סערה ודאגה בעולם היהודי: השלטון בישראל החליט על גיוס בנות; בת ישראל במעצר בנסיון לגייסה בכפייה

בית המשפט הצבאי ביפו האריך את מעצרה של בת ישראל עד ליום חמישי; הוגש ערעור נגד ההחלטה החמורה; הדיון בערעור מחר יום שני * בעקבות המשך המעצר, ההפגנות נגד גיוס בנות צפויות להחריף * הפגנות התקיימו הצהריים מול לשכת הגיוס בירושלים ומול בית המשפט הצבאי ביפו * נוכחים בבית המשפט העידו כי ההפגנות מחוץ לבית המשפט הצבאי נשמעו בתוך האולם וניתן היה לראות בחוש כי הם מחזקות ומעודדות את הבת ישראל. * הצבא מציב לאחרונה קשיים מכוונים ומנצל אמתלאות שונות כדי לאלץ בנות דתיות וחרדיות להתייצב בלשכות הגיוס

זעזוע וחרדה עמוקה בקרב כל שדרות העם היהודי בארץ ובעולם עם הגיע הידיעה החמורה על הארכת מעצרה של בת ישראל כשרה מאשדוד, ליאורה בת צילה עד ליום חמישי, במסגרת נסיון הצבא לגייסה בכפייה. זהו פרק נוסף במלחמה עיקשת, בה פתחה מדינת ישראל נגד העם היהודי. כשהמגמה ברורה ושקופה, מדובר בנסיון נואל לכרסם בכל עיקרי התורה והיהדות, כאשר כבר פסקו כל גדולי עולם בארץ ובגולה ובראשם מרנן החזו"א והרב מבריסק וכל קדושים עמהם זיע"א שהוא מן החמורות שבחמורות ופסקו לדורות כי גיוס בנות הוא בייהרג ואל יעבור.
כפי שדיווחנו ב'אידישע פוסט' ביום שלישי בשבוע שעבר הגיעו נציגי המשטרה הצבאית לביתה של ליאורה בת צילה באשדוד, במטרה לגייסה בכפייה. החוטפים הגיעו מספר פעמים במשך הלילה אך הדלת לא נפתחה, החוטפים לא נאותו להניח טרפם מידם והגיעו שוב לקראת השעה שבע בבוקר, כשבשעה זו יוצאת אם המשפחה לעבודתה, החוטפים נכנסו לתוך הבית, ולאחר שעה וחצי יצאו החוטפים מהבית כשטרפם בידם.
ביום חמישי האחרון התקיים דיון בבית המשפט הצבאי הוארך עד לדיון נוסף ביום ראשון (היום), אך גם היום לא הסכימו השופטים הצבאיים לקיים דיון עניני ולשמוע את טענות נציגי ה'בת ישראל' והאריכו את מעצרה עד ליום חמישי הקרוב.
בעקבות התייעצות חירום שקיימו האברכים החשובים העוסקים ופועלים בצרכי הדת באמונה, עם עורכי הדין הצבאיים, הוחלט על הגשת ערעור, כשהדיון בערעור יתקיים מחר יום שני.
בשעת הדיון התאספו מאות אברכים יראי ה' למעמד מחאה וזעקה אדירה מחוץ לכותלי בית המשפט הצבאי, כשבמקום נאמרו פרקי תהילים ברגש רב לביטול הגזירות החמורות המרחפות על העולם היהודי בארץ ישראל ונשמעו דברים מהרבנים החשובים שליט"א. אחד מהאברכים החשובים ששהה בתוך בית המשפט סיפר כי הבת שנחרדה לשמוע את פסק הדין החמור, פרצה בבכי, וניתן היה לראות בחוש כי ההפגנות מחוץ לבית המשפט חיזקו את רוחה ועודדו אותה בידיעה כי העם היהודי עומד מאחוריה בתמיכה ועידוד, ורואה בה כשליחה נאמנה בקידוש שמו יתברך.


מוקדם יותר הצהריים התאספו מוחים רבים מול לשכת הגיוס בירושלים למחאה עקב מעצרה של בת ישראל ועקב כך שמידי יום נאלצות בנות חרדיות לבוא ולהתייצב בלשכת הגיוס. כאשר למרות שעד היום הבנות שלחו את הטפסים באופן מרוכז דרך הסמינר, המדינה מנסה כעת לשנות את הסטטוס קוו ולאלצם להתייצב ללשכת הגיוס. בניגוד לפסקו המפורש של מרן החזו"א זיע"א אותו העביר להרב וולף ימים ספורים לפני עלותו בסערה השמיימה, כי הבנות לא יתייצבו לא לחיוב ולא לפטור.
במהלך ההפגנות נשאו המפגינים שלטים, שהעבירו את המסר: "גיוס בנות = יהרג ואל יעבור", "בני ובנות ישראל אינם הפקר"
אמש התקיימה מעמד מחאה אדירה בבתי אונגרין בירושלים משם יצאו המוחים לצמתים מרכזיים בירושלים.
בעקבות החלטת בית המשפט צפויים ההפגנות נגד גיוס בנות להחריף.

הצבא מנסה להפעיל קשיים ביורוקרטיים חדשים על בנות ישראל

מזה תקופה ארוכה נודע על הצבת קשיים בפני בנות חרדיות הנקראות שוב ושוב ללשכות הגיוס על מנת להסדיר את מעמדן ולקבל פטור מגיוס לצה"ל, שאודותיו נפסק כי הוא ביהרג ובל יעבור. כזכור, עד לתיקון החוק בשנת תשל"ח היו בנות דתיות נדרשות להופיע בפני ועדות פטור של הצבא, בהן הייתה נבחנת רמת דתיותן של הבנות, כאשר לוועדה הייתה סמכות שלא לאשר את הצהרת הבת. התיקון שעליו סוכם בהסכם הקואליציוני בשנת תשל"ז סייע רבות ואיפשר קבלת פטור מיידי לכל בת שהצהירה בפני דיין בבית הדין – או להבדיל בפני שופט בבית המשפט – כי היא מקיימת אורח חיים דתי.
בכל השנים ידע הצבא, כי מדובר בהליך אלמנטרי ועל כן לא הציב קשיים גם באמתלה של תקלות פורמאליות כגון במקרים של בנות שמסיבות שונות איחרו במועד הגשת התצהיר. אך לאחרונה מנסים שלטונות הצבא להציב קשיים, ולהתנכל באמתלאות שונות ומשונות לבנות חרדיות ודתיות המבקשות פטור מגיוס.
יודגש, כי ע"פ ההליך המקובל, מרבית הבנות החרדיות מגישות את התצהיר במרוכז ע"י הנהלת המוסד שבו הן לומדות, כשתעודת הפטור מגיעה לאחר מכן לביתן. אלא שלאחרונה החלו שלטונות הצבא להערים קשיים רבים על השגת הפטור לבנות חרדיות ודתיות לא מעטות, ברוב המקרים בתואנה של "תקלות טכניות" בהצהרה שהוגשה, ובשל כך הם מציגים דרישות שרירותיות לפיהן על הבת להופיע בעצמה בלשכת הגיוס.
בכמה מקרים ניסו שלטונות הצבא לשלול את הפטור המגיע לבת על פי חוק, בטענה כי לא הגישה את התצהיר בזמן, ומשום כך אינם חייבים לתת לה פטור. עסקנים המטפלים בנושא אומרים כי אמנם במקרים שבהם הבת חרדית ומתגוררת בריכוזים החרדיים, חוששים שלטונות הצבא להערים קשיים שיביאו עד כדי ביטול מוחלט של בקשת הפטור, אך כאשר מדובר בבנות מהפריפריה או ממשפחות בעלות רקע מיוחד, נוקט הצבא יד קשה וכבר היו מקרים של כליאת בנות לתקופות שונות בבתי כלא צבאיים, ורק לאחר מאבקים משפטיים הצליחו הן לקבל את הפטור.
מתברר, שהצבא גורם קשיים מיוחדים לבנות שהתקרבו ליהדות לאחר גיל 18 בטענה כי אין לאשר פטור לבת שהגישה את התצהיר חצי שנה לאחר מועד התייצבותה לצו ראשון, כך שכל בת שחוזרת בתשובה לאחר זמן זה יקשה עליה לקבל את הפטור. בעבר היו שלטונות הצבא נוהגים בהתחשבות בבנות אלו, והן היו מקבלות את הפטור על רקע דתי, אך לאחרונה נתקלים מנהלי מוסדות לבנות של תלמידות מתחזקות בקשיים להשיג פטור לתלמידותיהן.
במכתב מיוחד מטעם בד"ץ העדה החרדית בחודש טבת תשע"ז נכתב:

בצער רב שמענו כי התרבו המקרים בהם נדרשו בנות ישראל כשרות להתגייס לצבא בתואנות שונות ומשונות ובדרכים פתלתלות ועקלקלות גם לבעלות תשובה ומתחזקות, וכבר נעצרו בהשפלות נוראות כמה בנות ישראל ה"י, ואנו רואים בזה דבר חמור מאד, וכבר פסקו כל גדולי עולם בארץ ובגולה ובראשם מרנן הגאב"ד והביד"צ החזו"א ומרן מבריסק וכל קדושים עמהם זכר צדיקים לברכה, שהוא מן החמורות שבחמורות ואסור לכל בת ישראל להתייצב בלשכת הגיוס לכל דבר גיוס ופיקוד חס וחלילה לא בדרכי פיתוי ולא בדרכי הכרח וכדומה, (רק לבא להסדר באמצעות המוסדות).
וכל מי שרגלי אבותיו עמדו על הר סיני חייב למחות ולזעוק. ולהתכונן למערכה גדולה אשר כמוה לא נהיתה. ולהיות ערים על כל קריאה וכל צרה שלא תבא ח"ו, וכל הגולה תהיה כמדורת אש.
ואנו פונים גם אל יהדות הגולה אדמורי"ם ומנהיגי הציבור שליט"א שירעישו עולם על גזירה נוראה זו, בי בנפשנו הדבר. ואל כלל ישראל אנו קוראים להתחזק בתורה וירא"ש ולהרבות בתפלה לביטול רוע הגזירה, וכן לביטול גזירת הגיוס המרחפת על ראשי בחורי ישראל היל"ת. ואנו מוחים על הרדיפה הנוראה של בחורי ישראל והעסקנים החשובים לש"ש.
והשי"ת יעזרנו ע"ר כבור שמו להרים קרן התורה וישראל, ולבניו הבית אשר אליו מייחלים עינינו בקרוב בימינו בבוא לציון גואל בב"א.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן