חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ח אדר ב' – יום שני

א. אפיקורסין אינם בכלל 'עמיתך' ומצוה לגנותם ולבזותם בין בפניהם ובין שלא בפניהם בכל מה שהוא רואה ושומע עליהם. איזהו אפיקורס, זהו הכופר התורה ובנבואה מישראל, בין בתורה שבכתב ובין בתורה שבעל פה, ואפילו אומר כל התורה מן השמים חוץ מפסוק אחד או קל וחומר אחד או גזירה שוה אחת או דקדוק אחד, גם הוא בכלל האפיקורסין. (הל' לשה"ר, כלל ח', סעיף ה')
ב. וזהו דוקא אם שמע ממנו בעצמו דברי אפיקורסות, או שהוחזקו בעיר לאפיקורסים. אבל אם שמע מאחרים על אדם כי הוא אפיקורס, אין לו להחליט דבר זה בלב כדין איסור קבלת לשון הרע, אלא לעת עתה יחוש לזה, וגם יזהיר אחרים בסתר על מנת שלא יתחברו עמו, עד שיתברר הדבר. (הל' לשה"ר, כלל ח', סעיף ו')
ג. לא יאמר אדם, אהוב את החכמים ושנא את העמי הארצות, אלא יאמר אדם אהוב את כולם ושנא את האפיקורסין ומסיתין ומדיחין, ונאמר הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט. (הל' לשה"ר, כלל ח', סעיף ה')

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן