אלו שרוצים להחריב את החינוך. רק החינוך שהוא על טהרת הקודש ללא שום שינוי מדור דור, הוא זה שממשיך את המסורת הזו". והוסיף כי "כשמבקשים מכל אחד את המטבע, זה צריך להיות בגדר של 'מטבע של אש', לפי דרגת החמימות של כל אחד".

מרן הגאב"ד הגאון הגדול רבי צבי פרידמן שליט"א התייחס לכך, שהמגבית מהווה שעת מבחן מול השלטונות, אשר בודקים האם המגזר החרדי אכן יכול להחזיק לבד את מוסדותיו, במידה ובעז"ה נצליח הרי שזה יהיה נצחון על מזימותיהם להתערב בחינוך.

מרן הגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט"א הסביר כי "אין כאן מטרה לחנך כדי לגדל עוד אנשים שיהיו במפלגת 'בני תורה', לא לגדל אנשים כדי שהציבור 'שלנו' יגדל. בוודאי יש עניין בגידול של הציבור, אבל לא כדי שזה יהיה הציבור 'שלנו', לא כדי ש'לנו' יהיו יותר אנשים. אלא כדי להרבות עוד חיילים לקדוש ברוך הוא, שילכו בדרך המסורה". והזהיר כי "קריסה חלילה של מוסד אחד, עלולה לגרום חס ושלום למפולת כללית".

הרב שמואל אלישיב, המנהל הלוגיסטי של המגבית הבינלאומית 'יזכור אהבתו' הסביר בראיון לעיתון 'הפלס' את הצורך הקריטי בהקמת המגבית: "אין זה סוד שמנהלי המוסדות היקרים עושים לילות כימים כדי לעמוד באתגר של החזקת המוסד מבחינה פיננסית. הם מרשתים את הארץ ויוצאים לעיתים תכופות גם מחוצה לה. במרוצת הזמן ומכורח הנסיבות, כל מנהל יוצר לעצמו תשתית אנושית ופיננסית בארץ ובעיקר בחו"ל שמאפשרת לו, פחות או יותר, להחזיק את הוצאות היומיום השוטפות. אבל קיים "בור" תקציבי מובנה, שאותו מנהלי המוסדות מתקשים לסגור. המדובר בהוצאות ההקמה. הקמת תלמוד תורה, למשל, כרוכה בהוצאות של כמיליון שקלים. שכירות מבנה, שיפוצים הכרחיים, ריהוט וציוד בסיסי. כולנו מכירים את מנהלי המוסדות, עסקנים שבכורח הנסיבות נתלשו מדף הגמרא, ללא תקציבים אישיים, בלי היכרות מוקדמת עם תורמים. אלו אנשים שרובם הגדול מעולם לא יצא קודם לכן את גבולות הארץ, והנה הם כבר מצויים בחובות שכאלו. גם אם המנהל הצליח בחו"ל מעל ומעבר למשוער, הסכומים שהשיג נבלעים בהוצאות השוטפות של שכירות, משכורות, חשמל וכדו'. את הוצאות ההקמה שלא כוסו צריך אי מי לגלגל. המישהו הזה הוא אותו אחד שצריך גם ליסוע לחו"ל. החוב הזה הוא אדיר, קשה, מצטבר ומתיש. לעיתים, סדר גודל שכזה עשוי להוביל למערבולת שגורמת לחוב לגדול ומוציא מכלל שליטה. וכאן נעוץ הקושי הגדול באמת".

5 תגובות

 1. הולך בדרכו הגב

  כולנן נרתמים להצלחת המוסדות לעילוי נשמת מרן

 2. עמית הגב

  הלוואי ותצליחו למען תורת ישראל ועם ישראל .הכי אמיתיים בדורנו

 3. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגב

  רק מי שיש לו זכויות זוכה להיות חלק

 4. מרים הגב

  הכתבה מאוד יפה!

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן