לקראת פורים הבעל"ט, חכמי התורה מזהירים: "שלא להתחפש לשוטרים וחיילים, כדי לחנכם להתרחק מן הכיעור והדומה לו"

עם תחילת חודש אדר ובהתקרב ימי הפורים הבאים עלינו לטובה מתפרסמת שוב קריאתם של מרנן ורבנן חכמי התורה שליט"א המזהירים את ההורים והמחנכים להזהיר את הילדים שלא יתחפשו לשוטרים ולחיילים, בכדי שלא ישפיעו תחפושות אלו לרעה על נפש הילדים. "ועל של עתה באנו לקראת ימי הפורים הבאים עלינו לטובה אשר נוהגים ילדי ישראל להתחפש, ובוודאי שיש לתחפושת השפעה רבה על נפש הילדים ושאיפתם בחיים, וכדי לחנכם להתרחק מן הכיעור והדומה לו. בוודאי שיש להזהיר את הילדים לבל יתחפשו לשוטרים וחיילים וכיוצא בזה, כדי להבדל מהם ומהמונם."

כזכור, לפני שנתיים, בחודש אדר תשע"ז, פרסמו מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א קריאת קודש להורים ומחנכים להזהיר את ילדיהם שלא להתחפש לאנשי צבא ומשטרה, וכל זאת עקב ההשפעה שיש לתחפושת על נפש הילד ובפרט עתה לאור גזירת הגיוס שמטרתה לגייס חרדים לצבא ולמשטרה, השם ישמרנו.

בשנה שעברה הוסיפו עוד כמה מגדולי הדור שליט"א את חתימתם על המכתב ושלחו אותו שוב לפרסום.

המכתב המלא:

הנה זכינו ואכשר דרא כאשר רבבות רבבות מילדי ישראל תינוקות של בית רבן שוקדים על התורה ועל העבודה בתלמודי התורה בארץ הקודש ומתחנכים בדרך התורה הקדושה, וכל שאיפתם לגדול בתורה ויראת שמים טהורה ולהמשיך דרכם בקודש בישיבות הקדושות ובכוללים בשקידה מרובה יומם ולילה וכמ"ש "שבתי בבית השם כל ימי חיי
אך לצערנו ולחרפתנו ראשי השלטון מנסים כל העת בפיתויים ובאיומים להסית ולהדיח את בחורי ישראל לעזוב את דרך התורה הקדושה וללכת ולהתגייס לצבא או לשירות לאומי ואזרחי אשר נאסרו בתוקף על ידי כל גדולי ישראל זכותם יגן עלינו, ויבדלו לחיים טובים ארוכים
ועל כן בוודאי שחובה קדושה מוטלת על ההורים והמחנכים להחדיר בליבות הילדים הטהורים כבר מקטנותם את ההשקפה הנכונה להתרחק הרחק כמטחווי קשת מכל אותם מקומות האסורים בבחינת "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה
ועל של עתה באנו לקראת ימי הפורים הבאים עלינו לטובה אשר נוהגים ילדי ישראל להתחפש, ובוודאי שיש לתחפושת השפעה רבה על נפש הילדים ושאיפתם בחיים, וכדי לחנכם להתרחק מן הכיעור והדומה לו.
בוודאי שיש להזהיר את הילדים לבל יתחפשו לשוטרים וחיילים וכיוצא בזה, כדי להבדל מהם ומהמונם.
ואדרבה יש לעודדם להתחפש לחכמים וצדיקים כדי שישאפו להיות כמותם גדולים בתורה וביראת שמים בקדושה ובטהרה.
ויש על ההורים והמחנכים להרבות בתפילות ובתחנונים על הצאצאים שיזכו להיות "אוהבי השם יראי אלוקים אנשי אמת זרע קודש בהשם דבקים" ויהי רצון שיזכו ההורים והמחנכים לראות רוב נחת דקדושה מבניהם ותלמידיהם, ויקויים בהם הפסוק "וכל בניך למודי השם ורב שלום בנייך"

על המכתב חתומים חכמי התורה:
ראש הישיבה הגאון הגדול חכם משה צדקה שליט"א
ראש ישיבת יקירי ירושלים, הגאון הגדול רבי יהודה כהן שליט"א
הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א.
הגאון הגדול רבי אליהו טופיק שליט"א ראש ישיבת באר יהודה.
הגאון הגדול רבי יצחק ברכה שליט"א ראש ישיבת עטרת יצחק.
הגאון המקובל רבי דוד בצרי שליט"א ראש ישיבת השלום.
הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א, פוסק עדת תימן
הגאון הגדול רבי ציון כהן שליט"א, ראש ישיבת פורת יוסף קטמון מלפנים.
הגאון הגדול רבי יצחק כהן שליט"א רב שכונת שמואל הנביא
הגאון הגדול רבי מנשה שוע שליט"א מראשי ישיבת יקיר ירושלים
הגאון המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א ראש ישיבת המקובלים נהר שלום.
הגאון רבי רחמים עטיה שליט"א זקן חכמי ארם צובה.
הגאון רבי דן מרדכי הכהן שליט"א זקן רבני תונס.
הגאון רבי עזרא ניסן שליט"א ראש ישיבת רינת התורה
הגאון רבי שלמה בן שמעון שליט"א רב שכונת רמת דוד בני ברק.
הגאון רבי יצחק אבא שאול שליט"א מחבר הספר שמחה לאיש
הגאון רבי יעקב שכנזי שליט"א רב שכונת בית ישראל
הגאון רבי אהרן ירחי שליט"א רב שכונת מקור ברוך
הגאון רבי שלמה בוסו שליט"א נכד סידנא בבא סאלי
הגאון רבי אברהם טופיק שליט"א מרבני ישיבת פורת יוסף
הגאון רבי יעקב זכריה שליט"א ראש ישיבת לב אליהו
הגאון רבי יעקב ישראל לוגאסי שליט"א מגיד מישרים
הגאון רבי ינון יונה שליט"א רב שכונת גבעת שאול
הגאון רבי יצחק טופיק שליט"א ראש ישיבת באר יהודה
הגאון רבי דוד פנירי שליט"א רב העיר עמנואל
הגאןו רבי יעקב שילוני שליט"א מו"צ בירושלים עיר הקודש.
הגאון רבי רפאל הדאיה שליט"א ראש ישיבת המקובלים בית אל
הגאון רבי מרדכי פרחים שליט"א מו"צ שכונת סנהדריה
הגאון רבי אברהם שמש שליט"א ראש מוסדות עטרת אהרן
והגאון רבי אליעזר כהן שליט"א מו"צ בירושלים עיר הקודש.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן