חכמי התורה במכתב דרמטי נגד התקנות החדשות לגיוס בני ישיבות

"מתחילתם ועד סופם נועדו בגלוי ובמוצהר למנוע מהמוני תלמידי ישיבות ואברכי כוללים לקבל את הדיחוי המגיע להם כפי שהיה נהוג עד עתה" * "מתחכמים להרע בכל מיני התנכלויות קשות ומכוונות בלשכות הגיוס לכפות בכח על בחורי חמד ואברכים יקרים להשחית נפשם בצבא, וגם בכל מיני פיתויים נוראיים - אשר פעמים והם קשים אף מכפיה" * "כבר גלינו דעתנו בזה כמה פעמים ונתפרסם נאמנה דעת כל גדולי ישראל מכל החוגים זיע"א ועכי"א אשר זה איסור מוחלט לכל שומר תורה ומצוות באשר הוא - ואף אם אינו במסגרת לימודים" * "לכל בני הישיבות ואברכי הכוללים נקרא היו נכונים לעמוד במסירות נפש כנגד כל הגזירות והנכונות" * "אנו מודיעים בזאת כי נעמוד בבל עוז ותעצומות מאחורי כל בחור או אברך בכל מקום שהוא, להרעיש עולם ומלואו לבל תשלוט בו יד זדים".

חכמי התורה, ראשי הישיבות הספרדיים הגיעו לפני כשבועיים למעונו של ראש ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה הגאון הגדול רבי שלום כהן שליט"א לדיון חירום שנמשך כשעתיים וחצי בעקבות התקנות החדשות שנועדו לצמצם כבר בשלב נוכחי את בני הישיבות הזכאים לקבלת דחוי.
ראש ישיבת יקירי ירושלים, הגאון הגדול רבי יהודה כהן שליט"א: "שיגידו למלאך המשחית הרף! מספיק! הם שרפו את עולם התורה…"
ראש ישיבת עטרת יצחק, הגאון רבי יצחק ברכה "אני 20 שנה נמצא בישיבה, לא היה לי שום בעיה. השנה, שש בעיות עם בחורים. לא היה לי עשרים שנה לא היה לי שש בעיות עם בחורים"
אחד הפוליטיקאים שנטל חלק בגיבוש ההגבלות החדשות נגד בני הישיבות שהגיע למקום שאל את הרב: "מחילה הרב… אני רוצה להבין. אז על מי הטענה? על הצבא? על החוק? על המגייסים? על מי הטענה?". השיב ראש ישיבת יקירי ירושלים, הגאון הגדול רבי יהודה כהן שליט"א:

"סליחה… זה שאלות פילוסופיות… זה שאלות כפרניות.. אני קורע את הבגדים… זה כפיה… עשרת אלפים בחורי ישיבות מגויסים… אתה שואל אותי על מי הטענה…??? הקב"ה ישאל אותך מה תגיד לי… על מי הטענה… ריבונו של עולם, למה מסרת אותנו ביד הרשעים האלה… למה השארת אותם עלינו… אין טענה על אף אחד… אתה מקבל עליך אחריות… אני עכשיו קורע את הבגדים יוצא בחוץ והולך… מה זאת אומרת על מי הטענה… עלינו הטענה. אנחנו יודעים את הדברים וכולם שותקים וממלאים פיהם מים… אף אחד לא איכפת לו מילדי ישראל… עשרת אלפים בחורי ישיבות תוך ארבע שנים גוייסו… שומו שמים…. מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים… באים לוקחים את מיטב הילדים שלנו…. תגיד לי, אם זה היה הילד שלך גם היית שואל את השאלה הזאת??? אני את הבן שלי הייתי שואל את השאלה הזאת??? אני אומר לכם, יהיו ספרדים מסכנים תמימים, אנחנו מסרנו את הנשמה עד שהוצאנו אותם לישיבות…".

במכתב מטעם חכמי התורה, שמתפרסם תחת הכותרת 'בני אל תלך עמהם' נכתב:

הנה כבר נודעו בשער בת רבים ניסיונות השלטון וחצרות הצבא להתגולל בזדון ובערמה על לומדי התודה וצעירי הצאן לנתקם ממקור חיותם ולעקרם מדתם ואמונתם, ה׳ ישמרנו, ומתחכמים להרע בכל מיני התנכלויות קשות ומכוונות בלשכות הגיוס לכפות בכח על בחורי חמד ואברכים יקרים להשחית נפשם בצבא בתואנות ומענות בתירוצים מתירוצים שונים, וגם בכל מיני פיתויים נוראיים – אשר פעמים והם קשים אף מכפיה – לעזוב מקור מים חיים ולהצטרף בבל מיני אופנים למסלולים שונים ומשונים במסגרת הצבא ושירות לאומי אזרחי, וכבר גלינו דעתנו בזה כמה פעמים ונתפרסם נאמנה דעת כל גדולי ישראל מכל החוגים זיע"א ועכי"א אשר זה איסור מוחלט לכל שומר תורה ומצוות באשר הוא – ואף אם אינו במסגרת לימודים – וכל באיהם לא ישובון עוד.
והנה כבר נסתבכו במלכודת זו מאות רבות של בחורים ואברכים, ועוד רבים אשר עקבותם לא נודעו, ושוועתם עולה ובוקעת רקיעים, אין חומל ואין מושיע להם. ועל כולנה זעקת האימהות והנשים אשר הם כאלמנות חיות, באשר בניהן ובעליהן נפלו שבי לפני צר, רחמנא לצלן, דמם ודם זרעם זועק אלינו מן האדמה.
ועל של עתה באנו, בשמוע אוזננו אשר הגדילו עשות ברשעותם לתקן תקנות חדשות
אשר מתחילתם ועד סופם נועדו בגלוי ובמוצהר למנוע מהמוני תלמידי ישיבות ואברכי כוללים לקבל את הדיחוי המגיע להם כפי שהיה נהוג עד עתה, ובכך יוכלו מעתה להעמידם בפני סכנת מאסר או גיוס לצבא וכל תכליתם וכוונתם בזה לבטל ולהשבית קול יעקב המצפצף בבתי כנסיות ובתי מדדשות ולהדק טבעת החנק סביב לומדי התורה כאשד פריחת עולם התודה בשנים האחרונות הינה לצנינים וכמדקדות חרב בעיניהם, ורוח הקודש אומרת כן ירבה וכן יפרוץ
והננו בזה לחזק את ידיהם של הבחורים והאברכים הנרדפים על צווארם ע״י רשויות הצבא ושולחיהם, חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם, עמדו בגבורה כנגד כל ניסיון להעביר אתכם על דתכם בין בפיתוי וביו בכפיה, ה׳ עמכם גיבורי החייל, ופשוט וברור שכל בחור או אברך שאיו בידו כל המסמכים הנדרשים באופן מסודר, אין שום חולק שאסור לו להופיע בפני גורמי הצבא בשום דדך שהיא כי בכך מכניס הוא עצמו בלי ספק בסכנה נוראה ביותר
ולכל בני הישיבות ואברכי הכוללים נקרא היו נכונים לעמוד במסירות נפש כנגד כל הגזירות והנכונות
ולהכריז בשער בת רבים כי שום קושי או מאסר לא ירתיעו אותנו ולא יסירו אותנו מעם ה' אלוקינו," מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה". ואנו מודיעים בזאת כי נעמוד בבל עוז ותעצומות מאחורי כל בחור או אברך בכל מקום שהוא, להרעיש עולם ומלואו לבל תשלוט בו יד זדים.
ואליכם נשות ישראל נקרא, עמדו בגאווה לימין בניכן ובעליכן לחזקם ולעודדם לבל תיפול רוחם בשעה גורלית זו, ואל תחששו משום איום או קושי, ודעו כי צרתכם אינה צרת יחיד כי אם צרת כל הכלל כולו אשר עומד עימכן במלחמתכן, ובזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים ובזכותן עתידין להיגאל, בעגלא ובזמן קריב אכי"ר.

על המכתב חתומים, הגאונים הגדולים: רבי יהודה כהן, ראש ישיבת יקירי ירושלים; רבי אליהו טופיק, ראש ישיבת באר יהודה; רבי יצחק ברכה, ראש ישיבת עטרת יצחק; רבי יצחק כהן, רב שכונת שמואל הנביא; רבי יצחק רצאבי, פוסק עדת תימן; רבי אמנון סבאג, ראש ישיבת תפארת משה; רבי דוד בצרי, ראש ישיבת השלום; רבי יורם מיימון, ראש ישיבת תורת משה; רבי יצחק טופיק, ראש ישיבת באר יהודה; וכן חכמי ורבני 'אהבת שלום' ירושלים: רבי מנחם שוע, רבי דוד פנירי, רבי יעקב שילוני, ורבי אברהם כהן.

גם הגאון הגדול רבי ציון בוארון, חבר בית הדין הרבני הגדול לשעבר, מחה נחרצות בתקנות החדשות, וכך כתב במכתבו מתאריך – אור לכ"ו תמוז תשע"ז:

כבר מזמן התריעו יודעי דבר אודות התקנות החדשות שהוגשו ע"י שר הביטחון לאישור הועדות המתאימות אודות מעמדם של בני הישיבות.
אין צורך להיות משפטן משופשף ע"מ להבחין שהמדובר לא בתקנות אלא בהצרת צעדיהן של הישיבות הקדושות והערמת קשיים נוספים על בני הישיבות באופן אישי.
נוסיף ש"התקנות" לא רק שהן משפילות ביותר את מעמד ותוקף קדושת לימוד התורה הקדושה בישראל אלא שיש בהן גם סכנה מוחשית שיכולה להביא למצב של סגירת ישיבות במקרים לא מעטים.
ואני אומר במלא האחריות שמדובר בתקנות שמקומן בשלטון קומוניסטי.
עוררנו בשעתו על כך עם נציגים מציבור החרדי אך לדאבון לב מלבד שינויים "קוסמטיים" לא נעשה שום שינוי מהותי.
אני פונה בזה למפלגות החרדיות וגם לאלה מ"הציונות הדתית" אשר כבוד התורה יקר להם להטות שכם בדבר עצירת רוע הגזירה.
יפה שעה אחת קודם בטרם שנגיע למצב של פגיעה חמורה ב"הקול קול יעקב" ח"ו ואשר רק מכוחו הובטחנו למצב של "להשבית אויב ומתנקם" בעזהשי"ת.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן