שׁוּעָלִים הִלְּכוּ בוֹ: מחאה בעולם היהודי בעקבות רמיסת ההלכה ע"י גורמים לאומניים העולים להר הבית

לראשונה מאז הפיגוע בהר הבית ביום שישי בו נרצחו שני שוטרים, ביצעה אתמול (ב') קבוצה של גורמים דתיים-לאומיים ביקור מתוקשר במקום * כל גדולי התורה כבר הורו כי ע"פ ההלכה היהודית, עליית יהודים להר הבית בזמן הזה כרוכה באיסור כרת, ואין שום היתר להיכנס לשטח בית המקדש

עולם התורה וההלכה מביע מזה שנים ארוכות חרדה עמוקה לנוכח הנסיונות של גורמים לאומיים שונים, שכאמור חלקם פועלים במסווה "דתי", המנהלים מסע תעמולה מחפיר בניגוד מוחלט לפסק ההלכה כל גדולי ישראל זצוק"ל ויבדל"א, בנסיון לשכנע יהודים תמימים לחלל את קדושת המקום ולהיכנס אל מקום המקדש. רבנים ומורי הוראה כבר קראו למחות בתוקף נגד אותם פורצי גדר ומחטיאי הרבים אשר מרהיבים עוז לחלל את הקודש ולעבור עבירות חמורות, כאשר בנוסף יש בכך פרובוקציה מסוכנת והתגרות באומות, שעלולה להבעיר תבערה מיותרת המובילה לשפיכות דמים רח"ל. הדברים נכונים שבעתיים בימים אלה, בשל ההסתה הגוברת בעולם המוסלמי.
כזכור, ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א יצא לפני מספר חודשים במכתב נוקב בו הביע דעת תורה הטהורה אודות הפירצה הנוראה של זלזול בחומר האיסור בעליה להר הבית, כאשר בדבריו הוא מזהיר ומעורר שהדבר נובע גם מזלזול ביסוד הגדול של 'שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך, כפי שהדבר מתבטא ברוחות של סטיה מהמסורה שבידינו ועידוד מגמות של 'התחדשות' פסולה באימוץ 'מצוות', 'מנהגים והלכות' כביכול, נגד המסורה לנו מאבותינו ורבותינו בדורות האחרונים.

"הנני בזה להעיר ולהאיר ולמחות נחרצות בכל לשון של מחאה, ובזעקה גדולה ומרה, על דבר הפירצה הנוראה עד למאד, בקדושת הר הבית אשר לב כל ישראל מאז ומתמיד חרד על המקום הנורא הזה, וזכורני את הפחד והבהלה הגדולה שהי' לאאמו"ר גאון ישראל זללה"ה, כאשר התחיל האפשרות וכמה מאחינו התחילו לזלזל ולעלות בהר ד' שמה, וטרח אאמו"ר זללה"ה בכל כוחו ובכל ליבו בכל מיני דרכים והשפעות לפרסם חומר האיסור בעליה להר הבית, והיה מזועזע עד למאד, וכאשר שמעתי ממנו שמאז היה מקובל שאין אנו בקיאים היום בכל טומאה היוצא מגופו וכו' וכו/ וגם כל הדבר זו פירצה גדולה ונוראה עד למאד, וכבר מיחו על זה בשעתו בכל תוקף ועוז גדולי ומאורי ישראל מרנן בעל הקהילות יעקב ובעל אבי עזרי ומרן הגרי"ש וכו'.
וכמה נורא ומפחיד ומכאיב אשר בזמן האחרון קמו כמה בעלי השפעות למיניהם, אשר לא שימשו ולא שימשו כלל ועיקר, להשפיע בעיקר על יחידים מצעירי הצאן לזלזל בקדושת המקום הנורא הר הבית, אוי לנו שכך עלתה בימינו, הקרירות וההפקרות מתפשטת בתוכנו, ד' ירחם".

בדבריו כתב רבינו ראש הישיבה שליט"א בדם לבו על הרוחות הרעות שמעודדות שינוי וסטיה מהמסורה בידינו, כאשר ישנם המסיתים לפרוץ גדר במסווה של 'חידוש מצוות והלכות' נגד כל המקובל לנו מגדולי הדורות.

"והנני בזה כשליח של חכמי התורה לזעוק מרה על הפירצה הגדולה הזאת, אשר חוץ מגוף הפירצה כי רבה ונוראה למאד, טמון בזה הזלזול והבעיטה הנוראה בהמסורת שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אימך, וגם מתרבים מצוות, אשר מעורב בתוכם, הפריקה וההתנערות מאבותינו מדור דור, והרי ברוח הקודש נאמר דבר ד' לשמוע מוסר אביך ותורת אמך, אשר כל הדברים כגחלי אש ויותר, ולא היה די באזהרה לשמוע בדבר ד/ אלא צריך בהכרח מוסר אביך ותורת אמך".

(בענין זה הוסיף רבנו שליט"א: "וכל שיש בו דעת יבין גם ההבדלה, אשר אף כי אמנם צריך וראוי תמיד להוסיף ולהתחדש בזהירות וזריזות, כי בכל דור עומדים גדולי וחכמי ישראל על משמר היהדות, ולולא זאת ח"ו וכו', ולמי שיש בו דעת יש גם להבין ולהבדיל בין האמור לבין מה שכתבנו, וקיצרתי במקום שראוי להאריך ואכ"מ").
בסיום דבריו עורר רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א, כי כל זה נובע מהזנחת העיקר של לימוד התורה וחיפוש 'תחליפים' שונים:

"ועתה צעירי הצאן חוסו עלינו ועל כלל ישראל שלא יבואו חלילה וחלילה לבלע את הקדש, ולא להמשך ולא להגרר אחרי כל דבר של התחדשות, לא מוסר אביך ולא תורת אמך, לא תהא כזאת בישראל, אין לנו שיור אלא התורה הזאת ורגע של לימוד התורה כעד כל המצוות וכו' וכו'. נא ונא לאחוז ולהשתרש בעיקרי התורה והיהדות, תלמוד תורה כעד כולם, להבין ולהשכיל ולקיים באהבה, ולאחוז בדביקות ובשמחה במוסר אביך ותורת אמך לטוב לכם ולכל ישראל עד עולם.
הדברים האלה נשמע מפי מרנן ורבנן וכל חכמי התורה אשר לנו למורשה בכל מקום שהם, ובאתי כשליח להעלות הדברים על הכתב".

לפני שנים, ובעקבות הדיווחים על עליית יהודים להר הבית, יצא רבי שלמה עמאר שליט"א, שהיה אז הרב הראשי, במכתב חריף אליו הצטרף גם הגאון הנודע רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, בו הוא תוקף בחריפות נגד עליית יהודים להר הבית, תחת הכותרת "השמרו לכם מנגוע בקצהו".

"הנני מוצא לי חובה קדושה להעיר את לבבכם כי איסור גמור הוא על-פי ההלכה לעלות להר הבית, ואיסור זה היה פשוט וברור מקדם קדמתה, והדבר נאסר על-ידי כל גדולי ישראל. אך בהיות ובתקופה האחרונה כל מיני ארגונים קוראים אל הציבור לעלות אל הר הבית.
הנני לגלות בזה דעת תורה, כי האיסור בתוקפו עומד, ואיסור מוחלט לעלות אל הר הבית בזמן הזה".

על המכתב הנ"ל חתומים גם הגאון רבי שלום כהן ראש ישיבת 'פורת יוסף' בעיר העתיקה, והרב אביגדור נבנצל רבה של העיר העתיקה

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן