חפץ חיים – הלימוד היומי – ד' אייר – יום חמישי

א. אסור לספר לחבירו איך שמדברי פלוני נרמז עליו שלא כהוגן, וכגון המספר לחברו איך ששאלו מאחד אודותיו והשיב על זה "שתקו, איני רוצה להודיע מה אירע ומה יהיה" וכיו"ב, והוא אבק רכילות ואפשר אף דהוא בכלל רוכל ממש (הל' רכילות, כלל ח' סעיף א')
ב. המספר בשבחו של חבירו במקום שיכול להעלות בלב חבירו תרעומת עליו, ועל ידי זה יוכל להסבב לו רעה בכלל אבק רכילות הוא. (הל' רכילות, כלל ח' סעיף ב')
ג. יש ליזהר מלשבח את חבירו ראובן בפני שמעון שותפו (או לאשה בפני בעלה, ולבעל בפני אשתו) על שהטיבו לו בהלואה או נתינת צדקה, כי מצוי הוא על ידי זה שיעלה בלבם תרעומות, בחשבם כי הוא פיזר ממונו בוותרנות, ופעמים שיסובב גם כן על ידי זה הזק או מחלוקת לראובן. (הל' רכילות, כלל ח' סעיף ב')
ד. אם מבקש מחבירו טובה, והוא מסרב להטיב לו, יזהר שלא לשואלו "למה עשית טובה זו לפלוני" (ומיירי באופן שמובן כי ענין עשיית הטובה נודע ע"י אותו פלוני), כי מצוי הוא שעל ידי זה יעלה בליבו תרעומת על אותו פלוני, שבגלל שגילה הדבר לאנשים אינו יכול להשמיט עצמו מהם. (הל' רכילות, כלל ח' סעיף ג')

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן