לאחר ששה ימים במעצר: הבת ישראל שוחררה מהכלא הצבאי

ועדת דת קיבל את גירסת ה'בת ישראל' על זכאותה לקבלת פטור, והפרקליטות הצבאית החליטה לבטל את תביעתה להמשך מעצרה מחשש לתקדים משפטי * האברכים החשובים הפועלים במלאכת ה' נאמנה מזהירים: הצבא מנסה לכרסם בעיקרי היהדות ולגייס את בנות ישראל, יש לשים לב שלא להיכשל במלכודות * "שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם"

ששה ימים לאחר שנעצרה במסגרת נסיון הצבא לגייסה בכפייה. שוחררה היום בצהריים ליאורה בת צילה ממעצר, לשמחת כל העם היהודי בארץ ובתפוצות. קדמו לשחרור מאבק משפטי עיקש מצד אברכים חשובים הפועלים במלאכת הקודש.
בכך רושמת היהדות החרדים ניצחון נוסף במלחמה העיקשת, בה פתחה מדינת ישראל נגד העם היהודי. כשהמגמה ברורה ושקופה, מדובר בנסיון נואל לכרסם בכל עיקרי התורה והיהדות, כאשר כבר פסקו כל גדולי עולם בארץ ובגולה ובראשם מרנן החזו"א והרב מבריסק וכל קדושים עמהם זיע"א שהוא מן החמורות שבחמורות ופסקו לדורות כי גיוס בנות הוא בייהרג ואל יעבור.
עם זאת, מזהירים כל הגורמים המעורים בנושא כי יש להיזהר מאחר והשלטונות החליטו באופן חסר תקדים לנסות לכרסם בכל עיקרי היהדות, גם בנושא עקרוני זה עליו נפסק כי הוא יהרג ואל יעבור.

המעצר

בשבוע שעבר הגיעו נציגי המשטרה הצבאית לביתה של ליאורה בת צילה באשדוד, במטרה לגייסה בכפייה. החוטפים הגיעו מספר פעמים במשך הלילה אך הדלת לא נפתחה, החוטפים לא נאותו להניח טרפם מידם והגיעו שוב לקראת השעה שבע בבוקר, כשבשעה זו יוצאת אם המשפחה לעבודתה.
עם ההזדמנות הראשונה פלשו החוטפים לתוך הבית, ולאחר שעה וחצי יצאו מהבית כשטרפם בידם.

הארכות המעצר

ביום חמישי האחרון התקיים דיון בבית המשפט הצבאי שהאריך את המעצר עד לדיון נוסף אתמול ראשון, וזאת לצורך למידת הנתונים. במהלך הדיון, אתמול סירבו השופטים הצבאיים לקיים דיון עניני ולשמוע את טענות נציגי ה'בת ישראל' אלא האריכו את מעצרה עד ליום חמישי הקרוב.
בעקבות התייעצות חירום שקיימו האברכים החשובים העוסקים ופועלים בצרכי הדת באמונה, עם עורכי הדין הצבאיים, והוחלט על הגשת ערעור.

ההפגנות

סמוך לאחר צאת השבת השתתפו כ-1000 מפגינים בהפגנת מחאה אדירה נגד גיוס בנות ברחבת בתי אונגרין במאה שערים, שם זעקו ברגש בתפילה ובתחנונים קמי רבון העולמים שיחוס וירחם על עמו ישראל בגזירות הקשות והחמורות המרחפות על העם היהודי מצד השלטון בארץ ישראל. במהלך מעמד המחאה נשמעו דברי הרבנים, ולאחמ"כ יצאו מאות מהמפגינים לצמתים מרכזיים בעיר שנחסמו במסגרת המחאות.
ביום ראשון בצהריים התאספו מוחים רבים מול לשכת הגיוס בירושלים למחאה עקב מעצרה של בת ישראל ועקב כך שמידי יום נאלצות בנות חרדיות לבוא ולהתייצב בלשכת הגיוס. כאשר למרות שעד היום הבנות שלחו את הטפסים באופן מרוכז דרך הסמינר, המדינה מנסה כעת לשנות את הסטטוס קוו ולאלצם להתייצב ללשכת הגיוס. בניגוד לפסקו המפורש של מרן החזו"א זיע"א אותו העביר להרב וולף ימים ספורים לפני עלותו בסערה השמימה, כי הבנות לא יתייצבו לא לחיוב ולא לפטור.
במהלך הדיון בבית המשפט הצבאי ביפו התכנסו מאות מפגינים למחאה מירושלים ומבית שמש מול בית המשפט, שם קיימו עצרת מחאה רבתית נגד המשך מעצרה של הצעירה שומרת המצוות מאשדוד, ונגד התופעה ההולכת ומתרחבת של הצבת קשיים שונים ומשונים על בנות ישראל כשרות – גם כאלו הלומדות בסמינרים חרדים מובהקים – בבואן לקבל את הפטור משירות צבאי המגיע להן על פי החוק. במקום נאמרו פרקי תהילים ואחד הרבנים שליט"א נשא דברי חיזוק והתעוררות, ולאחריהם התקיימה במקום קבלת עול מלכות שמים.
אמש, לאחר החלטת בית המשפט הצבאי להאריך שוב את מעצר ה'בת ישראל' התכנסו עשרות אברכים חשובים סמוך לכלא 4 הצבאי, למעמד מחאה.
אחד מהאברכים החשובים ששהה בתוך בית המשפט סיפר כי הבת שנחרדה לשמוע את פסק הדין החמור, פרצה בבכי, וניתן היה לראות בחוש כי ההפגנות מחוץ לבית המשפט חיזקו את רוחה ועודדו אותה בידיעה כי העם היהודי עומד מאחוריה בתמיכה ועידוד, ורואה בה כשליחה נאמנה בקידוש שמו יתברך.
במהלך ההפגנות נשאו המפגינים שלטים, שהעבירו את המסר: "גיוס בנות = יהרג ואל יעבור", "בני ובנות ישראל אינם הפקר"

השחרור

היום בשעות הצהריים הובאה ה'בת ישראל' בפני ועדת דת אשר בסמכותה לאשר את שחרורה משירות צבאי על רקע היותה שומרת מצוות. שאישר את העובדה הידועה לכל כי ה'בת ישראל' שומרת תורה ומצוות, הזכאית גם על פי חוקי השלטון לפטור צבאי.
בעקבות ההחלטה, ומחשש לקבלת הערעור, מה שיפסוק תקדים לקבלת הצהרת דת באיחור, החליטו בפרקליטות הצבאית לשחררה ממעצר, לבטל את כל האישומים, ולפוטרה מגיוס. ואכן עם תחילת הדיון בבית הדין הצבאי לערעורים, הודיע מפקד מיטב כי הוא פוטר אותה מהשירות וכי אינם עומדים עוד על המשך מעצרה.

הצבא מנסה לכרסם בעיקרי היהדות ולגייס את בנות ישראל

יחד עם קבלת ההודעה המשמחת על השחרור המיוחל, מבהירים ומזהירים האברכים החשובים כי אין להיכנס לשאננות, וכי מזה תקופה ארוכה מנסים בצבא לחולל שינויים לרעה ביחסם להליך מתן הפטור לבנות המגישות את ההצהרה המתבקשת.
כידוע, בעקבות מאבקים ציבוריים סוערים שהתנהלו לאחר קום המדינה, מאפשרים שלטונות הצבא לבנות חרדיות ודתיות לקבל פטור משירות צבאי שאודותיו נפסק כי הוא ביהרג ובל יעבור. בעבר היו בנות דתיות נדרשות להופיע בפני ועדות פטור של הצבא, בהן הייתה נבחנת רמת דתיותן של הבנות, כאשר לוועדה הייתה סמכות עקרונית שלא לאשר את הצהרת הבת. מאז שנת תשל"ח תוקן החוק וקבע כי יש לאפשר קבלת פטור מיידי לכל בת שהצהירה בפני דיין בבית דין רבני – או להבדיל בפני שופט בבית המשפט – כי היא שומרת כשרות ואינה נוסעת בשבת.
בכל השנים ידע הצבא, כי מדובר בדרישה בסיסית ובלתי ניתנת לערעור שיסודה בהכרה חד-משמעית כי בת דתית אינה בכלל הפוטנציאל של גיוס לצה׳׳ל, ועל כן לא הציב קשיים גם באמתלה של תקלות פורמאליות, כגון במקרים של בנות שמסיבות שונות איחרו במועד הגשת התצהיר. אך לאחרונה מנסים שלטונות הצבא להציב קשיים, ולהתנכל בתואנות שוא שונות ומשונות לבנות חרדיות ודתיות המבקשות פטור מגיוס, כאשר חלק מהן נקראות שוב ושוב ללשכות הגיוס כתנאי להסדרת מעמדן ולקבל פטור מגיוס לצה׳׳ל.
יודגש, כי ע"פ ההליך המקובל, מרבית הבנות החרדיות מגישות את התצהיר במרוכז ע"י הנהלת המוסד שבו הן לומדות, כשתעודת הפטור מגיעה לאחר מכן לביתן. אלא שלאחרונה, כאמור, החלו שלטונות הצבא להערים קשיים רבים על השגת הפטור, ברוב המקרים בתואנה של "תקלות טכניות" שנפלו כביכול בהליכי ההצהרה שהוגשה, ובשל כך הם מציגים דרישות שרירותיות לפיהן על הבת להופיע בעצמה בלשכת הגיוס. במקרים חריגים וחמורים הצבא אף מאיים כי ינקוט בהליך גיוס כפוי או לחילופין במעצר בכלא צבאי. קיים חשש כי הצבא מתנהל בצורה חריגה זו בעיקר כאשר מדובר בבנות שומרות מצוות מאיזורי הפריפריה או מרקע משפחתי שאינו חרדי מובהק, מתוך הנחה מוקדמת כי מקרים כאלה לא ייחשפו ברבים ובנות אלו לא יזכו להגנה ציבורית.
יצויין כי הצבא מציב גם קשיים במקרים שבהם נפל פגם טכני בתצהיר שהוגש או במקרים של בנות שבזמנים הקבועים בחוק לא יכלו מסיבות שונות להגיש את התצהיר, כגון בשל שהייה בחו״ל, וכן בנות שהתקרבו לחיי תורה בתקופה מאוחרת יותר, שלגביהן טוען הצבא כי יוכלו לקבל את הפטור רק לאחר הליך גיוס.
כזכור, בחודש אייר תשע"ז פרסם 'הוועד להצלה משמד ושבירת ההסתגלות' דף הנחיות לבנות ישראל הנתקלים בקשיים מצד רשויות הצבא.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן