מרן החזו"א זיע"א: גם במצב של פיקוח נפש אסור להתגייס לצבא

עוד אמר, כי בזה "אין הבדל אפילו לגדול בישראל", שבטוח בעצמו שלא יגרר אחריהם

באלול תרח"צ פנה הגרש"ז ברוידא זצ"ל אל מרן החזו"א זיע"א בשאלה אם מותר להצטרף אל שירותי ההגנה, כאצ"ל ולח"י, אחר שיש בזה עניין של הצלת נפשות. על שאלה זו ענה לו החזו"א בזה"ל: "אם כי שסכנת נפשות דוחה הכל, מ"מ ענייני דת ואמונה אינו נדחה".
הוסיף הגרש"ז לשאול: "ואם אני בטוח בעצמי שלא אגרר אחריהם"? והייתה תשובת מרן שבזה "אין הבדל אפילו לגדול בישראל" והזכיר ש"במעשה פילגש בגבעה נהרגו אלפים ורבבות מפני שאלה של החזרה למוטב של חלק מישראל, כ“ש שהצלה מהרג אינו כדאי בזמן שיש שאלה של הפסד רוחניות ודעות"".

הגאון רבי שמחה זיסקינד ברוידא מעיד על דעתו של מרן החזו"א זיע"א

עדות דומה הובא בשמו בספר "מעשה איש" חלק ז‘ (עמ‘ קכד).

"יהודי רצה לעשות טירונות צבאית, הוא ישמור על היהדות ורק שחשש שיגיע למצב של 'קאלט ווערן', למצב של קרירות, אמר לו החזו"א: 'קאלט ווערן איז יהרג ואל יעבור'".

(דברים מעין אלו נכתבו שם אף בנוגע להשתתפות בהרצאה מטעם ארגון לח"י).
ברור כי לו היה הנושא ביטול תורה בלבד, לא היה זה שייך לעניין "הפסד רוחניות ודעות", ולא היה מתבטא החזו"א כלפיו בלשון "ענייני דת ואמונה".
בוודאי ובוודאי שלא היה ניתן בזה פסק שאינו נדחה מפני סכנת נפשות. ברור, אפוא, כי עצם הגיוס לצבא הוא ביהרג ואל יעבור.

דרך אגב יצויין כי שלושה מאחייניו של מרן החזון איש, הגרח"ש קרליץ זצ"ל ויבלחט"א הגר"ח קנייבסקי והגר"נ קרליץ, הצטרפו לקריאת מרן הגרא"מ שך שיש למסור את הנפש על כך. וכן תלמידיו הגרמ"י לפקוביץ‘ והגר"י שפירא זצוק"ל.
כמובן שאין בכל זאת שייכות למה שהובא מספר פאר הדור כי מרן זצוק"ל דאג לכשרות המטבחים בצבא וחופש חיים דתיים, שהרי סוף סוף קיימים שם חיילים דתיים. וכי בגלל שהם חטאו בעצם שהותם בצבא יש לדחות אבן אחר הנופל ולתת להם להיכשל בכל שאר העבירות האמורות בתורה?

השארת תגובה

שתף את הידיעה

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן