מכה לפרקליטות הצבאית: אסיר עולם התורה מאיר בלוי שוחרר ביום שישי ממעצרו; הערב דיון נוסף בעניינו בבית המשפט לערעורים בקריה בתל אביב

התפתחות דרמטית נוספת במשפטו של אסיר עולם התורה בן העליה הרב מאיר בלוי שליט"א שנעצר לכלא הצבאי עקב התנגדותו לגיוס חרדים. בדיון שהתקיים בענינו ביום שישי האחרון בבית המשפט הצבאי לערעורים בקרייה בתל אביב, הורה בית המשפט הצבאי לשחרורו לחופשי לשבת בערבות של 5,000 ש"ח, כשדיון נוסף בעניינו יתקיים הערב בשעה 18:00 בבית הדין הצבאי. ההחלטה באה, בעקבות עתירת פרקליטו מנחם שטאובר שנשכר על ידי הוועדה להצלת עולם התורה שהעלה נימוקים משפטיים כבדי משקל, אשר על פיהם אין לצבא כלל סמכות לעוצרו או לזמנו לגיוס, מאחר ואינו מתייצב כלל בלשכת הגיוס מאז ביטול חוק טל. * יצויין, כי שחרור ממעצר לפני פסק דין על מאסר בערבון כספי, הוא תקדים משפטי שלא היה עד כה. כשלטענת הפרקליטות הצבאי לבתי המשפט הצבאיים אין כלל סמכות חוקית לאשר עצורים בערבות. * יצויין, כי בעקבות מעצרו הנפשע של בן הישיבה הורו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א כי במידה ומעצרו יימשך, יש להמשיך את הוראתו הברורה של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך זיע"א כי על כל מעצר בן ישיבה יש להרעיש עולם ומלואו ולצאת במחאה אדירה שתביא את זעקת היהדות הנאמנה ועולם התורה, להסרת החרב המונפת על כלל בני הישיבות ועולם התורה בארה"ק. * הציבור נקרא להעתיר בתפילה ובתחנונים להצלחתו של בן העליה מאיר בן בת שבע בלוי ולשחרורו המהיר מידי רודפי נפשו

התפתחות דרמטית נוספת במשפטו של אסיר עולם התורה בן העליה הרב מאיר בלוי שליט"א שנעצר לכלא הצבאי עקב התנגדותו לגיוס חרדים. בדיון שהתקיים בענינו ביום שישי האחרון בבית המשפט הצבאי לערעורים בקרייה בתל אביב, הורה בית המשפט הצבאי לשחרורו לחופשי לשבת בערבות של 5,000 ש"ח, כשדיון נוסף בעניינו יתקיים הערב בשעה 18:00 בבית הדין הצבאי. ההחלטה באה, בעקבות עתירת פרקליטו מנחם שטאובר שנשכר על ידי הוועדה להצלת עולם התורה שהעלה נימוקים משפטיים כבדי משקל, אשר על פיהם אין לצבא כלל סמכות לעוצרו או לזמנו לגיוס, מאחר ואינו מתייצב כלל בלשכת הגיוס מאז ביטול חוק טל.

ההחלטה בעניינו מהווה מכה קשה לפרקליטות שעתרה גם היא נגד החלטה מוקדמת יותר של בית המשפט הצבאי להעבירו למעצר פתוח, כשבפרקליטות הצבאית דורשים להחזירו לבידוד.

יצויין, כי שחרור ממעצר לפני פסק דין על מאסר בערבון כספי, הוא תקדים משפטי שלא היה עד כה. כשלטענת הפרקליטות הצבאי לבתי המשפט הצבאיים אין כלל סמכות חוקית לאשר עצורים בערבות.

כזכור, בעניינו של אסיר עולם התורה ביום חמישי בבית המשפט הצבאי ביפו לשם הגיע אסיר עולם התורה עם בגדיו הרגילם עקב סירובו ללבוש את מדי האסירים, ביקש עורך דינו מנחם שטאובר שנשכר על ידי הוועדה להצלת עולם התורה לשחררו באופן מידי, תוך שהוא מעלה טיעון משפטי ולפי לצבא לא היה כלל סמכות לזמנו לגיוס, מאחר ולא התייצב בלשכות הגיוס לאחר חקיקת חוק לפיד. וזאת בהתאם לסעיף 20 לחוק שירות בטחון הקובע, כי לא ניתן לזמן לגיוס מי שחלפו 24 חודש מיום שהגיע לגיל שמונה עשרה, או 12 חודש מאז שהסתיימה תקופת הדיחוי שלו. בהקשר לזה יצויין כי עם פקיעת חוק טל כשלא חל כל הסדר דיחוי לתלמידי ישיבות תורניות, בחרו ברשויות הצבא שלא לזמן את בני הישיבות להתייצבות ואו לגיוס. עילה משפטית נוספת לטענת העו"ד היא אפליה פסולה בין גברים לשאינם גברים, עקב היותו של האברך בן העליה אב לתינוק פעוט בן ארבעה חודשים, כשבמקרה דומה לא עוצרים את אם התינוק, וא"כ גם את אבי התינוק אין להכניס למעצר בשלב שכזה.

בתום הדיון הראשוני, קבע בית המשפט הצבאי על המשך מעצר במסגרת מעצר פתוח עד ליום שני הקרוב אז יקיים דיון נוסף, בציינו כי הדיון כרוך "בשאלות משפטיות לא פשוטותו, אשר הביאו באותו נושא להקפאת הליכי גיוס של מלש"בים אחרים", לכן קבע כי "בשלב זה, נוכח קיומן של שאלות פרשניות כבדות משקל החייבות בחינה עובדתית ומשפטית, אין זה ראוי כי המאשם יהיה נתון במעצר ממשי בזמן בירור שאלות אלה. עוצמת כלל הראיות בשלב זה אינה מצדיקה מעצר סגור, אלא יידת מדרגה והסתפקות במעצר פתוח כחלופת מעצר".

כפי שציינו, בעקבות פסיקתו עתרו הן בפרקליטות הצבאית שדרשו להעבירו לבידוד, והן בוועדה להצלת עולם התורה שדרשו את שחרורו המיידי, ובדיון שהתקיים בבית המשפט הצבאי לערעורים, נקבע שחרורו המיידי, עד לדיון נוסף בעניינו שתתקיים הערב, אז אולי תתקבל הכרעה, בעצם המחלוקת המשפטית.

יצויין, כי בעקבות מעצרו הנפשע של בן הישיבה הורו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א כי במידה ומעצרו יימשך, יש להמשיך את הוראתו הברורה של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך זיע"א כי על כל מעצר בן ישיבה יש להרעיש עולם ומלואו ולצאת במחאה אדירה שתביא את זעקת היהדות הנאמנה ועולם התורה, להסרת החרב המונפת על כלל בני הישיבות ועולם התורה בארה"ק.

התקדים בבג"ץ

יצויין, כי בעתירה פרטנית בעלת מאפיינים דומים שהוגשה לבג"ץ, קיבל בג"ץ את העתירה ואסר על הצבא לנקוט כל הליך של מעצר או גיוס נגד בני הישיבות.

באותה עתירה ביקשה המדינה מבג"ץ לשנות את המשמעות של החוק, בין היתר, בשל כך כי "פרשנות שתימנה את התקופה בה תלמידי הישיבות לא נענו לזימוני רשויות הגיוס להגיש בקשה לדחיית שירות, כתקופה שבאה במניין תקופת הקריאה להתייצבות לפי סעיף 20 לחוק, תביא במובהק למצב שבו חוטא יצא נשכר. חלק ניכר מתלמידי ישיבות שלא הגישו בקשה לדחיית שירות לאחר חקיקת תיקון 19, שייכים לפלגים בציבור החרדי שלא משתפים פעולה עם זימוני רשויות הגיוס מטעמים אידיאולוגיים, פרשנות שונה מזו שהוצגה לעיל תביא לכך שדווקא אותם תלמידי ישיבות שלא שיתפו פעולה עם רשויות הגיוס יזכו לפטור משירות. בעוד שתלמידי הישיבות ששיתפו פעולה יהיו זכאים למעמד של תלמיד ישיבה הזכאי לדחיית שירות בלבד, מעמד אשר מחייב עמידה בתנאים שונים ־ כגון היקף שעות לימודים שבועיות, אי עבודה בשכר, והגבלת על שהות בחו"ל".

בפסיקתם דחו בג"ץ את עמדת המדינה והבהירו כי "זה נושא שבמהותו לא ראוי לפסיקה פרשנותית אלא להסדרה בחוק. במסגרת החוק אתם יכולים לתת מענה לשאלה הזו. השאלה הזו רחוקה מלהיות פשוטה ומובנת מאליה, או להיות מוסדרת באמצעות פרשנות תכליתית".

המעצר

בן העליה נעצר בין שלישי בערב במהלך הפגנה ספונטנית נגד גיוס בנות שהתפתחה בכביש הכניסה לעיר מודיעין עילית, במהלך ההפגנה, עצרו כוחות המשטרה כעשרה מפגינים ולקחו אותם לתחנת המשטרה בכניסה לעיר. אחד האברכים במקום, שסירב להזדהות זוהה באמצעות טביעת אצבע, ואז עלה שמו במסוף המשטרתי, כמי שמתנגד לגיוס חרדים בסירובו להתייצב בלשכת הגיוס במסגרת חוק הגיוס הדורש מכסות ויעדים מקרב המגזר החרדי. אולם בעוד בתחנות אחרות במשטרה, מבינים כי אל להם לקחת חלק ברדיפת הצבא נגד עולם התורה, ומשחררים את העצורים בנסיבות אלו, מפקד המשטרה במודיעין עילית הורה מיד להזמין משטרה צבאית על מנת להסגירו לכלא הצבאי.

בזמן מעצרו שהה אסיר עולם התורה באגף המיוחד בישיבת המהר"ם מרוטנבורג שבכלא הצבאי, ובכך נפטר ממטלות הכלא, זאת ערב סירובו ללבוש את מדי האסירים. ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך זצוק"ל הביע את דעתו בענין הישיבה באגף המיוחד כי "ישנה חשיבות לישיבה בבידוד בכלא הצבאי על פני תפילה במניין וכל הנלווה. אך יחד עם זאת, מי שזה קשה עבורו, לא זה עיקר המלחמה"

היהדות החרדית בארץ ובעולם מבהירה כי לא יעזור לשלטונות כל ההתעמרויות בבני העליה נזר הבריאה וכפי הוראת רבותינו מצוקי ארץ זיע"א ויבדלט"א מרנן חברי מועצת גדולי עולם התורה כי אין להתייצב בלשכת הגיוס בשום אופן ואין לשתף פעולה עם חוק השמד.

הצטרפו כעת לאמירת פרק תהילים להצלחתו של בן העליה מאיר בן בת שבע בלוי ולשחרורו המהיר מידי רודפי נפשו

תהילים קמב
(א) מַשְׂכִּיל לְדָוִד בִּהְיוֹתוֹ בַמְּעָרָה תְפִלָּה.
(ב) קוֹלִי אֶל יְהוָה אֶזְעָק קוֹלִי אֶל יְהוָה אֶתְחַנָּן.
(ג) אֶשְׁפֹּךְ לְפָנָיו שִׂיחִי צָרָתִי לְפָנָיו אַגִּיד.
(ד) בְּהִתְעַטֵּף עָלַי רוּחִי וְאַתָּה יָדַעְתָּ נְתִיבָתִי בְּאֹרַח זוּ אֲהַלֵּךְ טָמְנוּ פַח לִי.
(ה) הַבֵּיט יָמִין וּרְאֵה וְאֵין לִי מַכִּיר אָבַד מָנוֹס מִמֶּנִּי אֵין דּוֹרֵשׁ לְנַפְשִׁי.
(ו) זָעַקְתִּי אֵלֶיךָ יְהוָה אָמַרְתִּי אַתָּה מַחְסִי חֶלְקִי בְּאֶרֶץ הַחַיִּים.
(ז) הַקְשִׁיבָה אֶל רִנָּתִי כִּי דַלּוֹתִי מְאֹד הַצִּילֵנִי מֵרֹדְפַי כִּי אָמְצוּ מִמֶּנִּי.
(ח) הוֹצִיאָה מִמַּסְגֵּר נַפְשִׁי לְהוֹדוֹת אֶת שְׁמֶךָ בִּי יַכְתִּרוּ צַדִּיקִים כִּי תִגְמֹל עָלָי.
אַחֵינוּ כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל הַנְּתוּנִים בַּצָּרָה וּבַשִּׁבְיָה הָעוֹמְדִים בֵּין בַּיָּם וּבֵין בַּיַּבָּשָׁה הַמָּקוֹם יְרַחֵם עֲלֵיהֶם וְיוֹצִיאֵם מִצָּרָה לִרְוָחָה וּמֵאֲפֵלָה לְאוֹרָה וּמִשִּׁעְבּוּד לִגְאֻלָּה הָשָׁתָא בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב וְאִמְרוּ אָמֵן.

תגובה אחת

  1. בקרוב נזכה לראות הגאולה הגב

    האברך הצדיק הגאון מוה"ר רבי מאיר בלוי שליט"א ממודיעין עילית, צדיק וקדוש!!! גם ברור כחמה שהאברך יזכה להיות גדול הדור, ומנהיג הדור, בזמן הנכון!!!!!!! עליו אמר הפסוק עַבְדִּי אָתָּה אֲשֶׁר בְּךָ אֶתְפָּאָר. בעצם אורח של הגדול הדור הבא: הם החיים שהם חיים! חיי תורה ומצוות, חיים אלוקיים. והקב"ה מתפאר בו עַבְדִּי אָתָּה אֲשֶׁר בְּךָ אֶתְפָּאָר.

    ויהא רעווא קמיה שבזכותו של הצדיק הגאון רבי מאיר שליט"א שמסר נפשו לקדש שם שמים ברבים, נזכה להמשיך עלינו חסדי אבות, וחסד נעורים, וחסד ההפגנות, וחסד כל הצדיקים הכשרים שבכל דור ודור, ברחמים פשוטים, ישועות טובות, ונחמות, והשפעות טובות, בבני חיי ומזוני אכי"ר

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן