'אסיר עולם התורה' בשיחה גלוית לב: "מי שיעמוד בצד של מוסרי הנפש יזכה בעזרת השם שהצאצאים שלו ילכו בדרך הנכונה"

אסיר עולם התורה הגאון רבי שלמה זלמן וייספיש שליט"א, שישב בבית האסורים למשך חודש, כולל בימים הנוראים לאחר שטפלו עליו עלילות שווא בעקבות מחאה שקיים נגד גיוס חרדים בשיחה גלויית לב יוצאת דופן על ישיבתו בכלא בכל חודש החגים, על עלילות הדם נגדו, ועל פעולות המחאה שרק מתגברים

ביום רביעי ד' אלול תשע"ו יצאו קבוצת חרדים לעבר העיר קרית גת לשוחח עם הרב הבלין, הרב מטעם של העיר קרית גת, בעקבות הסכם גיוס מרצון שנחתם ע"י מספר גורמים בחב"ד, למרות התנגדות מצד חלקים גדולים בקהילה.
בהגיעם לביתו פתח להם הרב מטעם את הדלת, אך כאשר שמע את הנושא סירב להכניסם לביתו. המפגינים כיבדו את סירובו, אך המשיכו לעמוד במפתן הדלת כשהם משוחחים על חומרת איסור שליחת בחורים לצבא, וכן תקעו בשופר בחדר המדרגות. במקביל, במדרכה הסמוכה, החלו מספר אברכים לזעוק זעקות מחאה נגד מסירת חרדים לצבא.
לאחר שהאברכים החשובים עזבו את המקום הגיע המשטרה ועצרה שלשה אברכים חשובים, ובמקביל החלו גורמים אנטישמיים במסע הסתה ועלילות שווא, כביכול הרב מטעם אוים וכביכול אשתו נזקקה לטיפול רפואי.
העצור המוכר והידוע בפרשה זו, הוא הגאון רבי שלמה זלמן וייספיש שליט"א אשר בעקבות כתב האישום השקרי והאנטישמי תוך זריית חול בעיני בית המשפט כדרך המשטרה במאבקה נגד היראים לדבר ה', הושת עליו מעצר עד תום ההליכים, וכך בפועל נותק הרב וייספיש מילדיו וביתו בראש השנה, יום כיפור, וסוכות.
בסופו של דבר המשטרה והפרקליטות נאלצו לחתוך את מרבית הסעיפים של כתב האישום מה שאפשר את שחרורו של הרב וייספיש.

הרב וייספיש בשיחה גלויית לב יוצאת דופן על ישיבתו בכלא בכל חודש החגים, על עלילות הדם נגדו, ועל פעולות המחאה שרק מתגברים, ומי יזכה לנחת מצאצאיו – האזינו:

מראיין: שלום, אני מדבר עם שלמה זלמן וייספיש?
הרב וייספיש: כן
מראיין: שמעת שאתמול התקיים דיון בכנסת בענין תקציב האבטחה של הרב הבלין שהגיעה עד למליון ומאה חמשים אלף ₪?
הרב וייספיש: ברוך השם אני לא רואה לא שומע חדשות, זה חבר שלי סיפר לי את זה.
מראיין: אין לך נקיפות מצפון על מה שגרמת בעקבות הביקור הלא נעים שלך בבית הרב הבלין?
הרב וייספיש: קודם כל אם יש מי שצריך שיהיה לו נקיפות מצפון זה הרב הבלין בעצמו, הוא מגיע מהציבור הירושלמי, ומכיר טוב את הציבור, הוא יודע שאף אחד מהציבור הזה לא מרים ידיים ולא נוהג באלימות, הדרך היחידה שלימדו אותנו זה לבוא ולמחות לזעוק לעמוד בשער על כל מי שפוגע בקדושת ישראל.
הרב הבלין יש עדויות על זה הוא זה שגרם להסכם שמפיל מאות בחורי חב"ד לצבא, יש עדויות מפורשות לזה.ולפי הנתונים שפרסמו, ישיבה שמעודדת בחורים ללכת לצבא מקבלת תקציב שמן על כל ראש, הרב הבלין הוא הראש ישיבה של ישיבת חב"ד בקרית גת, הבן שלו המנהל של הישיבה הם פשוט עושים כסף על כל ראש, כל מי שילך לצבא, כמו שכתוב "כי נמכרנו אני ועמי".
גדולי ישראל פסקו שהצבא זה שמד, ולכן קמתי ונסעתי עם עוד כמה יהודים כדי לדבר על לבו שיבטל את התוכנית ההרסנית הזו, באנו אליו הביתה וביקשנו להיכנס כדי לדבר אתו והוא לא רצה להכניס אותנו הביתה, ולכן נשארנו ליד הדלת וצעקנו מחינו נגד ההסכם האכזרי הזה שמאמלל אלפי אלפי בחורי ישראל ומפיל אותם לשאול תחתיות.
כל מה שעשינו זה בסך הכל זעקות ותקיעות בשופר, זה המינימום להביע את זעקת היהדות החרדית.
אלא שהרב הבלין פתח בטענות של הקוזק הנגזל, ובמקום לחזור בתשובה ולבטל את ההסכם הזה הוא העליל עלינו שתקפנו אותו ושאיימנו עליו.
זה הכל שקר וכזב, עלילת דם, לא הרמנו יד ולא איימנו עליו, בסך הכל אמרנו לו את האמת המרה בפרצוף.
בושה וחרפה שמי שמחזיק את עצמו לרב עיר מעליל עלילות על יהודי ומכניס אותו לכלא, ואפילו בית המשפט עצמו מלאך רע בעל כרחו יענה אמן שאין שום עילה לעונש, וגם הם הודו שלא היה פה לא תקיפה ולא איומים והוציאו אותי בלי שום עונש, חוץ מהמעצר שניתן לי על לא דבר.
מראיין: פרסמו ששאלו את הרב הבלין אם הוא מוחל לך, האם אתה מוחל לו על העלילות ועל כך שהוא הכניס אותך לכלא?
הרב וייספיש: אני לא צריך את המחילה שלו שיקח את זה לעצמו לא עשיתי לו שום רע, סך הכל רציתי למחות ולעזור לו לחזור בתשובה.
על השאלה אם אני מוחל לו?
אני אומר לך ברור: לא, לא מוחל לו, ואני לא ימחל לו לעולם, הוא רשע אכזרי, בגללו ישבתי בכלא כמעט כל חודש אלול שעבר, וכל החגים, הייתי בכלא יחד עם פושעים, מבודד מהמשפחה מהקהילה, וגם כשאשתי ילדה בבית חולים בשעה טובה היא היתה צריכה להיות לבד, הילדים שלי חיכו לאבא.
אני והמשפחה שלי לא יכולים לסלוח לו על כל הצער והסבל שגרם לנו.
וכל זה זה רק כאין וכאפס לעומת מה שהוא גרם וגורם למאות ואלפי נשמות ישראל שישרפו בגללו בכבשונות השמד של הצבא הישראלי המשוקץ שזה אחד הדברים המעכבים את התשובה "המטה את חבירו מדרך טובה לדרך רעה"
מראיין: אתה מתחרט על מה שעשית?
הרב וייספיש: חס ושלום, אדרבה אחרי שכבר עברתי את זה לא אמכור את הזכות הזאת בכל הון דעלמא, שעל ידי זה התגברו כל הפעולות של המחאות, והציבור התאחד לצאת ולמחות נגד כל אלו שנותנים יד לגזרות.
והמדינה חושבת שבזה שישתיקו את קול המחאה שבאמת גם לפי החוקים שלהם אסור למנוע את זה אבל הם חושבים שהם ישתיקו את זה, והם טועים בגדול, אפשר לראות את זה בשטח, "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ", כל פעולה שלהם למנוע את המחאות רק מגבירה את המחאות, כל פעולה נגד צעקות חרדק מחזקת את הציבור, יותר ויותר מצטרפים לצעוק ולהתריע נגד המחבלים האלה.
מראיין: אתה לא חושב שזה חילול השם לצעוק כך על רב בישראל?
הרב וייספיש: קודם כל, כשרב עושה דבר שהוא נגד התורה יש מצווה למחות בו, ואדרבה זה קידוש השם, שמוחים למען כבוד השם, גם זמרי בן סלוא קראנו בתורה לפני שבועיים, היה נשיא גדול מאוד, וגם אז כולם פחדו לפגוע בו והיה אחד ויחיד פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ולא עשה את החשבונות שהשבטים יבזו ויצחקו עליו, אבל בסופו של דבר הוא זה שקיבל שכר גדול שאף אחד לא קיבל.
וכן כתוב "במקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב",
את החילול השם עשה הרב הבלין, בשעה שמשנאי השם מנסים בכל דרך ומשקיעים את כל הכוחות ואת כל הכספים איך למשוך את בני התורה לצבא הוא הלך ומסר להם את זה על טס של כסף והכל בגלל אינטרסים שפלים, מי שעומד לצדו גם עושה חילול השם, בזה עצמו שרואים שהממשלה וכל הרשעים עומדים לצדו זה כבר מראה באיזה צד הוא עומד, כמו שאומרים "אמור לי מי חברך ואמור לך מי אתה".
מראיין: שלמה זלמן, האם אתה עוד לוקח חלק בפעולות כאלו?
הרב וייספיש: ברוך השם, אני יושב בכולל במשך כל שעות היום, אבל פה ושם אני משתדל לעמוד לצד אלה שפועלים לביטול הגזירה, אם זה בלפרסם דפי הסברה, על הבחורים שעצורים בכלא, אם זה לחזק בחורים שיושבים בכלא, ורק השבוע זכיתי לעמוד בשערי האושויץ של הממ"ח בתל השומר, מקום של הסלקציה הידועה לשמצה, ששמה מסמנים מי בחור חלש, ספרדי, מי שאפשר להתיישב עליו ולשלול ממנו את מעמד בן ישיבה.
מראיין: באמת נתקלת שם בסיפורים כאלו?
הרב וייספיש: יש, כל הזמן יש, כל הזמן יש סיפורים מזעזעים, כשאני הייתי לבד היו כמה מקרים של בחורים שמנסים לסבך אותם.
היה שמה בחור שהיה נראה לנו מבוהל, הדרכנו אותו שלא צריך לענות על שום שאלה מעבר למה שהם צריכים לדעת, פרטים, כתובת, טלפון, מקום הישיבה, ותו לא מידי, לגבי הפרטים האישיים שלו לא צריך לענות כלום, תרגלתי אותו אם שואלים אותך למשל כמה חדרים יש לכם בבית או איזה מסכת אתם לומדים תסתכל עליו כמו גולם, ופשוט אל תענה, ואכן הוא יצא וסיפר לנו שאחרים התעכבו שם שעות והוא שראו שהוא חזק גמר את זה בחצי שעה.
מראיין: מה אתה אומר באופן כללי על המצב?
הרב וייספיש: תשמע, משתוללת רוח רעה, הגזירות הולכות ומתרבות, וכלל ישראל נמצא בסכנה רוחנית גדולה מאוד, אבל יש לנו הבטחה "כי לא תשכח מפי זרעו", עם ישראל חי וקים, ולא יעזוב לעולם את התורה הקדושה, השאלה היא רק מי זה שישאר, וכבר אמרו שאלה שמסרו נפשם על הגזירות על הדת הם אלו שהבנים והנכדים שלהם נשארו נאמנים להשם.
מי שיעמוד בצד של מוסרי הנפש הוא יזכה בעזרת השם שהצאצאים שלו ילכו בדרך הנכונה, והעיקר, זה להרבות בתפילה ובתחנונים שהגזירות כבר יתבטלו, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כשתתבטל המדינה הכופרת הזאת במהרה בימינו.
אמן

תיעוד רגעי המעצר:

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן