"דעתם של גדולי הדור מכל העדות והחוגים כי לימודי האקדמיה אסורים באיסור גמור הן לגברים והן לנשים והן לבנות"

במכתב עליו חתמו שורה של רבנים ומורי הוראה מכל העדות והחוגים, נכתב: "אסור למשרד פרסום חרדי, עיתון או עלון פרסום חרדי, לפרסם לימודי אקדמיה בשום צורה ואופן [לימודי תואר, או הכנה אליהם, מכללות שלוחות של אוניברסטאות וכדו']. עיתון או עלון שיעבור מעתה על הדברים הנ"ל, יש לראותו כמכשול, ואין לו מקום בבית חרדי".* כמו כן נקבע כי "אסור למוסדות, ארגונים, בעלי עסקים וחנויות הפונים לציבור החרדי לפרסם בעיתון או עלון המפרסם לימודי אקדמיה לחרדים".

במסגרת מלחמת תרבות כוללת שנועדה לערער את היסודות הערכיים של ציבור היראים ולסדוק את חומות ההתבדלות בינו ובין החברה הישראלית. פועלים במרץ גופים ממשלתיים רשמיים, כמו גם עמותות וארגונים שונים ומשונים, להחדרת לימודי אקדמיה הן לנשים והן לגברים, וזאת כחלק מהמגמה שנועדה להוביל לשינוי ערכים הרסני, כמו גם אוירה חילונית של מירוץ להשגת תוארים שונים. מסע התעמולה ההרסני שנועד לפתות מועמדים פוטנציאליים לפנות ללימודי אקדמיה מתנהל בעיקר מעל דפי שבועונים ועלוני פרסום למיניהם.
אולם במגזר החרדי לא שוקטים על השמרים ומנהלים מלחמת מאסף כוללת על השמירה והביצור של החומות, לבל יצליחו אותם פגעים רעים לנסות להחדיר את סחורתם המורעלת לעולם החרדי. בקריאה של רבנים מכל החוגים שפורסמה בשבועות האחרונים בריכוזי הציבור החרדי, נקבע: "המפרסמים לימודי אקדמיה בכל אופן שהוא גורמים מכשול לרבים ואין להם מקום בציבור החרדי"

מכתב רבינו הגרי"ש אלישיב זיע"א

כזכור, רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א התריע על כך במכתבו ההסטורי ממוצש"ק פרשת מקץ תשע"ב, בו כתב כי "באשר סוד ויסוד קיומו של עולם התורה וציבור היראים הוא בחיי תורה ויראה על טהרת הקודש, מתוך התבדלות מוחלטת מכל חיי ומושגי העולם החילוני של פורקי עול תורה, ועל כן יש למחות ולהזהיר מפני כל מיני מגמות מבחוץ לשלוח יד בפך השמן הטהור, שמייסדים 'מסגרות מיוחדות לחרדים' שיהיו תחת שליטתם המלאה ועל פי רוחם. ובכלל זה כל מיני מסגרות ומסלולים של שירות לאומי, אזרחי וצבאי, שתכליתן ליצור מקומות מיוחדים שמגבשים קיבוץ של חרדים הכפוף לפורקי עול, לשליטתם ולתרבותם. וכן מעודדים כל מיני מכונים ומכללות להכשרות ולימודים חיצוניים של תוארים ותעודות ושל לימודי אקדמיה וכדו', אשר יכניסו שאיפות זרות הקלוטות מבחוץ, וכידוע כמה נלחמו גדולי ישראל זצוק"ל נגד כל 'מוסד לימודים חרדי' שמיועד ללימודים כאלה, והוקיעוהו אל מחוץ למחנה. ובפרט שמודיעים בגלוי שמטרתם בכל מגמות אלו לעשות שינוי הרוח והמהות של הציבור החרדי ולפעול להחדיר כל מיני שאיפות אחרות, לאומיות ומשכיליות, אשר לא שערום אבותינו, ולעשות השתלבות והתחברות עם חיי החילוניות ועם תרבות אנשים חטאים".

מכתב גדולי תורה נגד פרסום האקדמיה והמכללות

מזה זמן רב עוררו רבנים ומחנכים כי מדובר בפריצת גדר חמורה ולא יעלה על הדעת שלפורצי הגדר ומפרסמי האקדמיה תהיה דריסת רגל בציבור החרדי. בעקבות זאת פורסם לאחרונה פסק הלכה אודות פרסום לימודי אקדמיה, עליו חתמו שורה של רבנים ומורי הוראה מכל שדרות הציבור החרדי.
במכתב נאמר כי "לאחר שהתפרסמו ברבים דעתם של גדולי הדור מכל העדות והחוגים כי לימודי האקדמיה אסורים באיסור גמור הן לגברים והן לנשים והן לבנות. ובפרט בעת הזו כאשר עושים מאמצים אדירים של השלטונות לדחוף את הציבור החרדי לאקדמיה כחלק ממלחמת תרבות, ומתוך מאמץ לקעקע את חומת הקדושה ויראת שמים מעל הציבור החרדי לדבר ד'. ולאחר שגדולי ישראל שליט"א קראו לכינוס אדיר של קידוש שהתקיים בב' בכסלו באולם ארנה שבירושלים, ושם במעמד למעלה מרבבה של תלמידות בית יעקב ובשידור חי לריכוזים חרדים רבים ברחבי הארץ, הוכרזה קריאתם של גדולי ישראל הנחרצת, להעמיד מחדש חומה בצורה להוציא את לימודי האקדמיה לצמיתות אל מחוץ למחנה – מעתה ברור כי עיתון חרדי ויהודי חרדי לא יעזו לפרסם ולקרוא לציבור לבוא וללמוד לימודי אקדמיה, וכל פרסום כזה מהווה העזת פנים בגדולי ישראל שליט"א".
הרבנים קובעים כי פרסום לימודי האקדמיה בראש חוצות מהווה עוון חמור של חילול ד', ועל כן "אסור למשרד פרסום חרדי, עיתון או עלון פרסום חרדי, לפרסם לימודי אקדמיה בשום צורה ואופן [לימודי תואר, או הכנה אליהם, מכללות שלוחות של אוניברסטאות וכדו']. עיתון או עלון שיעבור מעתה על הדברים הנ"ל, יש לראותו כמכשול, ואין לו מקום בבית חרדי".
כמו כן נקבע כי "אסור למוסדות, ארגונים, בעלי עסקים וחנויות הפונים לציבור החרדי לפרסם בעיתון או עלון המפרסם לימודי אקדמיה לחרדים".

המצב הנוכחי בסוגיית הפרסום

במודעה שפורסמה בריכוזים החרדיים בשבועות האחרונים פורסם שוב המכתב הנ"ל ובסופו מציינים העסקנים הפועלים בענין זה, כי "המכתב הנ"ל התפרסם בחודש שבט שנה זו, ובעקבות זה פנו נציגי הרבנים למערכות העיתונים והעלונים והציגו להם את הוראת הרבנים, וב"ה נתקבל הדבר ברוב עלוני הפרסום המרכזיים בערים החרדיות – "אך לעומת זאת נציגי הרבנים דברו עם העיתון 'משפחה' כמה פעמים, והבהירו להם את דעת כל גדולי ישראל אודות האקדמיה האסורה, ודעת גדולי מאורי ההוראה שאסרו את הפרסומים אודותיה בכל צורה שהיא, וסרבו לקבל את דעתם. כמו כן עיתון 'בקהילה' סירב לדבר עם נציגי הרבנים. בנוסף לאלו גם עלון הפרסום 'חזק' אף לאחר שדברו עמו רבות, עומד במריו ומפרסם בצורה נרחבת לימודים אקדמאיים האסורים לגברים ונשים. כמו"כ קיימים מספר חינמונים המפרסמים את הלימודים האקדמאיים האסורים. ציבור יראי ד' נקרא בזה לשמוע להוראת הרבנים ולראות את העיתונים והעלונים המפרסמים לימודי אקדמיה, כמכשול שאין להכניסו לבית, ואין לשתף עמם פעולה בשום צורה ואופן".

השארת תגובה

שתף את הידיעה

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן