היום בירושלים עצרת תפילה ומחאה על ריבוי חילולי השבת בעיר

בהוראת בד"ץ העדה החרדית בירושלים, תתקיים הערב עצרת תפילה ומחאה על ריבוי חילולי השבת בעיר הקודש ירושלים, חלקם בחסות העירייה * העצרת תחל בשעה 17:30 ברחוב שבטי ישראל בירושלים בפרקי תהילים וסליחות, ישאו דברי מחאה גדולי התורה שליט"א, לאחר מכן בשעה 19:00 בתהלוכת מחאה לעבר בנין העיריה, שם יאמרו פרקי תהילים, ותישמע זעקת השבת, ובשעה 19:30 קבלת עול מלכות שמים והחלטות העצרת * בחורי הישיבות ישתתפו אך ורק בעצרת המחאה ברחוב שבטי ישראל

עקב ריבוי חילולי השבת בכל רחבי ירושלים, בפתיחת מאות בתי עסק, אתרי בילוי ופעילויות שונות הנעשות תוך חילול קדושת השבת וירושלים, חלקם בחסות עירונית, כפי שפורסם לא אחת, תתקיים היום בהוראת גאב״ד ירושלים שליט״א עצרת תפילה ברחוב שבטי ישראל בעיר, כשבסיומה יצאו ההמונים בתהלוכת מחאה לעבר בניין העיריה בכיכר ספרא, שם תושמע מחאת הציבור החרדי נגד חילולי השבת.
העצרת תחל בשעה 17:30 ברחוב שבטי ישראל, בפרקי תהילים וסליחות. בשעה 18:00 ישאו דברי מחאה וכיבושין, גאב״ד העדה החרדית הגאון הגדול רבי יצחק טוביה וויס שליט״א, הראב״ד הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט״א, הגאון הגדול רבי אברהם יצחק אולמאן שליט"א חבר הביד"צ, הגאון הגדול רבי יהושע ראזענבערגער שליט"א חבר הביד"צ והגאון הגדול רבי אברהם יפה שלזינגר שליט"א אב"ד גענף ורב קהל בצל החכמה. בשעה 19:00 תחל תהלוכת המחאה על עבר בנין העיריה, בשעה 19:10 ישאו פרקי תהילים, ולאחמ"כ תישמע 'זעקת השבת' – דברי מחאה ע"י אחד העסקנים שליט"א. בשעה 19:30 קבלת עול מלכות שמים, ולאחמ"כ החלטות העצרת.
יצויין, כי התאריך למחאה נקבע ליום בו התבצעה גזירת שריפת הספרים בצרפת ונקבע כיום תענית בער״ש פרשת דא גזירת אורייתא, וכפי שמובא בספרי ההלכה ודברי הפוסקים.
מסיבות חינוכיות קוראים הרבנים שליט״א שבני הישיבות לא יבואו למקום המחאה ליד בניין העיריה, כשהם כותבים: ״בחורי הישיבות מירושלים עיה״ק ישתתפו אך ורק בעצרת המחאה ברחוב שבטי ישראל״.
את קריאתם מסיימים הרבנים שליט״א בתפילה כשהם כותבים: ״והשי״ת יצילנו על דבר כבוד שמו כי כשל כוח הסבל תחת שלטון ועול עריצים, ובקרוב נדחי ישראל יכנס ויבנה את ירושלם עיה״ק לרומם קרן התורה וישראל ולאוקמא שכינתא מעפרא ליום שכולו
בכרוז שכותרתו ׳למען ירושלם לא נחשה׳ הקורא לעצרת התפילה ותהלוכת המחאה, עליו חתמו ביום רביעי האחרון, גאב״ד העדה החרדית הגאון הגדול רבי יצחק טוביה וויס שליט״א, הראב״ד הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט״א והגאונים חברי הביד״צ שליט״א נכתב: ״לב מי לא חרד על חילולי השבת המתרבים בעוה״ר בתוככי ירושלם עיר הקודש פלטרין של מלך, כאשר מאות חנויות בתי מסחר ומרכזי בילוי פותחים את שעריהם כבימי חול רח״ל בחסות העיריה ובעידודה, ומי יאמר זכיתי לבי ויצאנו ידי חובת מחאה לעצור בעד המשחית, להגן על כבודה של ירושלים עיר הקודש ושל שבת קדשנו אות ברית בין הקב״ה לישראל, ולהסיר חרון אף הנורא מעל עיה״ק ותושביה ואמרו חז״ל לא חרבה ירושלים אלא על שחיללו בה את השבת״.
״אי לכך השקט לא נוכל והכרזנו על יום חמישי פר׳ חוקת ה׳ תמוז תשע״ז הבעל״ט, להתאסף יחד לתפילה ותחנונים באמירת סליחות ׳אלה אזכרה׳ וכו׳ ׳ועיר האלקים מושפלת׳ וכו׳. ולמחאה גדולה ברחובה של עיר ברחוב שבטי ישראל פעיה״ק. אחרי המחאה יעברו כל הקהל ליד בנין העיריה להכריז את קול המחאה בריש גלי מול פורצי הגדר עוכרי קדושת השבת ועיר קדשנו״.

סדרי העצרת
מכתב בד"ץ העדה החרדית בירושלים, הקורא להשתתף בעצרת המחאה

 

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן