זקן ראשי הישיבות: "ציידי הנפשות אינם חרדים, חוב גמור לדבר ולספר לשון הרע עליהם, וצריכים להוקיע אותם מן המחנה"

את הדברים אמר זקן ראשי הישיבות הגאון הגדול רבי אהרן שכטר שליט"א במהלך אסיפת גדולי התורה שהתקיים בח' בתמוז תשע"ז במונסי שבניו יורק, והוסיף "אנו פונים בזאת אל כל העסקנים בארץ ישראל שירחיבו את ההסברה ויסבירו באופן ברור ביותר את חומרת המצב, ויוקיעו את המפתים המיסיונרים, המסיתים ומדיחים" * בשבועות הקרובים יתקיימו דיונים מפורטים אודות דרכי הפעולה שייעשו בהכוונת מרנן גדולי ישראל שליט"א.

כפי שכבר דווח באידישע פוסט, מנהיגי התורה שבארה"ב מכל העדות והחוגים התכנסו לדיון חירום בעקבות גזירת גיוס בני הישיבות ביום שני ח' בתמוז תשע"ז במונסי שבניו יורק.
הכינוס התקיים בהמשך לעצרת הרבבות שהתקיימה בי"ז בסיוון, וזאת לדיון חירום על דרכי הפעולה והסיוע ליהדות החרדית בארץ ישראל הנאבקת בחוק גיוס בני הישיבות ולאותם בני עלייה, גיבורי החיל ומוסרי הנפש, שבהוראת גדולי התורה ובראשם ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א אינם משתפים שום פעולה עם השלטונות בביצוע חוק הגיוס ואינם מתייצבים כלל בלשכות הגיוס.

כעת אנו מתכבדים, להביא סיקור מורחב של המשאות המרכזיים שנשמעו מפיהם של גדולי התורה באסיפה:

דברי פתיחה נשא הגאון הגדול רבי מלכיאל קוטלר שליט"א, שאמר כי בדורנו הוקם בארץ ישראל ובאמריקה עולם התורה המונה רבבות אברכים ובחורים, תלמידי חכמים מופלגים.

"עולם התורה הוא כעולם בפני עצמו, וכפי שאמרו חז"ל על הכתוב 'זאת התורה אדם כי ימות באוהל' שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. עולם התורה הוא אוהל בפני עצמו, מובדל ומופרש במחיצות משאר העולם, ועולם כזה הוקם ב"ה בזמננו בארץ ישראל וכן כאן באמריקה על ידי גדולי ישראל. אף שאנו עומדים כעת בשעת חשש הסכנה, יש להכיר ולדעת שעולם התורה פורח ומשגשג ב"ה באופן נפלא ביותר, וישנם גדולי תורה וראשי ישיבות בא"י המעמידים את עולם התורה על מתכונתו, ולכבודם ייאמר שכל הישיבות מכל החוגים מתנהלות על ידי ראשי ישיבות גדולי תורה יראים ושלמים, גדולי תורה ממש אשר הם עומדים וחרדים על המצב של עולם התורה".
"מסתמא אמת הוא אשר הרבה מהם לא ידעו כלל את חומרת המצב, אך כיום נראה שכמעט כולם מבינים את חומר המצב אשר עומדים בו, ובאנו כאן להתאסף ולדון מה שיש בידינו לעשות ולפעול בנושא כאוב זה, ולקיים מאמר הכתוב אז נדברו וגר. אמנם, לפעמים עולה מחשבה מה אפשר כבר לעשות כאן מהמקום המרוחק שלנו, אבל ראינו במערכה האחרונה שפעלו הרבה מאוד מכאן".
"העצרת שהתקיימה כאן לאחרונה הדהדה והרעישה את אמות הסיפים בארץ ישראל, וכן המכתב שכתבו ראשי הישיבות מכאן לארץ ישראל היה לו השפעה גדולה בארץ ישראל – ואף כי בפועל רק כמה מראשי הישיבות חתמו על המכתב, אמנם עצם המסר של המכתב נשלח על ידי כל ראשי הישיבות כאן – והתוצאות ניכרות בשטח, ומאז המכתב התעוררו שם לעמוד על חומרת המצב ולפעול בנושא. על כן כנראה שאין אפשרות לומר ש'נקיים אנחנו' ופטורים מלפעול בנושא, ובפרט שכל המערכות התנהלו תמיד בסיוע כל גדולי ישראל כאן, וכמו שפעל מרן זקני זצ"ל וכל ראשי הישיבות וכן הרבי מסאטמאר זצ"ל ושאר האדמו"רים. לכן התאספנו כאן לקיים 'אז נדברו יראי ד' איש אל רעהו', בראש ובראשונה כדי שיובהר אצלנו חומר הענין והבעיות שישנן כעת, וכן לטכס עצה מה שיש בידינו לעשות, והעיקר שיהיה 'ויקשב ד' ויכתב וגו', שנזכה לסייעתא דשמיא מרובה במערכה זו".

במהלך הכינוס נשמעו דיווחים והוצגו מסמכים אודות המצב השורר בעקבות חוק הגיוס והפעילות המואצת של השלטון להגדיל את מספר המתגייסים מקרב הציבור החרדי כדי להגדיל את יעדי הגיוס.
בתוך כדי הדיון הביע הגאון הגדול רבי אהרן שכטר שליט"א זעקת כאב בעקבות המצב שבו ישנם כאלו שמתפתים לשרת בצבא:

"הרי זו גזירה נוראה, וצרה גדולה למי שנופל בפח שלהם, לו ולמשפחתו, אשר נאבדים מכלל ישראל, וצריכים לטכס עצה מה שאפשר לפעול למעשה כדי למנוע מקרים כאלו".
הראוני מסמכים מתשובת המדינה לבג"ץ שעתרו בפניהם וטענו שהם אינם מגייסים מספיק חרדים בני ישיבה לצבא, ועל כך היתה תשובתם, שהם מגייסים עוד ועוד בכל שנה, יותר ויותר אחוזים, רק שפעולתם נעשית בתיחכום ולא בכפיה. ראיתי במסמכים שלהם שאומרים במפורש שבתוך חמש שנים כבר נכנסו יותר מעשרת אלפים חרדים בצבא, היתכן?! הרי זו מציאות נוראה שנובעת ממה שהחוק דורש מהממשלה להוציא לפועל את המספר שצריכים לגייס בכל שנה ולהפוך בני ישיבות לחיילי הצבא.
צריכים להרחיב את ההסברה, שכולם יידעו שישנם כאלו המפתים בני ישיבות להתגייס לצבא. הם מנסים בדרגות שונות, ובוודאי שכמעט ולא מנסים לגבי בני ישיבות מהשורה הראשונה, אבל ביחס לבחורים הבינונים והחלשים מתאמצים לפתות אותם להתגייס לצבא, וצריכים להישמר ולהתרחק מאותם מגייסים והמסייעים להם".

כאשר אחד המשתתפים הצביע על עובדה של אברך שהסתבך בשל נסיונות של הצבא להסיר ממנו מעמד בן ישיבה ואח"כ עמד מול נסיונות לכפותו ולפתותו להתגייס, וציין בדבריו שמדובר בבן של אדמו"ר מוכר, העיר לו הגאון הגדול רבי אהרן שכטר שליט"א שיש להיזהר מהערות אלו, שעלול להשתמע מהן כאילו החשש הוא רק מפני מקרים מסוג זה הפוגעים במשפחות חשובות: "כל יהודי הוא אדם חשוב והמשפחה אשר יכולה לצאת ממנו היא משפחה חשובה בישראל, וכל אחד ואחד כאשר נכנם למקום הפקרות כזה, פורק עול תורה ומצוות ומאבד את נשמתו ומשפחתו לנצח נצחים ואין לשער גודל האבידה מישראל".
כן הוסיף שאין לתאר את העוסקים בציד הנפשות בתור 'חרדים'"

אנשים כאלו אשר הם יכולים לפתות בני אדם לעזוב את יהדותם, אינם חרדים! אי אפשר אפילו לקוראם חרדים, הם לכל היותר רק נראים כחרדים. וחוב גמור הוא לדבר ולספר לשון הרע עליהם, שהרי צריכים להישמר מהם ולהוקיע אותם מן המחנה".

בדבריו אמר בהתרגשות:

"אנו פונים בזאת אל כל העסקנים בארץ ישראל שירחיבו את ההסברה ויסבירו באופן ברור ביותר את חומרת המצב, ויוקיעו את המפתים המיסיונרים, המסיתים ומדיחים, ושיידעו כי המצוה הגדולה ביותר היא לספר לשון הרע על אלו שמסיתים ומדיחים את כלל ישראל, ומי שאינו מדבר לשון הרע על המסיתים ומדיחים הוא רשע מרושע, והיא רשעות גרועה ביותר!
הרי מצב זה הוא פיקוח נפש ממש, וכל מי שנכנס לצבא אחרי שנה-שנתיים הוא יוצא משם כפוקר, ובניו ומשפחתו ימשיכו ח"ו ללכת בדרכו ויאבדו מקרב ישראל ח"ו.
צריכים להביע בפה מלא את כל החומר שבדבר הפעילות שנעשית להגביר הגיוס, ויש לדעת שהדבר משנה את כל המציאות של כלל ישראל. עשרת אלפי איש שהיו חרדים ובני ישיבות, מהם חזקים יותר ומהם חלשים יותר, ונפלו בצבא – דבר זה משנה את המציאות של כלל ישראל! ואין שום חילוק בדבר, בין טובים וחלשים. יש לי נסיון בעולם הישיבות ואני מכיר הרבה בני תורה ובני ישיבה שהיו חלשים אבל נשארו ולבסוף הקימו בתים שבניהם חזקים מאוד ומתמידים בלימודם, אך כאשר יוצאים לגמרי ופוקדים ומאבדים את שמם כבני ישיבות, הם נאבדים ח"ו לנצח ומשפחתם נאבדת לנצח. צריכים לפעול, צריכים לזעוק ולזעוק!"

בנקודה זו אמר הגאון הגדול רבי אליהו בער וואכטפויגל שליט"א:

"הנה זה ודאי שהמציאות אמת היא בכל פרטי הגזירה, וראיתי מסמך פנימי של עשרות עמודים שכותבים בעצמם איך שהם מטכסים עצות כיצד לחלץ את החרדים, ויש להם תוכנית שלימה עם כל תקופת ההסתגלות וכו', ולדאבוננו הם מצליחים, והם מציינים בעצמם איך שהם מצליחים.
ועל כן עבודתנו כעת היא לעורר ולעודד את עולם התורה והרבנים שבארץ ישראל שיילחמו נגד הגזירה, כי אם שם ישתקו ולא יעשו כלום, יהיה קשה לנו לעזור. אנו צריכים לצאת מאסיפה זו בהחלטה נחושה שצריכים לצאת ולהפגין ולזעוק. כאשר היתה המערכה בגיוס בנות צעקו מרה בארץ ישראל נגד הגזירה ובני חוץ לארץ עמדו לעזרתם, אך כאשר הממשלה מרגישה שהחרדים שאיתם עושים איתם יד אחת – אין ביכולתנו לעזור. ועל כן צריכים אנו לעורר את כל הרבנים מכל החוגים והעדות בישראל שיצעקו מרה נגד הגזירה וכאשר הם יצעקו ויכאבו, נעמוד לעזרתם בכל מה שצריך".

הגאון הגדול רבי חיים פלאהר שליט"א הוסיף בענין זה:

"בעת הגזירה נגד גיוס בנות, אנשי השלטון בישראל לא פחדו כל כך מתושבי ארץ ישראל, וכל חששם היה מה יאמרו עליהם כאן באמריקה, וכיום אנחנו צריכים לעורר ולעודד את הרבנים בארץ ישראל שיפעלו בנושא, כי ברוך ד' שגם כיום עדיין יש למדינה פחד מדעת הקהל שבחוץ לארץ, ואם דעת הקהל כאן תזעק נגדם, הם מפחדים ביותר, וכן ידוע בכל השנים".

הגאון הגדול רבי מלכיאל קוטלר שליט"א, הוסיף:

"המציאות כיום היא שבארץ ישראל רובם ככולם כבר יודעים שיש בעיה בנושא הגיוס, ואין בנמצא מי שיוכל לומר שאין כאן שום בעיה. ומה שהעלו כאן את הנושא שאין מספיק הסברה בעולם התורה בא"י בנושא, אין הכוונה רק לגבי עצם חומרת ההתגייסות לצבא, אלא לדעת גם את המכשולות שהם מציבים לכל מי שיוכלו, בחור או אברך, כדי שיסתבך במעמדו ויעמוד בפני קשיים. וכבר נעשו כאן כמה פעולות שהועילו הרבה כדי לעורר את הציבור בארץ ישראל.
ומה שצריכים לעורר את הרבנים בארץ ישראל שירחיבו בהסברה ובדיבור בנושא הגיוס, אני מבין שצריכים לחשוב איך לעשות פעולה כזו בלא שייחשב שאנו קובעים להם 'דעות', ואפשר לומר כך: שאנו מוכנים לשלם את ההוצאות על פתיחת ארגונים שיסבירו לבני הישיבות ברחבי ארץ ישראל את הסכנות בנושא זה, וכפי שאנו רואים שכאשר עשו פעולות לעוררם, התעוררו לעשות ולפעול בנושא הגיוס. ואיני נכנם כעת לשאלה
למה לא התעוררו עד עכשיו לעורר ולהסביר בחומרת הדבר, והעיקר הוא שיפעלו מעכשיו והלאה.
ועיקר המערכה יכולה להתנהל כאן באמריקה, וכמו שהיו כמה מערכות אצל זקני בעל משנת רבי אהרן זצ"ל שהתנהלו מכאן, וזאת היתה המציאות מאז ומעולם שכל השנים פעלו לעורר כאן מאמריקה. וגיסי הגאון רבי דוד שוסטל שליט"א עורר כאן שאפשר לאחד את כלל ישראל ביום תפלה עבור גזירה זו, ובוודאי שגם דבר זה אפשר ומן הראוי לעשות שכל ישראל יתפללו ויעוררו רחמים לפני בורא כל העולמים עבור ביטול הגזירה, וגם דבר זה עצמו ישמש כמחאה נגד הגזירה". הגאון הגדול רבי אלי' בער ווכטפויגל שליט"א, עורר כי בכל מקרה, לא יתכן שתשרור שתיקה בעולם התורה בארץ ישראל, כי מציאות זו לכשעצמה עלולה לגרום לדעת הקהל לטעות ולא להבין את חומרת הדבר באיסור החמור להתגייס לצבא, "שהרי אם היה ברור שהדבר ביהרג ואל יעבור, לא היו שותקים.
ועל כן צריך שייצא קול קורא של מאה רבנים וראשי ישיבות ואדמו"רים כאן, שאיסור גמור הוא להתגייס לצבא, ולשולחו לרבנים ולאדמו"רים וראשי הישיבות בארץ ישראל, שגם הם יצטרפו לחתום על המכתב, ואז יתחילו להבין את חומרת הדברים. זה המסר הכי חשוב באסיפה זו, לעורר אותם, שכל זמן ששותקים יש כאן כביכול ח"ו 'היתר' לבחורים להתגייס לצבא רח"ל. כי הרבה בציבור לא סבורים שהשתיקה היא משום שכביכול 'אין בעיה', אלא שהשתיקה מתפרשת אחרת, וגורמת להכשיל אלפי בחורי ישראל ליפול לידיהם. צריכים לעורר על כך וכשייצא מכתב כזה, אח"כ אפשר לחשוב אלו פעולות נוספות ועוד דרכים לעזור להם. אבל דבר ראשון – יש להפסיק את העוולה של השתיקה, כי השתיקה הזו היא החורבן, ואחרי שייצא מכתב כזה, אפשר לעשות עוד בשלב הבא, ולפעול בנושא ההסברה ולשלם על עזרה וסיוע בהרבה דרכים".

זקן ההוראה, הגאון הגדול רבי יחזקאל ראטה שליט"א, עורר בדבריו על החובה לעמוד בכל עוז לימין מוסרי הנפש, בני העלייה גיבורי החיל, שאינם משתפים פעולה עם החוק ואינם מתייצבים בלשכות הגיוס, באומרו כי לאור המצב ומשמיעת עדויות נאמנות, הרי שפשיטא כי יש להורות שאין להתייצב בלשכות הגיוס לכל מטרה שהיא.
כאמור, הדברים הנחרצים שנאמרו בכינוס החירום של מרנן גדולי ישראל שליט"א באמריקה, הביאו להתעוררות רבה להרחבת ההסברה והפעילות נגד גזירת הגיוס, ובפרט לנוכח הנכונות של עולם התורה .והחסידות בארה"ב להיחלץ למאבק ציבורי מקיף בענין זה. וכפי שנודע, בשבועות הקרובים יתקיימו דיונים מפורטים אודות דרכי הפעולה שייעשו בהכוונת מרנן גדולי ישראל שליט"א.
בראש האסיפה המיוחדת השתתפו: זקן ראשי הישיבות הגאון הגדול רבי אהרן משה שכטר שליט"א, ראש ישיבת רבי חיים ברלין וחבר מועצת גדולי התורה; הגאון הגדול רבי אלי׳ בער ווכטפויגל שליט"א, ראש ישיבת סאוט פאולסברג; הגאון הגדול רבי אריה מלכיאל קוטלר שליט"א, ראש ישיבת בית מדרש גבוה לייקווד וחבר מועצת גדולי התורה; הגאון הגדול רבי יוסף הררי רפול שליט"א, ראש ישיבת עטרת התורה וחבר מועצת גדולי התורה; הגאון הגדול רבי חיים פלאהר, ראש כולל זכרון מנחם במאנסי; זקן ההוראה הגאון הגדול רבי יחזקאל ראטה שליט"א, גאב"ד קארלסבורג; כ"ק האדמו"ר מפאפא שליט"א; כ"ק האדמו"ר מהר"א מסאטמר שליט"א; כ"ק האדמו"ר מבאבוב (45) שליט"א; הגאון הצדיק רבי חיים הערש טייטלבוים שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מהרי"י מסאטמר שליט"א שהגיע בשליחות אביו, שבאותה עת היה בדרכו לביקור וחיזוק הקהילות היהודיות בצרפת; הגאון רבי דוד שוסטל שליט"א, מראשי ישיבת בית מדרש גבוה לייקווד, ועוד מגדולי התורה והחסידות.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן