מרן הרב מבריסק זיע"א: גיוס בני ישיבות הוא גזירת שמד וחייבין למסור נפש על זה


על דעת מרן הגרי"ז הלוי זצוק"ל העיד תלמידו הגאון רבי זרח אפרים זלזניק זצ"ל בעצרת שהתקיימה בירושלים (בכ"ג אב תש"ס) בזה הלשון (המשא המלא הנערך מתוך הקלטה נמצא בספר מלחמות ה‘ פרק י'):

"בדבר לקחת בני הישיבות לצבא, נספר ממרן הרב מבריסק זיע"א, כי בשנת העשור למדינה זממו לקחת בני הישיבות לצבא, אז אמר הרב מבריסק שהוא גזירת שמד וחייבין למסור נפש על זה! מאחר שכל מטרתם היא להעביר על הדת".

הגאון רבי אפרים זלזניק זצ"ל במסירת עדותו על דברי מרן הגרי"ז זיע"א

וכן הובא בזיכרונותיו של הר"ד פרנקל זצ"ל על מרן הגרי"ז זצ"ל ('זכור לדוד' ח"ב עמ‘ רי"ד), בשם הגאון רבי רפאל הלוי זצ"ל, שהעיד שזוהי הסיבה בגינה לא הסכים אביו הגרי"ז לחתום על המכתב בו נאמר כי גיוס בנות הוא ב"ייהרג ואל יעבור", כדי שלא ישתמע מכלל הדברים כאילו גיוס בנים אינו בכלל זה, והרי גיוס בנים וודאי בכלל זה. ובמקומות אחרים הובא בשמו שביאר טעם הדברים, כי "מדוע גיוס בנות אסור? בגלל ג"ע, וכי מינות הינו איסור חלש יותר"?

כמו כן יצויין, כי בספר "הרב מבריסק" (ח"ג עמ‘ 44) מובאת עדות מהגאון רבי מאיר סולוביצ‘יק זצוק"ל, שנכח בשעת מעשה כאשר אחד נכנס לפני מרן הגרי"ז זצ"ל ותמה בפניו על הפסק של יהרג ואל יעבור בגיוס בנות, והשיבו מרן זצ"ל שאף הוא סבור כן, וכששאלו לטעם ההוראה, השיב משום שזו שעת הגזירה.
וראה עוד בספר אגרות מרן רי"ז הלוי (עמ‘ 438) על ההפגנה שנערכה בחו"ל על פי מכתבו והוראתו של מרן הגרי"ז זצ"ל, ובכרוז הקורא לצאת להפגנה נכתב בזה הלשון: "נגד גזירת השמד גיוס בנות אשר כל גדולי ומאורי ישראל שליט"א פסקו שהוא בכלל יהרג ואל יעבור".

השארת תגובה

שתף את הידיעה

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן