זעקת השבת הנרמסת: בשבועיים הקרובים תבצע רכבת ישראל עבודות תוך רמיסת השבת הקדושה

העבודות מתוכננות להתבצע באישור הממשלה בשבתות פרשת ראה ופרשת שופטים * ראב"ד ירושלים בתחילת חודש תמוז: "עיקר הפחד אינו רק ממחללי השבת אלא גם מהשומרי שבת ששותקים" * מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, לפני כשנה: "זעקת השבת המחוללת בעבודת כל מלאכה קבל עם ועולם באה אלינו – והשקט לא נוכל"; "היהדות החרדית אינה יכולה לשתף פעולה עם ממשלה כזו" * מועצת הרבנות הראשית לפני למעלה משנה: "השבת איננה עומדת למקח וממכר ואין מקום לפשרות בקדושתה" * בעבר כבר הפילו החרדים ממשלות בעקבות חילולי השבת

רכבת ישראל ממשיכה בחילולי השבת באישור הממשלה ובשבתות הקרובים (שבתות פרשת ראה ופרשת שופטים) יבוצעו עבודות לצורך עבודות תשתית לקליטת הקו המהיר שיופעל בין הרצליה לירושלים החל מהשנה הבאה, תוך רמיסת השבת הקדושה, רחמנא ליצלן.

ראב"ד ירושלים: "עיקר הפחד אינו רק ממחללי השבת אלא גם מהשומרי שבת ששותקים"

בתחילת חודש תמוז התקיימה ברחוב שבטי ישראל בירושלים עצרת בהשתתפות אלפים נגד חילולי השבת בעיר ירושלים. ראב"ד ירושלים הגאון האדיר רבי משה שטרנבוך שליט"א, שנשא את המשא המרכזי, במהלך הדברים התבטא בכאב, כי "עיקר הפחד שלנו אינו רק מאותם רחוקים ומשומדים מחללי שבת, אלא עיקר הפחד הוא גם מה"שומרי שבת" – ששותקים. אין אנו עושים מספיק בשביל כבוד השבת שלא יחללוה, אנו נתקררנו ואיננו מרגישים כמה נורא הוא חילול שבת"

מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל: "זעקת השבת המחוללת בעבודת כל מלאכה קבל עם ועולם באה אלינו – והשקט לא נוכל"

"זעקת השבת המחוללת בעבודת כל מלאכה קבל עם ועולם באה אלינו – והשקט לא נוכל", כך פתחו את מכתבם כ"ק האדמו"רים שליט"א חברי וראשי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל במכתבם מלפני כמעט שנה (חודש הרחמים והסליחות תשע"ו) תוך שהם מדגישים כי "אי אפשר יהיה בשום פנים ואופן להשלים עם פגיעה כה קשה בציפור הנפש של עם ישראל".
במכתב שמתפרסם תחת הכותרת: "אך את שבתותי תשמורו", כותבים האדמו"רים:

"זעקת השבת המחוללת בעבודת כל מלאכה קבל עם ועולם באה אלינו – והשקט לא נוכל. מתנה טובה שנתן הבורא יתברך לעמו ישראל מבית גנזיו, והיא שקולה כנגד כל המצות (כדברי הירושלמי בברכות ועוד), ויש מאחב"י הבוזים אותה רח"ל בראש כל חוצות, והופכים את השבת חול ומהרסים דמותה וחזותה לעין כל.
אשר על כן, באים אנו במחאה העולה בסערת לב על חילול השבת בעבודות שאין להן כל היתר מן התורה, ומתוך רצון לרומם כבוד שמים, ומתחושת חרדה ודאגה לכלל ישראל, שיזכה לחן ולחסד ולרחמים בימי הדין הקרבים ובאים עלינו לטובה, הננו פונים בזה ודורשים מכל מי שבידם למנוע חילולי השבת – לעשות כן בכל יכולתם, ובל נראה חלילה כבלע את הקודש.
חובת עם ישראל לשמור את השבת אינה צריכה סימוכין משום מקום, אך לדידם של מקבלי ההחלטות בממשלה וכו', נזכיר כי אף לשיטתם יש המכונה 'סטטוס קוו', שהתחייבו עליו בחתימה ובהצהרה ובכל תוקף שתישמר השבת בפרהסיא הציבורית בארץ-ישראל ולא תחולל רח"ל – ואי אפשר יהיה בשום פנים ואופן להשלים עם פגיעה כה קשה בצפור הנפש של עם ישראל.
מציאות החיים לעת הזו, עמוסה בנסיונות ורצופה בסכנות לגוף ולנפש, חלילה. יהודים בכל מקום שהם – מאויימים ע"י שונאי ישראל הנושאים ראש, וכאן בארץ-ישראל רבתה יד הטרור, רח"ל. יהודים זקוקים לשמירה ומחפשים זכויות – וגדולה זכות השבת להגן עליהם, כמאמרם ז"ל: "אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין". אף הזמן מבקש את תפקידו, לקראת ימי הדין והרחמים הבעל"ט, יהודים מבקשים סליחה ומחילה, וכבר אמרו חז"ל (שבת קיח:) "כל המשמר שבת כהלכתה אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו".
כופלים אנו קריאתנו אף אל היראים והחרדים לדבר ה', בבחי' זה לעומת זה עשה אלוקים ועת לעשות לה', לבצר חומות השבת אף בתוכנו, ולהתחזק בשמירת השבת ובשמירת כל גדריה לפרטיה ודקדוקיה, להוסיף מחול על הקודש, להקדים בבואה ולאחר בצאתה – וזכות שמירת השבת תעמוד לכל כלל ישראל לשוב בתשובה שלימה אליו יתברך, לזכות לכתיבה וחתימה טובה, להיכתב בספרן של צדיקים ולחיים טובים ולשלום ולהתברך בשנה טובה ומתוקה".

מזכיר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בשם כ"ק האדמו"רים שליט"א: "היהדות החרדית אינה יכולה לשתף פעולה עם ממשלה כזו"

בהמשך לישיבת מועצת גדולי התורה שהתכנסה השבוע בבית הוועד הפועל של אגודת ישראל, שיגר בתאריך י"ז אלול תשע"ו מזכיר המועצת, הגאון רבי מרדכי שטרן שליט"א, מכתב בשם כ"ק האדמו"רים חברי מועצת גדולי התורה המבהירים כי היהדות החרדית אינה יכולה לשתף פעולה עם ממשלה כזו

"מאחר ולאחרונה היו כמה הפרות בסטטוס קוו על ידי הרשויות השונות בענייני היהדות והדת בארצנו הקדושה, נתבקשתי על ידי רבותינו חברי מועצת גדולי התורה להודיעכם כי דעתם היא שהיהדות החרדית לא תוכל לשתף פעולה עם ממשלה כזו".
"לכן, עליכם לעשות ככל שביכולתכם לחקיקת חוק שהסטטוס קוו הקיים והמקובל זה עשרות שנים, שלפיו מתנהלים כל ענייני הדת והיהדות על ידי רבני הזרם האורתודוכסי – חייב להישמר כפי שהיה (יש לפרט בחוק את כל הנושאים השייכים לעניין הסטטוס קוו)".

מועצת הרבנות הראשית: "השבת איננה עומדת למקח וממכר ואין מקום לפשרות בקדושתה"

בתחילת חודש תמוז תשע"ו בדיון שהתקיים ע"י מועצת הרבנות הראשית לישראל האחראית 'מטעם' המדינה על הנושאים הדתיים, הביעו חברי המועצה את עמדתם הנחרצת נגד הניסיונות לדרוס ברגל גסה את קדושת השבת:

קיומו של עם ישראל – פלאי. אין עם ברחבי תבל שהצליח לשרוד מאורעות ותהפוכות היסטוריים ולהמשיך להתקיים במתכונתו כפי שנולד.
אחד מהדברים היחודיים שהם התשתית לקיום זה, הינה השבת. השבת אות הברית בין העם לאלקיו מסמלת יותר מכל את קיומו של עם ישראל, והיא יסוד האמונה היהודית גם בבריאת העולם.
כבר בעת הקמת מדינת ישראל, ובחזרת העם למולדתו ההיסטורית, ראו מנהיגי היישוב את החשיבות בשמירה על הערך המקודש – השבת. גם הם הבינו שללא שמירת שבת במרחב הציבורי לא תתכן המשך קיומה של יהדות בארץ ישראל.
בעת האחרונה ישנם שהחליטו שיש מקום לסחור בקדושת השבת. על כן הם מציעים כל מיני אפשרויות לשנות את פני המדינה בשבת. גם אם לצערנו המציאות שונה בעת האחרונה, זו אינה סיבה ליתן לגיטימיות לחילול שבת.
אכן, לא ככל העמים בית ישראל, לדאבוננו נשתנו בדורנו סדרי בראשית. ישנם כאלו המנסים להטמיע בלב העם מושגים שהם במהותם נוגדים את דת ישראל. ולצערנו לא רק בתחום קדושת השבת אלא גם בנושאי קדושת הבית היהודי ובנושאים אחרים.
מועצת הרבנות הראשית קוראת לכולם, הרפו ידיכם משבת קודש!! השבת איננה עומדת למקח וממכר ואין מקום לפשרות בקדושתה. עלינו לחזק את עמידתנו למען קדושת השבת, להשתדל למנוע אפשרות שח"ו השבת תחולל בראש כל חוצות.
אוי לו לדור שבימיו מערערים על יסוד זה שהוא נוגע לחיי נפש של האומה הישראלית. בזכות עמידה איתנה על שמירת השבת נזכה להיגאל כמו שאמרו חז"ל "אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין.

תיעוד: אבישי אלבוים, עם הספר
חילולי השבת שהפילו ממשלות – היסטוריה

יצויין, כי בכסלו תשל"ז הגישה אגודת ישראל הצעת אי אמון בממשלת המערך, עקב חילולי שבת שנוצרו בעקבות טקס קבלת הפנים ל3 מטוסי F-15 שהגיעו לישראל באותה עת. במפד"ל סירבו להתנגד להצעת האי אמון ונמנעו, דבר שהביא לפיטורי השרים ובהמשך להתפטרות ראש הממשלה ולהחלפת שלטון המערך בידי בגין. השר זבולון המר שפוטר בעקבות אי התנגדות להצעת האי אמון אמר "אין מכובד יותר עבורי מלצאת על עיקרון. עקרון חופש ההצבעה שלי בנושא דתי. עיקרון שממשלת ישראל לא תתן ידה ביודעין לחילול שבת, ואני אהיה שותף לה – ולא מוחה על כך. עיקרון שהשבת היא נושא חשוב ממדרגה ראשונה בעיצוב אופיו של עמנו. עיקרון שאין ישיבה צמודה לכסא ולתפקיד בכל מחיר, אלא צמידות לעקרונותיך ולעקביותך".
גם באלול תשנ"ט פרשו המפלגות החרדיות מהקואליציה דבר שהביא להפלת הממשלה בעקבות פרשת המשחן
כזכור מועצת הרבנות הראשית הבהירה את עמדתה כי השבת איננה עומדת למקח וממכר ואין מקום לפשרות בקדושתה. עלינו לחזק את עמידתנו למען קדושת השבת, להשתדל למנוע אפשרות שח"ו השבת תחולל בראש כל חוצות. ואוי לו לדור שבימיו מערערים על יסוד זה שהוא נוגע לחיי נפש של האומה הישראלית

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן